Header image

Zeehavengeld en tarieven zeecruise

1. Zeehavengeld

Je betaalt zeehavengeld als je via de sluizen van IJmuiden binnenkomt en jouw schip vastmaakt in het havengebied van Amsterdam. Dit factureren we aan de hand van je gegevens in het Port Community System (PCS). De Opgave Zeehavengeld doe je ook via PCS.

POA

2. Kortingen schonere zeecruiseschepen

Rapporteer je vanaf 1 januari 2020 de emissies van je zeecruiseschepen die in Amsterdam liggen aangemeerd? Dan wordt op basis van vier gerapporteerde factoren de Emission at Berth Index berekend:

  1. Equipment, leeftijd van de motor en andere reductietechnieken
  2. Type gebruikte brandstof
  3. Energie-efficiëntie
  4. Een ESI-score gelijk aan, of boven de 25 punten

Hoe hoger de score, hoe meer korting je ontvangt op het zeehavengeld. Deze korting komt bovenop de € 500 die je nu al ontvangt als je jouw emissies rapporteert. En bovenop de Environmental Ship Index (ESI) korting.

De kennis die wij met de Emission at Berth Index opdoen, wordt wereldwijd gebruikt in een internationaal cruiseproject van IAPH.

3. Dagtoeristenbelasting voor cruiseschepen

Voor transit cruisepassagiers die binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam komen, moet dagtoeristenbelasting worden betaald. De dagtoeristenbelasting is € 14,- per passagier per 24 uur of een deel daarvan. Dit staat los van havengelden. Aangifte verloopt via Easydock.

Junior Commercieel Manager