U bent hier:

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn alleen bestemd als algemene informatie. Aan de informatie of onderdelen ervan die op deze website worden verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of van links naar websites van derden. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor onderbroken of vertraagde beschikbaarheid van deze website.

E-mail disclaimer

 

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvang je dit bericht ten onrechte? Dan wordt je verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan, met uitzondering van operationele berichtgeving ten behoeve van het scheepvaartverkeer.
Havenbedrijf Amsterdam N.V. staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. E-mail wordt door Havenbedrijf Amsterdam N.V. niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.
Hoewel Havenbedrijf Amsterdam N.V. alle uitgaande e-mailberichten en bijlagen scant op virussen, adviseert het de ontvangers om zelf eveneens de berichten te scannen op virussen.

Privacy

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar je naam en dergelijke hoeven wij niet te weten.

Informatie over bezoeken aan deze site worden alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Nooit ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Klacht

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Wij verwerken uw persoonsgegevens (naam en adres) uitsluitend met het doel uw klacht af te handelen. Als betrokkene kunt u inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, u kunt om rectificatie vragen en om verwijdering. In het laatste geval is van belang of we uw gegevens nog nodig hebben voor de afhandeling van de klacht. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk; nadat we uw klacht hebben afgehandeld, verwijderen wij de persoonsgegevens.

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright

 

Het auteursrecht voor de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's, fotomateriaal en andere uitingen, berust bij Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ons openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

© Port of Amsterdam 2021