Vergunningen en ontheffingen Zeevaart

Heb je een vergunning of ontheffing nodig, of kun je volstaan met een melding? Je doet je aanvraag makkelijk en snel online.

Applications

Applications: makkelijk en snel online aanvragen doen

Voordelen van Applications
Met Applications zijn jouw formulieren al ingevuld met de bij ons bekende gegevens van jouw reis. Denk aan bezoeknummer, scheepsnaam, ligplaats en IMO nummer. Ook kun je zelf de status van jouw aanvragen en meldingen bekijken. Zo kun jij makkelijker en sneller werken.

Direct Applications gebruiken
Om Applications te gebruiken log je in MyPort in. Geen account? Geen probleem. Die kun je ook in MyPort aanmaken. Wil je meer weten over Applications? Bekijk dan ook ons webinar. In 20 minuten ontdek je alles over MyPort en Applications.

Naar Applications Bekijk webinar

Online aanvragen bij incidenteel bezoek

Kom je zelden in de Amsterdamse haven en wil je een aanvraag of melding doen? Dan kun je volstaan met de formulieren hieronder. Als je regelmatig(er) onze haven bezoekt, adviseren we je Applications te gebruiken.

Voor bijzondere transporten heb je vooraf toestemming nodig. Bij wie je toestemming moet vragen, hangt af van waar je gaat varen:

Binnen het binnen het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (bekijk de kaart)

Het Binnenvaartpolitiereglement bepaalt of je transport een bijzonder transport is. Enkele voorbeelden van bijzondere transporten:

 • Schepen met uitstekende delen die schade of hinder kunnen veroorzaken
 • Objecten met sleep die door de zeesluis gaan (zeegaand of richting Amsterdam)
 • Woonarken waarbij het transport niet voldoet aan de CVO-eisen
Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal drie werkdagen voor de aanvang van het transport.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

 

Open het formulier Meer informatie in het binnenvaartpolitiereglement

Transport (ook) via rijks- en provinciale vaarwegen

Vraag toestemming aan bij het Rijkswaterstaat loket. Rijkswaterstaat zal de aanvraag vervolgens doorsturen naar de betrokken vaarwegbeheerders.

Open het Rijkswaterstaat loket

Artikel 1.21 Bijzondere transporten

 1. Als een bijzonder transport wordt beschouwd het verplaatsen op de vaarweg:
  1. van een schip of een samenstel dat niet voldoet aan artikel 1.06;
  2. van een drijvende inrichting of van een drijvend voorwerp, tenzij het verplaatsen daarvan klaarblijkelijk geen hinder of gevaar voor de scheepvaart en geen schade aan de kunstwerken kan veroorzaken.
 2. Een bijzonder transport vaart niet dan met een vergunning van de bevoegde autoriteit. Aan een vergunning kunnen door de bevoegde autoriteit voorwaarden worden verbonden.
 3. Voor een bijzonder transport wordt een schipper aangewezen. Met artikel 1.02 wordt rekening gehouden.

 

Meer informatie in het binnenvaartpolitiereglement

Voor deze activiteiten heb je toestemming nodig of moet je een melding doen.

Schoonmaken, ontsmetten en droogmaken

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur de aanvraag minimaal 3 werkdagen van te voren per e-mail naar GSM@portofamsterdam.com.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Boord-boord overslag

Zo werkt de melding:

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. De melding moet gedaan worden door de bunkeraar, minimaal 6 uur van tevoren. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de melding:

1. Deze melding dient plaats te vinden indien er overslag vloeibare gevaarlijke of schadelijke stoffen in bulk plaats vindt op:
 • Afrikahaven - afmeerpalen
 • Amerikahaven - wacht- en overslagpalen
 • Hornhaven - boei 2.
2. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 12 uur voor aanvang van de overslag. Na deze melding kan begonnen worden met de activiteiten.

3. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:
1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.
2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Voor debunkeren moet je een aanvraag doen.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Afhankelijk van je situatie moet je om toestemming vragen.

Toegestane ligplaats

Je hebt geen toestemming nodig als:

 • door een gasdeskundige het door de havenmeester vastgestelde formulier ‘verklaring gasdeskundige’ is afgegeven
 • het geladen is of wordt met losgestorte bulklading in vaste vorm
 • alle overige tanks, met uitzondering van bunkertanks, en ruimten vrij zijn van brandbare vloeistoffen met een vlampunt dat lager ligt of gelijk is aan 55 graden Celsius of residuen
 • er geen schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden van gevaarlijke stoffen, en
 • de tanks die niet direct aan laadruimen grenzen, en brandbare ladingresiduen bevatten een inerte atmosfeer hebben; of een atmosfeer maximaal 20% van de laagste explosiegrens brandbare dampen bevat.

 

Een openbare ligplaats reserveren

 

Toestemming nodig

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Afhankelijk van het gebied heb je wel of geen toestemming nodig.

Je hebt geen toestemming nodig in deze gebieden:

 • Het Slik;
 • Houthaven wachtsteigers noordzijde;
 • Minervahaven wachtsteigers noordzijde;
 • Mercuriushaven wachtsteiger worteleinde;
 • Sonthaven steigers worteleinde;
 • Suezhaven palen zuidzijde;
 • Cacaohaven zuidzijde korte kades;
 • Zanzibarhaven wachtpalen zuidzijde

Je hoeft niets te melden en kunt zonder toestemming spudpalen of ankers gebruiken.

Je hebt wel toestemming nodig voor alle andere gebieden. Vraag toestemming aan.

 

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Voor het varen in het Noordzeekanaalgebied geldt een loodsplicht. Meer over de loodsverplichting lees je in het Loodsplichtbesluit

Is je schip 75 meter lang of korter?

Je bent vrijgesteld van loodsplicht als je schip 75 meter lang of korter is (lengte over alles).
Meer hierover lees je in het Loodsplichtbesluit 1995, artikel 4, lid 2i

Is je schip langer dan 75 meter?

In een aantal gevallen kun je ontheffing aanvragen van de loodsplicht:

 • Staat je schip ingeschreven in het Register kleine zeeschepen?
  Vraag dan een ontheffing of verklaring aan voor het gebied kruispost – pieren IJmuiden via portoffice@portofamsterdam.com.
 • Als je wil inschrijven in het Register kleine zeeschepen, kun je contact opnemen met het Loodswezen.
 • Staat je schip niet ingeschreven in het Register kleine zeeschepen? En is het schip 95 meter lang of korter?
  Vraag dan een ontheffing aan via portoffice@portofamsterdam.com. Je moet dan in ieder geval een aantal beoordelingsreizen maken met loods.

 

Is je schip langer dan 95 meter?

Dan komt je niet in aanmerking voor een ontheffing.
Wel kun je een verklaring van vrijstelling aanvragen via portoffice@portofamsterdam.com. Hieraan is een examen verbonden. Meer hierover lees je in het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet.

Voor de volgende gebieden kun je een ontheffing of vrijstelling aanvragen:

 • Redegebied/IJmuiden: de aanloop IJmuiden en de Buitenhaven, het Noorderbuitenkanaal, het Zuiderbuitenkanaal, het Verbindingskanaal, het Hoogovenkanaal, de Buitenhaven, de Hoogovenhaven, de Vissershaven en de Haringhaven.
 • Beverwijk/Velsen: de sluizen bij IJmuiden tot vijf kilometer op het Noordzeekanaal en de daaraan grenzende havens.
 • Zaanstad: vanaf 5 tot 19 kilometer op het Noordzeekanaal en de aan de noordzijde van het kanaal daaraan grenzende havens.
 • Amsterdam: vanaf 5 kilometer tot aan de invaart van het Amsterdam-Rijnkanaal en de daaraan grenzende havens, voor zover deze niet vallen onder Zaanstad.

 

Wil je ISPS-plichtige zeeschepen op je havenfaciliteit ontvangen?

Dan heb je een certificaat havenbeveiliging nodig.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het aanvraagformulier veiligheidsbeoordeling minimaal 6 maanden voor gewenste certificering en voeg alle relevante documenten toe.

2. Van de burgemeester van je gemeente krijg je een besluit met de veiligheidsbeoordeling.

3. Met de veiligheidsbeoordeling stel je een beveiligingsplan op of pas je een bestaand plan aan.

Meer informatie

 

Een beveiligingsincident op je terminal (denk aan het doorknippen van een hek) moet je zo snel mogelijk melden aan de plaatselijke politie. Als je merkt dat je faciliteit niet meer kan handelen volgens de procedures in je beveiligingsplan, meld je dat aan de toezichthouders Port Security via 020 5234 802

 

Voor deze activiteiten heb je toestemming nodig.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Voor al deze activiteiten heb je toestemming nodig of moet je een melding doen.

Oliehavengebied of niet (Bekijk de kaart)

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

De uit te voeren reparatie dient qua aard en duur te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 4.5 RHN 2019. Begin en einde van de activiteit dient gemeld te worden op VHF 14 of telefoonnummer 020-523 46 00 keuze 2.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

De uit te voeren reparatie dient qua aard en duur te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 4.5 RHN 2019. Begin en einde van de activiteit dient gemeld te worden op VHF 14 of telefoonnummer 020-523 46 00 keuze 2.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

 

Niet benoemde aanvragen

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019

Contact

Staat de activiteit die je zoekt er niet bij of heb je vragen? Neem contact op met Divisie Havenmeester, Portoffice​.

Telefoonnummer: +31 20 523 46 00, keuze 2 (24 uur per dag bereikbaar)
E-mail: portoffice@portofamsterdam.com