Vervoer over binnenwater in centrum

Lokale bouwlogistiek over water

De haven staat in nauwe verbinding met de stad

Dagelijks worden er grote hoeveelheden goederen en bouwmaterialen van en naar de haven vervoerd. Niet alleen over de weg, maar ook over het water. Want dat is een stuk schoner, sneller en efficiënter. Daarom zetten wij ons in voor lokale (bouw)logistiek over het water.

Zo faciliteren we bouwlogistiek over water:

Amsterdam Vaart

Er wordt flink wat gebouwd in Amsterdam. Denk aan de renovatie van de kades en bruggen, of de bouw van parkeergarages onder de grond. Hoeveel efficiënter en schoner zou het zijn als deze projecten via het water worden bevoorraad? Met het project Amsterdam Vaart! stimuleren we vervoer van bouwlogistiek over water, om zo de uitstoot en het aantal vervoersbewegingen in de binnenstad te verminderen. 

Ontdek meer

IJboulevard

Aan de IJ-zijde van het Centraal Station heeft de Gemeente Amsterdam de IJboulevard gemaakt: een promenade langs het station, met een ondergrondse fietsenstalling. Een project dat óp het water is gerealiseerd. Daar komt veel precisiewerk bij kijken.

Ontdek meer

Fietsenstalling PoA Centraal Station
Vervoer van windmolen onderdelen langs CS

Logistieke hubs en opslag van bouwmateriaal

Verschillende terminals in de haven spelen een belangrijke rol in de logistiek van bouwmateriaal over water. Zo zijn de sluisdeuren van de Zeesluis IJmuiden een lange tijd overgeslagen bij TMA Logistics in de Afrikahaven. En ook de bladen, torens en hubs van de windmolens van Windpark Fryslân vonden vanuit de Amsterdamse haven hun weg naar de bouwlocatie op het IJsselmeer, over het water.

Ontdek meer

Be part of a better port

We streven samen met het havenbedrijfsleven en onze partners iedere dag naar een betere haven. Daarom werken wij continu aan onze bereikbaarheid en aan een vlot, veilig en transparant scheepvaartproces. En ontwikkelen we een toekomstbestendige havenregio. Door te investeren in de verduurzaming van energie en in circulaire activiteiten nemen wij het voortouw.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Volg ons op LinkedIn Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Veelgestelde vragen over lokale bouwlogistiek

Vaartuigen

Grote schuiten en dekschuiten op ruimer water zoals staande mastroutes en op of langs het IJ. Op de grachten zijn ruimschuiten vaak praktischer vanwege de lage en krappe doorvaart onder bruggen door.  

Doorvaartprofielen van waterwegen door de stad vormen de basis voor toegestane afmetingen van vaartuigen. Bekijk de doorvaartprofielen

In principe mogen (gecombineerde) vaartuigen op de meeste rakken maximaal 20 meter lang en 4,5 meter breed zijn. In uitzonderingsgevallen zijn langere vaartuigen toegestaan. Bijvoorbeeld bij grote afmetingen van een ondeelbare lading of bouwelementen. Natuurlijk alleen als de locatie en de vaarroute dat toelaat, en het nautisch gezag akkoord geeft.

Aan- en afmeren

Dat mag alleen als daar aanleiding toe is. Er mogen ook geen andere gebruiksrechten zijn, je mag de doorvaart er niet mee hinderen en je hebt toestemming nodig van het nautisch gezag.

In dat geval kun je overleggen met de vergunninghouder of die bereid is om tijdelijk ruimte te maken.  

Als de kades niet te hoog zijn, kan het praktisch zijn om daar te lossen. Dan moeten er alleen geen restricties zijn vanwege de draagkracht van de kade. Het Programma Bruggen en Kademuren kan je daarover adviseren. Als er laad- en losmiddelen aanwezig zijn, bijvoorbeeld een torenkraan die over de kade heen kan intakelen, gelden veiligheidsrestricties voor passanten en het verkeer op de kade.

Let op: niet iedere kade is in beheer bij de gemeente. Je moet het gebruik afstemmen met het juiste gezag.  

Om af te meren heb je toestemming nodig van het nautisch gezag. Verder heb je een Vergunning Object nodig, en mogelijk ook een Omgevingsvergunning. Ook als je een al eerder verleende vergunning gebruikt, moet je alsnog overleg voeren met de vergunningverlener of het gebruik binnen de vergunning past.

Laden en lossen

Dat kan inderdaad prima. Verwerkers zitten vaak aan het water, dus zijn er genoeg mogelijkheden om vanaf het vaartuig te lossen. Qua prijs is het vaak vergelijkbaar met wegtransport.

Aandachtspunt is het laden van vaartuigen op locatie. Dat moet binnen de gestelde veiligheids- en omgevingseisen gebeuren. Net als voor het aanvoeren van materiaal en de laad-/loslocatie zelf, heb je voor dit transport toestemming nodig van het nautisch gezag. Je moet dit dus ook in je aanvraag opnemen.

Vanaf het vaartuig intakelen met een torenkraan in een handling is het meest ideaal. Als dat niet kan, moet je eerst op de kade lossen en de goederen daarna met natransport naar bouwproject vervoeren. Dit gaat wel met extra kosten gepaard.

Het verkeer op het water en op de kade moet altijd veilig kunnen passeren. Vaartuigen moeten vast aan de kade liggen bij laden en lossen. Bij een zware last moet het vaartuigen gebalanceerd worden. En je moet altijd schade aan de kademuren en het straatprofiel voorkomen.

Bouwhubs

Er ontstaan meer en meer bouwhubs met mogelijkheden voor overslag van en naar water. Met name aan de Coen- en Vlothaven vind je inmiddels meerdere dienstverleners. Maar ook in het Westelijk havengebied.  

Dat is niet verplicht. In praktijk komt veel materiaal wel per vrachtwagen. Vaak vanaf een leverancier buiten de stad. Dat wordt op een hub overgeslagen in kleinere vaartuigen die de gracht op kunnen.

Geeft een bouwproject daar aanleiding toe en is er voldoende ruimte? Dan kun je er ook voor kiezen om bepaalde materialen vanaf de leveranciers of producenten direct over het water aan te voeren. En dan te laden en lossen of op te slaan op het water. Bijvoorbeeld met betonelementen, wapeningsstaal en steenachtig materiaal.

Voor grotere afstanden vanaf leveranciers kun je veel (inter)regionale vervoerders inschakelen. Voor lokale overslag en gerichte vaarten naar locaties in de binnenstad, is een beperkt aantal lokale nautische dienstverleners beschikbaar. Zij hebben geschikte vaartuigen en overslagfaciliteiten.  

Overige vragen

Transport over water naar de binnenstad is vaak een extra kostenpost, omdat er extra overgeslagen en opgeslagen moet worden. Maar het transport zelf is niet altijd duurder per ton of m3. Dus als je vaarten directer of sneller kan afhandelen, kan het al uitkomen. Bijvoorbeeld voor bulk, grond en puin.

Een bijkomstig positief effect is dat transport over water naar de binnenstad zeker is van levering. In grote hoeveelheden en zonder oponthoud, wat bouwprojecten efficiënter maakt.

We adviseren je om transport over water vroeg in het proces mee te nemen. Houd er al rekening mee bij het ontwerp en de inkoop en bespreek de ideeën met leveranciers en transporteurs. Het kan ook helpen om de positieve effecten te overleggen met bouwpartners.

Dat verschilt per geval. In veel gevallen zal hinder ontstaan op rakken voor plezier- en rondvaart. In de praktijk betekent dit doorgaans dat groot transport op die rakken voor 10:00 uur in de ochtend en na 20:00 uur in de avond moet gebeuren. De komende tijd is het ook mogelijk dat dit 22:00 uur wordt.

Als je een aanvraag indient bij het nautisch gezag, bepaalt die het exacte tijdstip. Je kan daar eventueel een verzoek tot afwijking van tijden indienen.

Bijna alle zeggenschap over het gebruik van binnenwater in de stad ligt bij het Programma Varen van de gemeente. De hoofddoorvaartroutes Amstelroute en Kostverlorenvaartroute staan onder toezicht van Waternet. In de praktijk stemmen de gemeente en Waternet onderling af.

Water in de havens en oude havens is vaak zaak van het havenbedrijf. Water en kades van het IJ en grote kanalen staan onder toezicht van Rijkswaterstaat. Verder zijn er nog enkele andere nautische beheerders. Als dat nodig is, krijg je een doorverwijzing.

Direct contact met onze expert

Wil je meer weten over lokale bouwlogistiek over water of Amsterdam Vaart!? Neem contact op met:

We zetten de sluizen open voor lokale bouwlogistiek over water

 

In januari openden we in IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld. Met deze nieuwe sluis is de Amsterdamse haven weer voor lange tijd van een betrouwbare zeetoegang verzekerd. Hiermee werken we samen met gemeente Amsterdam en de partijen in het Noordzeekanaalgebied aan een haven en havengebied die zich ontwikkelt tot een duurzame en circulaire energie- en grondstoffenhub. Zo zetten we ook in op het optimaal benutten van de mogelijkheden van logistiek over water. Dat is slimmer, schoner en efficiënter.

Vervoer over water

Efficiënt vervoer van en naar de haven

Bedrijven in het havengebied moeten hun goederen snel, veilig en traceerbaar van en naar de haven kunnen vervoeren. Daarom werken we aan onze bereikbaarheid via het water, de weg en het spoor. En aan een betere, transparante uitwisseling van gegevens met alle betrokken partijen..

Lees meer

Capriweg

Bedrijven die willen groeien in circulaire activiteiten

De circulaire industrie krijgt in het havengebied volop de ruimte. Zo helpen we deze bedrijven te vestigen, werken we continue aan optimale voorzieningen en koppelen we nieuwe en bestaande bedrijven aan elkaar zodat ze elkaar kunnen versterken.

Lees meer

 

Waterstof aan de pomp

Productie en opslag van duurzame brandstoffen

We willen een belangrijke energie- en brandstoffenhaven blijven. Ook in 2050, als een klimaatneutrale haven. We hebben goede achterlandverbindingen, er is kennis en infrastructuur voor het blenden van brandstoffen en er zijn biobased productiefaciliteiten in de buurt.

Lees meer

spoorgoederenvervoer

Investeren in toekomstbestendige infrastructuur

Naast het zoeken van meer en betere verbindingen, investeren we ook in toekomstbestendige infrastructuur. Zowel boven als onder de grond. Zo kunnen goederen snel en makkelijk van en naar de haven worden vervoerd. Via het water, de weg, het spoor en buisleidingen. 

Lees meer