U bent hier:

Passagiersvaart Havenwater

Voorheen waren de regels voor zowel het havenwater als het binnenwater opgenomen in de Verordening op de haven en het binnenwater 1995. In de aanstaande wijziging van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 is de basis gelegd voor het geven van algemene regels voor de (dag)passagiersvaart in de haven.

De Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 bevat het regelgevende kader voor de Amsterdamse haven voor passagiersvaart. Voorheen waren de regels voor zowel het havenwater als het binnenwater opgenomen in de Verordening op de haven en het binnenwater 1995. In de aanstaande wijziging van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 is de basis gelegd voor het geven van algemene regels voor de (dag)passagiersvaart in de haven. Deze aanpassing van de verordening en de algemene regeling volgen naar verwachting in Q3 2023. Voor het binnenwater geldt de exploitatievergunningplicht voor de passagiersvaart. Voor het havenwater in Amsterdam is ervoor gekozen niet met een exploitatievergunning te werken, maar met algemene regels die gelden voor alle vormen van passagiersvaart.

De passagiersvaart op het havenwater in Amsterdam moet zich houden aan een aantal algemene regels. Deze hebben onder meer betrekking op de veiligheid of de bestrijding van overlast op of om het water. Deze regels worden opgesteld in een besluit dat samenhangt met de Regionale havenverordening.

Als de regeling is goedgekeurd gelden op het havenwater algemene regels voor alle vormen van passagiersvaart. Deze regels komen zoveel mogelijk overeen met het gestelde in het exploitatievergunningenstelsel op het binnenwater. Voor het binnenwater blijft de exploitatievergunningplicht voor de passagiersvaart wel van kracht. De regeling geldt niet in Beverwijk, Velsen of Zaanstad.