U bent hier:

Privacyverklaring

Algemene Privacyverklaring Havenbedrijf Amsterdam N.V. en Divisie Havenmeester.

Privacyverklaring Divisie Havenmeester

 

Port of Amsterdam en Divisie Havenmeester als verantwoordelijken

 

Deze privacyverklaring dateert van 20 november 2021 en kan ik de loop der tijd worden gewijzigd.

Havenbedrijf Amsterdam N.V. (HbA) en Divisie Havenmeester verwerken je persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Er wordt op toegezien dat zij als verwerkingsverantwoordelijken je persoonsgegevens conform wet- en regelgeving verwerken, door een interne toezichthouder. De interne toezichthouder houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door HbA en door Divisie Havenmeester.

 

Reikwijdte van deze algemene verklaring

 

In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door PoA en Divisie Havenmeester. Daarnaast lees je hoe je contact kunt opnemen met ons en hoe je je rechten kunt uitoefenen.

Naast deze algemene verklaring hebben wij een specifieke privacyverklaring opgesteld. Hierin staat informatie over onder meer het doel van de verwerking in kwestie, de rechtsgrondslag, welke persoonsgegevens we van je verwerken en hoe lang we deze gegevens bewaren. De specifieke privacyverklaring vult zodoende deze algemene privacyverklaring aan en de verklaring moet dan ook in samenhang worden gelezen. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door HbA en Divisie Havenmeester. Voor vragen over de verwerking van je gegevens door andere bedrijven of organisaties in de Amsterdamse haven dien je met hen contact op te nemen.

 

Samenwerkingsverbanden en doorgeven persoonsgegevens

 

HbA en Divisie Havenmeester werken soms samen met andere partijen. Indien wettelijk verplicht maken zij dan afspraken met de andere partijen in deze samenwerkingsverbanden over de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer je gegevens worden verwerkt in een samenwerkingsverband word je daarover apart geïnformeerd door middel van een specifieke privacyverklaring. Soms is het zo dat HbA of Divisie Havenmeester niet het eerste aanspreekpunt is als je vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door zo’n samenwerkingsverband. Als dit het geval is, dan zal duidelijk worden aangegeven in de specifieke verklaring met wie je contact kunt opnemen als je vragen hebt.

 

Digitalisering in de Amsterdamse haven

 

HbA en Divisie Havenmeester maken gebruik van digitalisering om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de logistieke keten te vergroten. Hiervoor worden diverse producten en diensten ontwikkeld door HbA om de afhandeling van goederenstromen nog veiliger en efficiënter te maken. Bij de ontwikkeling of afname van deze producten en diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Door middel van specifieke privacyverklaring word je daarover nader geïnformeerd.

 

Communicatie

 

De Amsterdamse haven is een Europese haven met ambitie. Wij zorgen dat klanten, ladingen en activiteiten duurzamer kunnen groeien. Wij maken het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter en wij ontwikkelen een toekomstbestendig havencomplex. Havenbedrijf Amsterdam neemt je graag mee in de laatste ontwikkelingen en wij communiceren daar over. Dit doen wij op verschillende manieren:

Onze website: www.portofamsterdam.com. Dit is de corporate website. Alle informatie over de haven van Amsterdam en over Havenbedrijf Amsterdam, wordt hier vermeld. Je vindt hier o.a. informatie over zakendoen, veiligheid, energietransitie, digitalisering. Bij je bezoek aan onze website worden cookies geplaatst. Meer informatie over ons cookiebeleid lees je hier. Daarnaast organiseren wij onder andere ook zakelijke events in binnen- en buitenland, voeren we e-mailcampagnes, verzenden we nieuwsbrieven.

 

Wat zijn je rechten?

 

Als je je persoonsgegevens die bij ons zijn vastgelegd wilt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen, dan kun je een verzoek indienen. Als de verwerking van je persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kun je ons ook verzoeken om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toe te sturen. Je kunt je rechten inroepen door een verzoek te versturen naar privacy@portofamsterdam.com.

Wij behandelen de verzoeken binnen vier (4) weken. Dat wil zeggen dat je binnen vier weken antwoord op je verzoek krijgt. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kunnen wij die termijn indien nodig met twee (2) maanden verlengen.

Wanneer wij geen gevolg (kunnen) geven aan je verzoek, dan delen wij onmiddellijk en uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek mee waarom je verzoek zonder gevolg is gebleven.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Kom je er desondanks toch niet samen met ons uit? Dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je nog vragen?

 

Wij vinden het belangrijk om je duidelijk en compleet te informeren over je privacy. Heb je nog vragen over deze Privacyverklaring? Stuur dan een e-mail naar privacy@portofamsterdam.com.