Je bent hier:
 • Nieuwsbericht 10-07-2020
  Cyber Security NZKG: jaarlijkse Cybersecuritybeeld
  CSBN Het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schetst opnieuw een zorgwekkend beeld. De organisatie heeft geconstateerd dat cyberincidenten een reële kans hebben om grote schade aan te richten met in uiterste gevallen maatschappelijke ontwrichting als gevolg.
  Lees meer
 • Persbericht 08-07-2020
  Oproep Gemeente Velsen en Rijkswaterstaat: bedenk een naam voor de nieuwe zeesluis
  Het startschot van de naamgevingscampagne is 7 juli gegeven met de lancering van deze video. Hierin roepen Jeroen Verwoort, havenwethouder van gemeente Velsen en Nienke Bagchus, directeur Rijkswaterstaat, op om mee te doen en een naam in te sturen. Dat kan tot 4 augustus 2020 via de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl/zeesluis. 
  Lees meer
 • Persbericht 07-07-2020
  Amsterdam Vaart! leidt tot minder uitstoot en congestie in de stad
  Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde rapportage van Amsterdam Vaart!, opgesteld door TNO. Vracht over de gracht blijkt bittere noodzaak. Gisteren nog werd uit aanvullend onderzoek van de gemeente bekend dat de staat van de bruggen en kades heel slecht is. Verdere ontlasting van de stedelijke infrastructuur door méér transport over het water lijkt onvermijdelijk.
  Lees meer
 • Nieuwsbericht 03-07-2020
  Bruglocaties uit rapport D’Hooghe nautisch beter inpasbaar
  Na het vastlopen vorig jaar van plannen voor IJ-bruggen vanaf de Kop van Java en het Stenen Hoofd, stelden Rijk en gemeente een expertcommissie samen onder leiding van Alexander D’Hooghe. Deze commissie moest vanuit een breed ontwikkelingsperspectief onafhankelijk advies uitbrengen over toekomende, extra IJ-oeververbindingen.
  Lees meer
 • Nieuwsbericht 02-07-2020
  Vraagje? Even naar Eef
  Sinds deze maand is Eef online. ‘We hopen dat binnenvaartschippers hiermee veel makkelijker aan informatie komen.’
  Lees meer
 • Nieuwsbericht 02-07-2020
  Aangepaste versie website Port of Amsterdam live
  MyPort: online platform voor services en tools
  Lees meer
 • Persbericht 02-07-2020
  Onderzoek naar regionale waterstofbackbone door Gasunie en Port of Amsterdam van start
  Met de ontwikkeling van deze regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam willen beide partijen de markt voor duurzame waterstof stimuleren en faciliteren, zodat bestaande en nieuwe bedrijven in het NZKG hun verduurzamingsdoelen kunnen realiseren. Daarmee levert het bovendien een significante bijdrage aan de energietransitie doelen van het nationaal Klimaatakkoord. 
  Lees meer
 • Nieuwsbericht 30-06-2020
  Contactweg vanaf 6 juli afgesloten voor werkzaamheden
  De Contactweg is afgesloten na de inrit van het bedrijventerrein, ter hoogte van nr. 145 en 132, tot aan de kruising met de Zekeringstraat. Deze werkzaamheden zorgen voor hinder en omleidingen voor auto- en fietsverkeer.
  Lees meer
 • Persbericht 30-06-2020
  In 2024 250.000 m2 zonnepanelen in de Amsterdamse haven
  120.000 vierkante meter komt overeen met 18 voetbalvelden en levert elektriciteit op voor zo’n 6.000 huishoudens. Daarmee heeft Port of Amsterdam ruimschoots haar strategische doelstelling behaald om in 2021 100.000 vierkante meter aan zonnepanelen in de haven te hebben. Het havenbedrijf wil nog veel meer zonnepanelen en heeft daarom een nieuw doel geformuleerd: 250.000 vierkante meter aan zonnepanelen op de daken van de bedrijven in de haven in 2024.
  Lees meer
 • Persbericht 29-06-2020
  Uitgraven sluiskolk nieuwe zeesluis van start
  De grote hoeveelheid zand, ruim 7 miljoen kruiwagens vol, wordt naar een locatie op de Noordzee gebracht. Het baggeren van het zand vindt binnen de wanden van de kolk plaats met een zogenaamde snijkopzuiger (Biesbosch). Deze baggert het zand op waarna een mengsel van het zand met water via een lange, deels drijvende persleiding naar een sproeiponton wordt getransporteerd. Dit ponton, wat in het toeleidingskanaal voor de Noordersluis ligt, heeft de functie om het zand nauwkeurig in een speciaal voor dit doel verdiept deel van de vaarweg te storten.
  Lees meer