You are here:
Header image

Clean Shipping 

By 2030, we want to be a sustainable energy port, one that is strongly connected to the area and contributes to a clean living environment. Clean shipping plays an important role in realising this goal, as well as our mission to facilitate emission-free shipping in the North Sea Channel area by 2050.

Vision Clean Shipping

Our ambitions, goals, and actions have been defined in our new Vision Clean Shipping. In this vision, we have determined goals to reduce the emission of CO2. Moreover, the sea cruise on the quay has to be emission-free by 2030 and, by 2050, all shipping in the Amsterdam port has to be emission-free. By working with the sector, we can provide an important contribution to the improvement of the air quality in the area surrounding the North Sea Channel region and to the Paris climate agreement.

Three important pillars

Maritime Energy Carriers

In collaboration with our partners, we offer sustainable fuels to all ships docking in the port. We also try to persuade shipping to use these fuels.

Port Emission Reduction Technologies

By using these technologies, we reduce emissions from ships whilst they are berthed in the port. By doing so, we improve air and sound quality within the vicinity of the port and contribute to the reduction of greenhouse gases.  

Port Call Optimization

Efficient handling of shipping can also reduce emissions. We do this by optimising the planning and handling processes of shipping in the port.

How we work towards clean shipping

Using hydrogen

We believe that hydrogen and methanol can make a considerable contribution to the energy transition and facilitate cleaner shipping. That is why we participate in H2ships, a pilot project run by Interreg North-West Europe, in which we seek solutions for ships and seek to facilitate shipping energy that runs on hydrogen. For this pilot, we are converting our own vessel into an electric one, powered by hydrogen.

Safe bunkering of alternative fuels

What happens to spatial planning and safety when alternative fuels, such as hydrogen, methanol, and ammonia, are bunkered? Should new policy be developed for this? Together with DNV, we conducted research to ensure that the port of Amsterdam is ready for clean shipping.

Shore power

Within Amsterdam's ring road (A10), we try to facilitate all visiting vessels with shore power. It is cleaner, less noisy, and less odorous - meaning that residents won't experience high levels of disturbance. We're boosting shore power by upgrading existing facilities, installing new facilities, and offering mobile shore power. We are also investigating whether we can install shore power at the Passenger Terminal Amsterdam.

Getting to Zero Coalition

Port of Amsterdam has joined the Getting to Zero Coalition, a coalition of more than 150 companies in the maritime industry that all share one collective goal: lowering the greenhouse gas emissions of shipping by using new, clean fuels.

Policy on soot emission

Together, we can curb the soot emission by ships in the region. To make this possible, we inform shippers and captains on the current rules, but also by monitoring and, when necessary, enforcing these rules. By doing this, we are taking an important step towards bettering the (local) living and air quality.

Veelgestelde vragen over schone scheepvaart

Alles over schone scheepvaart

Broeikasgas emissies: CO2 (koolstofdioxide) en CH4 ;(methaan= aardgas) en N2O (distikstofmono-oxide= lachgas). Samen zijn dit CO2- equivalenten (CO2e), oftewel broeikasgassen.  

CO2 vormt het grootste probleem bij de fossiele brandstoffen. 1 kg diesel zorgt bij verbranding in de motor voor ruim 3 kg uitstoot van CO2. ​

Luchtverontreiniging: Zwaveloxides (SOX), Stikstofoxides (NOX), Fijnstof (PM10 en PM2,5), Roet (Black Carbon). Bij tankschepen, als ladingresidu vaak nog vluchtige organische stoffen (VOS), bijvoorbeeld benzine- of nafta dampen.​

2. Wat stoot een zeeschip gemiddeld uit?

Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Je kunt dit in de volgende stappen bekijken:

Stap 1. Relatieve uitstoot per gebruikte hoeveelheid energie (per kWh):​

Voor de broeikasgassen: dit is afhankelijk van het type brandstof dat wordt gebruikt (gewone diesel, biobrandstoffen of e-fuels; synthetische brandstoffen geproduceerd met elektriciteit, LNG, waterstof, methanol, biodiesel et cetera) en of het schip aan de walstroom ligt. Hierbij speelt ook de aard van de geleverde elektriciteit een rol, als je die emissies niet buiten beschouwing wil laten (groene stroom of niet).

Voor de luchtverontreiniging deel A: voor SOX, fijnstof en roet (en stikstof uitstoot, maar dan alleen van de stoomketels) hangt dit met name samen met wederom het gebruikte type en de aard van brandstof en gebruikte reinigingstechnieken in de motor en ketel. Denk aan roetfilters of gaswassers in de schoorsteen van het schip. Ook hier ligt dit ook aan of het schip wel of niet op walstroom is aangesloten. Brandstoffen als LNG, waterstof en ook methanol zijn zeer schoon qua luchtverontreiniging;

Voor de luchtverontreiniging deel B: voor de stikstofuitstoot NOX  voor de motoren hangt dit samen met de classificatie van de motoren, de zogenaamde Tiers. Hoe ouder de motor, en dus hoe ouder het schip, hoe meer stikstofuitsoot per kWh. De meest moderne motoren (op schepen met een bouwjaar van na 2016 / 2021) zijn Tier III geclassificeerd en stoten 80% minder stikstof uit per kWh, dan de zogenoemde Tier I schepen (gebouwd tussen 2000-2010). Ook hier speelt al dan niet aansluiten op walstroom uiteraard weer een rol. ​

Stap 2. Absolute uitstoot afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte energie en de totale vaar- en verblijfsduur ​

De hoeveelheid benodigde energie van een schip hangt af van het soort schip, hoe groot het is en de activiteit. Varen of manoeuvreren, laden, lossen of wachten maakt nogal een verschil in energiegebruik. Met behulp van de benodigde energie en aantal uren, kunnen de emissies van een specifiek schip van een bepaalde tijdsperiode worden bepaald. ​

Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Je kunt dit in de volgende stappen bekijken:

Stap 1. Relatieve uitstoot per gebruikte hoeveelheid energie (per kWh):​

Voor de broeikasgassen: dit is afhankelijk van het type brandstof dat wordt gebruikt (gewone diesel, biobrandstoffen of e-fuels; synthetische brandstoffen geproduceerd met elektriciteit, LNG, waterstof, methanol, biodiesel et cetera) en of het schip aan de walstroom ligt. Hierbij speelt ook de aard van de geleverde elektriciteit een rol, als je die emissies niet buiten beschouwing wil laten (groene stroom of niet).

Voor de luchtverontreiniging deel A: voor SOX, fijnstof en roet (en stikstof uitstoot, maar dan alleen van de stoomketels) hangt dit met name samen met wederom het gebruikte type en de aard van brandstof en gebruikte reinigingstechnieken in de motor en ketel. Denk aan roetfilters of gaswassers in de schoorsteen van het schip. Ook hier ligt dit ook aan of het schip wel of niet op walstroom is aangesloten. Brandstoffen als LNG, waterstof en ook methanol zijn zeer schoon qua luchtverontreiniging;

Voor de luchtverontreiniging deel B: voor de stikstofuitstoot NOX  voor de motoren hangt dit samen met de classificatie van de motoren, de zogenaamde Tiers. Hoe ouder de motor, en dus hoe ouder het schip, hoe meer stikstofuitsoot per kWh. De meest moderne motoren (op schepen met een bouwjaar van na 2016 / 2021) zijn Tier III geclassificeerd en stoten 80% minder stikstof uit per kWh, dan de zogenoemde Tier I schepen (gebouwd tussen 2000-2010). Ook hier speelt al dan niet aansluiten op walstroom uiteraard weer een rol. ​

Stap 2. Absolute uitstoot afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte energie en de totale vaar- en verblijfsduur ​

De hoeveelheid benodigde energie van een schip hangt af van het soort schip, hoe groot het is en de activiteit. Varen of manoeuvreren, laden, lossen of wachten maakt nogal een verschil in energiegebruik. Met behulp van de benodigde energie en aantal uren, kunnen de emissies van een specifiek schip van een bepaalde tijdsperiode worden bepaald. ​

Iets minder dan drie procent.

Bij broeikasgassen heb je het over emissieneutraal. Dat houdt in dat er sprake is van een gesloten koolstofketen.  Je haalt de C uit de lucht en met het verbranden van de brandstof komt de C weer vrij.

Bij de luchtkwaliteit heb je het over emissieloos. Dat houdt in dat er geen vervuilende stoffen meer worden uitgestoten.

Met onze aanpak focussen we op emissies naar de lucht uit scheepsmotoren en andere energiesystemen aan boord van schepen. We ondernemen ook actie om emissies naar de lucht te reduceren die vrijkomen bij ladingoverslag, zoals vluchtige organische stoffen. Daar hoort ook geur- en geluidsreductie bij. Verder richten we ons op emissiereductie naar het water door de scheepvaart, waaronder het lozen van afval- en ballastwater. Tot slot vinden wij het onze taak om te zorgen voor geschikte voorzieningen, waarmee schepen hun huishoudelijke afval en ladingafval netjes kunnen afleveren.

Door emissieneutraal en emissieloos samen te voegen, is gekozen voor de term: emissievrij​.

Klimaatneutraal en emissieneutraal zijn synoniem. Hierbij is sprake van een gesloten koolstofketen.

Questions about clean shipping? Contact our specialists!

Henri van de Weide

Henri van de Weide

Adviseur Divisie Havenmeester

Be part of a better port

Together with the port business community and our partners, we aim to create a better port every day. That's why we continuously work on our accessibility and facilitate a smooth, safe, and transparent shipping process. By investing in sustainable energy and circular activities, we take the lead in developing a future proof port.