Zeehavengeld en tarieven

Maak je met een zeeschip gebruik van de haven van Amsterdam? Dan betaal je havengeld aan het havenbedrijf.

Algemene Voorwaarden en Tarieven 2021 

Binnenhavengeld

1. Zeehavengeld

Je betaalt zeehavengeld als je via de sluizen van IJmuiden binnenkomt en je schip vastmaakt in het havengebied van Amsterdam.

Zeehavengeld factureren we aan de hand van je gegevens in het Port Community System (PCS) van Portbase. Opgave Zeehavengeld doe je ook via PCS.

Log in bij PCS

IJ-palengeld

Je betaalt IJ-palengeld als je jouw schip lichtert voor IJmuiden. Ook IJ-palengeld factureren we aan de hand van je gegevens in PCS. Verder vragen we je de overslagverklaring te mailen naar havengeld@portofamsterdam.com.

Faciliteiten

Je betaalt een tarief (kade-, boeien en palengeld) voor het gebruik van een openbare ligplaats. Let op: voor zeecruiseschepen gelden andere tarieven en kortingen.

Nieuwe agent?

Ben je als agent of klant nog niet bekend bij ons? Meld je je dan hier aan.

Green Award

2. Kortingen, beloningen en vrijstelling

Er zijn verschillende kortingen op en beloningen voor zeehavengeld:

 • Green Award
  Zeeschepen die in het bezit zijn van een Green Award Certificaat, komen in aanmerking voor een korting van 6%. Mail dit certificaat naar havengeld@portofamsterdam.com.
 • Environmental Ship Index (ESI)
  Is jouw schip geregistreerd in de Environmental Ship Index (ESI)? En heeft het schip een ESI-score van 25 punten of hoger? Dan krijg je automatisch en direct korting op je zeehavengeldfactuur.
 • Korting voor goedgekeurde lijndiensten
  Vraag een lijndienstregeling aan voor korting op zeehavengeld.
 • Frequentiekorting voor agribulkladingen
  Bezoek je onze haven regelmatig met schepen die voor meer dan 50% beladen zijn met agribulk? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een frequentiekorting. In onze algemene voorwaarden en tarievenlijst Zeehavengeld ontdek je of dit ook voor jou geldt.

Heb je vragen over de frequentiekorting? Neem dan contact op met Robert Evers.

Robert Evers
Robert Evers

Commercieel Manager Agri Bulk
Team Cargo

+31 6 108 91 125
robert.evers@portofamsterdam.com

Vrijstelling

Er zijn verschillende vrijstellingen voor zeehavengeld. Je kunt dit opgeven via PCS. Vrijstelling krijg je bijvoorbeeld voor een opleidings- of marineschip of een cruiseschip dat voor het eerst de haven aandoet.

Scheepsafval

3. Afval en afgifterecht

Je betaalt altijd een aanslag voor afval, ook als jouw schip geen afval afgeeft. De aanslag bepalen we aan de hand van je gegevens in PCS.

Meer info & tarieven

Nautische diensten

4. Nautische diensten

Je betaalt de Divisie Havenmeester voor:

 • diensten met vaartuigen;
 • diensten van onze medewerkers;
 • het verstrekken van materiaal voor particuliere scheepvaart.

Tarievenlijst diensten en materiaal 2021

Dagtoerist

5. Dagtoeristenbelasting voor cruiseschepen

Voor transit cruisepassagiers die binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam komen, moet dagtoeristenbelasting worden betaald. De dagtoeristenbelasting is € 8,- per passagier per 24 uur of een deel daarvan. Dit staat los van havengelden. Aangifte verloopt via Easydock.

Alles over dagtoeristenbelasting