Vergunningen en ontheffingen Binnenvaart

Heb je een vergunning of ontheffing nodig, of kun je volstaan met een melding? Je doet je aanvraag makkelijk en snel online.

My Port Applications

Applications: makkelijk en snel online aanvragen doen

Voordelen van Applications
Met Applications zijn jouw formulieren al ingevuld met de bij ons bekende gegevens van jouw reis. Denk aan bezoeknummer, scheepsnaam, ligplaats en IMO nummer. Ook kun je zelf de status van jouw aanvragen en meldingen bekijken. Zo kun jij makkelijker en sneller werken.

Direct Applications gebruiken
Om Applications te gebruiken log je in MyPort in. Geen account? Geen probleem. Die kun je ook in MyPort aanmaken. Wil je meer weten over Applications? Bekijk dan ook ons webinar. In 20 minuten ontdek je alles over MyPort en Applications.

Naar Applications Bekijk webinar

Online aanvragen bij incidenteel bezoek

Kom je zelden in de Amsterdamse haven en wil je een aanvraag of melding doen? Dan kun je volstaan met de formulieren hieronder. Als je regelmatig(er) onze haven bezoekt, adviseren we je Applications te gebruiken.

Voor bijzondere transporten heb je vooraf toestemming nodig. Bij wie je toestemming moet vragen, hangt af van waar je gaat varen:

Binnen het binnen het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (bekijk de kaart)

Het Binnenvaartpolitiereglement bepaalt of je transport een bijzonder transport is. Enkele voorbeelden van bijzondere transporten:

 • Schepen met uitstekende delen die schade of hinder kunnen veroorzaken
 • Objecten met sleep die door de zeesluis gaan (zeegaand of richting Amsterdam)
 • Woonarken waarbij het transport niet voldoet aan de CVO-eisen
Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal drie werkdagen voor de aanvang van het transport.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

 

Open het formulier Meer informatie in het binnenvaartpolitiereglement

Transport (ook) via rijks- en provinciale vaarwegen

Vraag toestemming aan bij het Rijkswaterstaat loket. Rijkswaterstaat zal de aanvraag vervolgens doorsturen naar de betrokken vaarwegbeheerders.

Open het Rijkswaterstaat loket

Artikel 1.21 Bijzondere transporten

 1. Als een bijzonder transport wordt beschouwd het verplaatsen op de vaarweg:
  1. van een schip of een samenstel dat niet voldoet aan artikel 1.06;
  2. van een drijvende inrichting of van een drijvend voorwerp, tenzij het verplaatsen daarvan klaarblijkelijk geen hinder of gevaar voor de scheepvaart en geen schade aan de kunstwerken kan veroorzaken.
 2. Een bijzonder transport vaart niet dan met een vergunning van de bevoegde autoriteit. Aan een vergunning kunnen door de bevoegde autoriteit voorwaarden worden verbonden.
 3. Voor een bijzonder transport wordt een schipper aangewezen. Met artikel 1.02 wordt rekening gehouden.

 

Meer informatie in het binnenvaartpolitiereglement

Voor deze activiteiten heb je toestemming nodig of moet je een melding doen.

Schoonmaken, ontsmetten en droogmaken

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Boord-boord overslag

Zo werkt de melding:

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. De melding moet gedaan worden door de bunkeraar, minimaal 6 uur van tevoren. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de melding:

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:
1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.
2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Voor bunkeren kun je volstaan met een melding. Voor debunkeren moet je een aanvraag doen.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.
2. Meld start en einde van de werkzaamheden op VHF 14.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Afhankelijk van je situatie moet je een vooraanmelding doen of om toestemming vragen.

Toegestane ligplaats

Je hebt geen toestemming nodig als:

 • door een gasdeskundige het door de havenmeester vastgestelde formulier ‘verklaring gasdeskundige’ is afgegeven
 • het geladen is of wordt met losgestorte bulklading in vaste vorm
 • alle overige tanks, met uitzondering van bunkertanks, en ruimten vrij zijn van brandbare vloeistoffen met een vlampunt dat lager ligt of gelijk is aan 55 graden Celsius of residuen
 • er geen schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden van gevaarlijke stoffen, en
 • de tanks die niet direct aan laadruimen grenzen, en brandbare ladingresiduen bevatten een inerte atmosfeer hebben; of een atmosfeer maximaal 20% van de laagste explosiegrens brandbare dampen bevat.

 

Een openbare ligplaats reserveren

 

Toestemming of vooraanmelding nodig

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Voor het gebruik van spudpalen heeft de directeur CNB een beleidsregel opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt in het gebruik van spudpalen in Rijkswateren en niet-Rijkswateren. Ook is er een onderscheid voor het doen van een melding als je spudpalen wil gebruiken tussen Amsterdam en de havens van Beverwijk, Velsen en Zaanstad.

 

Voor de beleidsregel: zie het basijn van oktober 2022.

 

In deze pdf lees je meer over het gebruik van spudpalen.

 

Gebruik van spudpalen in Rijkswateren
Voor het gebruik van spudpalen in Rijkswateren dien je toestemming aan te vragen op basis van het Binnenvaart Politie Regelement. De aanvraag voor het gebruik van spudpalen dien je minimaal vier weken voorafgaand het gebruik van spudpalen in te dienen.

 

Gebruik van spudpalen in niet-Rijkswateren
Voor het gebruik van spudpalen in niet-Rijkswateren dien je een melding te doen op basis van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019. De melding dient vier werkdagen voorafgaand aan het gebruik van spudpalen ingediend te worden.

 

Open het formulier

 

Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in het ADN, Artikel 7.2.5.4.2 (Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren)

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Voor de volgende havenbekkens geldt een invaarverbod: Mercuriushaven, Coenhaven, Jan van Riebeeckhaven, Westhaven, Amerikahaven, Afrikahaven.

Geen toestemming nodig

bij onderstaande situaties:

 • Laden, lossen of wachten op een ligplaats.
 • Bunkerschepen, dienstverlenende schepen, baggerschepen en werkschepen die werken aan de haveninfrastructuur.
 • Sleepboten en de schepen van de bootslieden, voor zover ze een aankomend of vertrekkend schip assisteren.
 • Een schip dat in dienst is van een publiekrechtelijk lichaam of werkzaamheden verricht in opdracht van een publiekrechtelijk lichaam.

 

Wel toestemming nodig

In alle andere gevallen. Vraag toestemming aan met dit formulier.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

 

Voor deze activiteiten heb je toestemming nodig.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Voor al deze activiteiten heb je toestemming nodig of moet je een melding doen.

Oliehavengebied of niet (Bekijk de kaart)

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

 

Niet benoemde aanvragen

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier in en wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

 

Open het formulier Meer informatie in de Verordening Binnenwater, artikel 2.3.5

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier in en wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

 

Open het formulier Meer informatie in de Verordening Binnenwater, artikel 4.2.1

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Ligplaats

Ligplaatsvergunning IJhaven

Lig jij in de IJhaven en wil je jouw ligplaatsduur verruimen? Check of je aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan kun je direct een ligplaatsvergunning IJhaven krijgen.

Naar ligplaatsvergunning IJhaven

Chatbot Eef beantwoordt vragen over binnenvaart

Contact

Staat de activiteit die je zoekt er niet bij of heb je vragen? Chatbot Eef helpt je meteen. Klik op het paarse icoon rechtsonder in je scherm. Kom je er niet uit met Eef? Neem dan contact op met Divisie Havenmeester, Portoffice​.

Telefoonnummer: +31 20 523 46 00, keuze 2 (24 uur per dag bereikbaar)
E-mailadres: portoffice@portofamsterdam.com