U bent hier:
Header image

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH); een collectieve oplossing voor congestie

De impact van congestie

Congestie houdt in dat gevestigde bedrijven hun capaciteit niet kunnen uitbreiden en dat nieuw te vestigen bedrijven geen capaciteit op het elektriciteitsnetwerk kunnen krijgen. Dit leidt tot een vertraging van de economische ontwikkeling en de energietransitie binnen de Amsterdamse haven. De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) is een effectieve oplossing die bedrijven in de haven helpt.

Ervaar je als bedrijf/ondernemer capaciteitsproblemen in het Westelijk Havengebied? Meldt dit dan via deze link: Ondernemen in congestiegebied - Gemeente Amsterdam. Dit geeft ons een beter beeld van de omvang van het probleem en helpt ons in de gesprekken met netbeheerder Liander.

Onze aanpak

Samen met bedrijven hebben we de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) opgericht, met als gemeenschappelijk doel de bestaande capaciteit op het elektriciteitsnetwerk beter te benutten. Door de beschikbare netcapaciteit van individuele bedrijven slim real-time te delen, kunnen we efficiënter gebruikmaken van de netcapaciteit. De inzet van lokaal opgewekte groene energie kan hieraan bijdragen.

Op basis van data-analyses blijkt dat er door de energie coöperatie een grote hoeveelheid onbenutte capaciteit voor de leden kan worden vrijgespeeld. Deze aanpak is vergelijkbaar met het al bestaande Energie Collectief Schiphol Trade Park.

In de animatie lichten we onze aanpak verder toe.

De voordelen van een coöperatie

  • Energieoplossingen voor en door leden (bedrijven)
  • Minder afhankelijkheid van de grote energiespelers
  • Geen winstoogmerk
  • Meer invloed op het lokale energienetwerk
  • Een collectieve aanpak resulteert in lagere investeringen en lagere operationele kosten
  • Duurzamer: generatoren staan minder aan waardoor CO2 en NOx uitstoot lager zijn

Shared Energy Platform

SEP is ontstaan uit een samenwerking tussen Port of Amsterdam en Entrnce, een dochteronderneming van het netwerkbedrijf Alliander. SEP opereert een onderlinge (peer-to-peer) handel van elektriciteit tussen bedrijven in de Amsterdamse haven. Het doel is om onderling elektriciteitsgebruik en duurzame elektriciteitsproductie (bijvoorbeeld zon en wind) beter op elkaar af te stemmen en daarmee kosten te besparen. Hierdoor wordt er tevens een effectiever gebruik gemaakt van het bovenliggende elektriciteitsnetwerk. SEP is mede initiatiefnemer voor de collectieve oplossing van netcongestie in de Amsterdamse haven Wil je meer informatie? Klik hier.

Laatste nieuws