Regelgeving

Bezoek je het Noordzeekanaalgebied? Dan moet je voldoen aan een aantal regels. Hiermee draag je bij aan de veiligheid van de havens en alle havengebruikers. Jouw agent helpt je om te voldoen aan alle eisen.

Zeevaart regels

Je hebt te maken met deze regels

 • Scheepvaartverkeerswet
  In de scheepvaartverkeerswet en extra regelingen vind je de (inter)nationale vaarregels.

 • Loodsplichtbesluit
  In het loodsplichtbesluit vind je de voorwaarden voor het inschakelen van een loods bij aankomst, vertrek en verhalen.

 • Havenverordening
  In de havenverordening vind je de lokale regels voor het Noordzeekanaalgebied.

 • Operationele ruimte op de ligplaatsen
  Blijf in het havengebied binnen de aangewezen operationele ruimtes en houd rekening met de regels voor het nemen van een ligplaats.

 • Gebruik van de vaarweg en Noordzeesluizen
  Houd rekening met de regels die gelden voor de Noordzeesluizen en op de vaarweg.

 • Wet Publieke Gezondheid
  Meld het ons als je passagiers met bepaalde besmettelijke ziekten aan boord hebt of als je dit vermoedt. Je kunt contact opnemen via VHF of met de Radio Medische Dienst via het kustwachtcentrum.

 • ISPS-code en de Havenbeveiligingswet
  Voor aankomst en vertrek ben je verplicht jouw security-informatie aan te leveren. Dit kun je doen met jouw aankomst- en vertrekmelding via Portbase. Wil je ISPS-plichtige zeeschepen ontvangen op jouw havenfaciliteit? Dan moet jouw havenfaciliteit daarvoor gecertificeerd zijn op basis van de Havenbeveiligingswet.

 • Wet verontreiniging door schepen en Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied
  Tijdens jouw bezoek aan het Noordzeekanaalgebied ben je verplicht scheepsafval en ladingresiduen af te geven. Deze verplichting voor de zeevaart geldt op basis van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. Tijdens jouw verblijf kan worden gecontroleerd of je voldoet aan de geldende regels. De havenmeester is hiervoor bevoegd.

 • Ballastwaterverdrag
  Het ballastwaterverdrag is van toepassing op alle zeeschepen die ballastwater vervoeren.

 • Regeling scheepsbewegingen
  Download de regeling scheepsbewegingen.