Regelgeving

Bezoekt u het Noordzeekanaalgebied? Dan moet u voldoen aan een aantal regels. Hiermee draagt u bij aan de veiligheid van de havens en alle havengebruikers. Uw agent helpt u om te voldoen aan alle eisen.

Regels

U heeft te maken met deze regels

Scheepvaartverkeerswet In deze wet en extra regelingen vindt u de (inter)nationale vaarregels.
Loodsplichtbesluit In dit besluit vindt u de voorwaarden voor het inschakelen van een loods bij aankomst, vertrek en verhalen.
Havenverordening In de havenverordening vindt u de lokale regels voor het Noordzeekanaalgebied.
Operationele ruimte op de ligplaatsen Blijf in het havengebied binnen de aangewezen operationele ruimtes en houd rekening met de regels voor het nemen van een ligplaats. Hier vindt u de regels.
Gebruik van de vaarweg en Noordzeesluizen Houd rekening met de regels die gelden voor de Noordzeesluizen en op de vaarweg. Hier vindt u de regels.
Wet Publieke Gezondheid Meld het ons als u passagiers met bepaalde besmettelijke ziekten aan boord heeft of als u dit vermoedt. U kunt contact opnemen via VHF of met de Radio Medische Dienst via het kustwachtcentrum.
ISPS-code en de Havenbeveiligingswet

Voor aankomst en vertrek bent u verplicht uw security-informatie aan te leveren. Dit kunt u doen met uw aankomst- en vertrekmelding via Portbase.

Wilt u ISPS-plichtige zeeschepen ontvangen op uw havenfaciliteit? Dan moet uw havenfaciliteit daarvoor gecertificeerd zijn op basis van de Havenbeveiligingswet.

Wet verontreiniging door schepen en Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied

Tijdens uw bezoek aan het Noordzeekanaalgebied bent u verplicht scheepsafval en ladingresiduen af te geven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina scheepsafval. Deze verplichting voor de zeevaart geldt op basis van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.

Tijdens uw verblijf kan worden gecontroleerd of u voldoet aan de geldende regels. De havenmeester is hiervoor bevoegd.

Ballastwaterverdrag Het Ballastwaterverdrag is van toepassing op alle zeeschepen die ballastwater vervoeren.
Regeling scheepsbewegingen Hier vindt u de link naar de Regeling scheepsbewegingen.