Zeehavengeld en tarieven

Maak je met een zeeschip gebruik van de haven van Amsterdam? Dan betaal je zeehavengeld aan het havenbedrijf.

Download de algemene voorwaarden en tarievenlijst 2020 of lees de samenvatting hieronder.

voorkant document algemene voorwaarden en tarieven zeegeld haven Amsterdam

1. Zeehavengeld

Je betaalt zeehavengeld als je via de sluizen van IJmuiden binnenkomt en je schip vastmaakt in het havengebied van Amsterdam.

  • Zeehavengeld factureren we aan de hand van je gegevens in het Port Community System (PCS) van Portbase.
  • Opgave Zeehavengeld doe je ook via PCS.

Login bij PCS

Voor zeecruiseschepen gelden andere tarieven en kortingen. Ga hiervoor naar de pagina Zeehavengeld en tarieven zeecruise.

IJ-palengeld

Je betaalt IJ-palengeld als je jouw schip lichtert voor IJmuiden.

  • Ook IJ-palengeld factureren we aan de hand van je gegevens in PCS.
  • Daarnaast verzoeken we je de overslagverklaring te mailen naar havengeld@portofamsterdam.com.

Faciliteiten

Je betaalt een tarief (kade-, boeien en palengeld) voor het gebruik van een openbare ligplaats.

Green Award

2. Kortingen, beloningen en vrijstelling

Er zijn verschillende kortingen op en beloningen voor zeehavengeld:

De Green Award

Zeeschepen die in het bezit zijn van een Green Award Certificaat komen in aanmerking voor een korting van 6%. Je dient dit certificaat te mailen naar havengeld@portofamsterdam.com.
Zo verkrijg je het Green Award Certificaat » 

De Environmental Ship Index (ESI)

Is jouw schip geregistreerd in de Environmental Ship Index (ESI)? En heeft het schip een ESI-score van 25 punten of hoger? Dan krijg je automatisch en direct korting op je zeehavengeldfactuur.

Korting voor goedgekeurde lijndiensten

Zo vraag je een lijndienst aan om korting te krijgen »
 

Frequentiekorting voor agribulkladingen

Bezoek je onze haven regelmatig met schepen die voor meer dan 50% beladen zijn met agribulk? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een frequentiekorting. In onze algemene voorwaarden en tarievenlijst Zeehavengeld ontdek je of dit ook voor jou geldt. Voor vragen over frequentiekorting, kun je contact opnemen met:

Robert Evers

Robert Evers

Commercie
Commercieel Manager Agri Bulk
Team Cargo
Tel: +31 6 108 91 125
E-mail: robert.evers@portofamsterdam.com

Vrijstelling

Er zijn verschillende vrijstellingen voor zeehavengeld. Je kunt dit opgeven via PCS. Vrijstelling krijg je bijvoorbeeld voor een opleidings- of marineschip of een cruiseschip dat voor het eerst de haven aandoet.

Scheepsafval

3. Afval en afgifterecht

Je betaalt altijd een aanslag voor afval, ook als jouw schip geen afval afgeeft. De aanslag bepalen we aan de hand van je gegevens in PCS.

Bekijk de tarieven en hoe het werkt »

DHM
Nautische diensten

4. Nautische diensten

Je betaalt de Divisie Havenmeester voor diensten met vaartuigen, de diensten van onze medewerkers en het verstrekken van materiaal voor particuliere scheepvaart.

Download de tarievenlijst diensten en materiaal 2020

 

touristenbelastingbaken

5. Dagtoeristenbelasting voor cruiseschepen

Voor transit cruisepassagiers die binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam komen, moet een dagtoeristenbelasting van € 8,- per passagier (per 24 uur of een deel daarvan) worden betaald. Dit staat los van havengelden. Aangifte verloopt via Easydock.

Alles over dagtoeristenbelasting