ISPS-certificering voor jouw havenfaciliteit

Ontvangt jouw havenfaciliteit één van de volgende schepen?

  • Vrachtschepen met een bruto tonnage van ≥ 500 die internationale zeereizen maken.
  • Passagiersschepen die internationale zeereizen maken.
  • Mobiele boorplatforms met een eigen voortstuwing.

Dan moet je als havenfaciliteit een International Ship & Port Facility Security (ISPS) certificering hebben.

Met een ISPS-certificering voldoe je aan de wettelijke beveiligingsregels die zijn vastgelegd in de International Ship & Port Facility Security (ISPS) Code, de Europese verordening 724/2004 en de Havenbeveiligingswet.

Hoe werkt de ISPS-certificering?

Port of Amsterdam maakt voor het proces van certificeren en voor de jaarlijkse herziening gebruik van de MOBI applicatie. MOBI staat voor een Methodiek voor een Objectieve Beveiligingsinventarisatie. Bekijk de video voor meer informatie.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier
Certificering

Zo vraag je een ISPS-certificering aan

Stap 1: aanvraag
De Port Facility Security Officer (PFSO) van jouw havenfaciliteit vraagt via de MOBI applicatie een certificering aan, door indiening van het aanvraagformulier en een voorstel voor een Port Facility Security Plan (PFSP).

Stap 2: beoordeling
De toetsers van Port of Amsterdam beoordelen jouw aanvraag en PFSP en voeren een Port Facility Security Assessment uit. Hier komt een actielijst uit voor de PFSO.

Stap 3: verbeterslag
De PFSO verwerkt de noodzakelijke verbeteracties in het PFSP en dient een aangepast PFSP in via de MOBI applicatie.

Stap 4: advies
De toetser van Port of Amsterdam beoordeelt jouw nieuwe PFSP en geeft een advies aan de bevoegde autoriteit over het af te geven certificaat.

Stap 5: certificering
De bevoegde autoriteit (Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied of Burgemeester van Amsterdam) besluit over het af te geven certificaat.

Heb je vragen?

Heb je een functionele vraag over het gebruik van de MOBI applicatie? Neem dan contact op met de functioneel beheerder MOBI via functioneel_beheer_DHM@portofamsterdam.com.

Heb je een vraag over het certificeringstraject of de jaarlijkse herziening? Neem dan contact op met de toetsers ISPS via +31 20 523 46 00 (optie 2) of ispsauditor@portofamsterdam.com.

Documenten

Toezicht

De toezichthouders ISPS van Port of Amsterdam houden toezicht op de uitvoering van jouw plan en de daarin opgenomen verplichtingen, waaronder verplichte oefeningen.

Je kunt de leidraad oefeningen hier lezen: Leidraad voor een ISPS-oefening

Cyber security incidenten

vergunning

Beveiligingsincidenten melden

Een beveiligingsincident bij jouw havenfaciliteit moet je zo snel mogelijk melden.

  • Voor spoedeisende incidenten bel je 112.
  • Niet-spoedeisende incidenten meld je bij de Landelijke Eenheid via 0900-8844.

In alle gevallen moet je het incident aanvullend melden aan de toezichthouders ISPS van Port of Amsterdam. Je kunt dit doen via de MOBI applicatie.

Wetgeving

Wetgeving en informatie

Op de volgende pagina’s lees je meer over ISPS-gerelateerde wetgeving.

Terminals

Overzicht van gecertificeerde havenfaciliteiten

Op imo.org vind je een overzicht van gecertificeerde havenfaciliteiten. Je kunt hier gratis een account aanmaken.

Haven Port ID UN Locator
Amsterdam 22435 NLAMS
Beverwijk 16592 NLBEV
IJmuiden 22851 NLIJM
Velsen 25282 NLVEL
Zaandam 22337 NLZAA