Zeehavengeld en tarieven

Download de algemene voorwaarden en tarievenlijst 2019, of lees hieronder de samenvatting.

1. Zeehavengeld

U betaalt zeehavengeld als u via de sluizen van IJmuiden binnenkomt en uw schip vastmaakt in het havengebied van Amsterdam. Dit factureren we aan de hand van uw gegevens in het Port Community System (PCS). Uw Opgave Zeehavengeld doet u ook via PCS.

Voor zeecruiseschepen gelden andere tarieven en kortingen. Ga hiervoor naar de pagina Zeehavengeld en tarieven zeecruise.

IJ-palengeld

U betaalt IJ-palengeld als u uw schip lichtert voor IJmuiden. Ook dit factureren we aan de hand van uw gegevens in PCS. Daarnaast verzoeken wij u de overslagverklaring te mailen naar havengeld@portofamsterdam.com.

Faciliteiten

U betaalt een tarief (kade-, boeien en palengeld) voor het gebruik van een openbare ligplaats.

Korting, beloning en vrijstelling

Korting en beloning

Er zijn verschillende kortingen op en beloningen voor zeehavengeld:

Green Award
 • De Green Award
  Zeeschepen die in het bezit zijn van een Green Award Certificaat komen in aanmerking voor een korting van 6%. U dient dit certificaat te mailen naar havengeld@portofamsterdam.com.
  Zo verkrijgt u uw Green Award Certificaat » 
 • De Environmental Ship index
  Is uw schip geregistreerd in de Environmental Ship Index (ESI)? En heeft uw schip een ESI-score van 20 punten of hoger? Dan krijgt u automatisch en direct korting op uw zeehavengeldfactuur.
   
 • Korting voor goedgekeurde lijndiensten
  Zo vraagt u een lijndienst aan om korting te krijgen »
   
 • Frequentiekorting voor agribulkladingen
  Bezoekt u onze haven regelmatig met schepen die voor meer dan 50% beladen zijn met agribulk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een frequentiekorting. In onze algemene voorwaarden en tarievenlijst 2017 ontdekt u of dit ook voor u geldt. Voor vragen kunt u contact opnemen met:
  Robert Evers

  Robert Evers

  Commercie
  Commercieel Manager Agri Bulk
  Team Cargo
  Tel: +31 6 108 91 125
  E-mail: robert.evers@portofamsterdam.com

   

  Vrijstelling
  Er zijn verschillende vrijstellingen voor zeehavengeld. U kunt dit opgeven via PCS. Vrijstelling krijgt u bijvoorbeeld voor een opleidings- of marineschip of een cruiseschip dat voor het eerst de haven aandoet.
Scheepsafval

2. Afval en afgifterecht

U betaalt altijd een aanslag voor afval, ook als uw schip geen afval afgeeft. De aanslag bepalen we aan de hand van uw gegevens in PCS.

Bekijk de tarieven en hoe het werkt »

DHM
Nautische diensten

3. Nautische diensten

U betaalt de Divisie Havenmeester voor diensten met vaartuigen, de diensten van onze medewerkers en het verstrekken van materiaal voor particuliere scheepvaart.

Download de tarieven voor 2019

 

touristenbelastingbaken

4. Dagtoeristenbelasting voor cruiseschepen

Voor transit cruisepassagiers die binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam komen, moet dagtoeristenbelasting van € 8,- per passagier (per 24 uur of een deel daarvan) worden betaald. Dit staat los van havengelden. Aangifte verloopt via Easydock.

Alles over dagtoeristenbelasting