Faciliteiten

auto-afzetplaats

Auto-afzetplaatsen

Er zijn 7 openbare afmeerplekken waar mijn auto aan of van boord kan. Van de 7 plekken zijn er 4 met afvalcontainers en 1 met een drinkwateraftappunt. Bekijk de kaart voor exacte locaties. Voordelen van een auto-afzetplaats zijn:

 • Een auto-afzetplaats is gratis te gebruiken.
 • Ik mag 30 minuten aangemeerd zijn.
 • Ik hoef niet van tevoren te reserveren.
   

Auto-afzetplaatsen op de kaart

Auto afzetplaats binnenvaart

parkeren

Auto parkeren

Gratis
Er zijn maar liefst 17 gratis auto parkeerplekken met één of meerder parkeerplaatsen in het Westelijk havengebied. Bekijk op de kaart waar deze parkeerplekken liggen.

Gratis parkeren op de kaart

Betaald
Op andere plekken in Amsterdam geldt het “betaald parkeren” beleid van gemeente Amsterdam. Op de volgende website staan de betaald parkeren zones:  www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeertarieven

Auto parkeren binnenvaart

bunkeren

Bunkeren

Er zijn 4 bunkstations voor het verkrijgen van brandstof en smeerolie: 

Bunkeren op de kaart

Bunker binnenvaart

drinkwater

Drinkwater

Er is één drinkwater tappunt bij de auto-afzetplaats op de Haparandadam. Binnenkort komt een tweede tappunt bij de auto-afzetplaats in de Afrikahaven.

Met de chipnknip op de ecokaart is het gratis water tappen tot 6 m3 per dag. Als je op één dag meer water wilt, is de prijs € 2,50 per kuub.
 

Drinkwater op de kaart
Ecokaart
Nog geen ecokaart? Vraag dan eenvoudig in 2 stappen een kaart aan.

 1. Maak voor een ecokaart éérst gratis een ecorekening aan door de aanvraag te downloaden, in te vullen en te versturen per e-mail naar: administratie@sabni.nl of per post naar SAB, Postbus 5700, 3008 AS Rotterdam.

 2. ​Aan deze rekening is 1, maximaal 2 ecokaarten gekoppeld die binnen 24 uur per post verstuurd worden of indien gewenst bij de Balie van SAB is op te halen.

Download aanvraag ecorekening/ecokaart

Drinkwaterpunt

 

Ecokaart binnenvaart

huisafval

Huis- en scheepsafval

Huisafval
Bij de auto afzetplaatsen op de Haparandadam in de Houthavens, de Afrikahaven, aan de Stromboliweg en de Jan Riebeeckhaven zijn inzamelpunten bestemd voor papier, glas en huisvuil. De glas- en papiercontainer zijn voor iedereen toegankelijk. De huisvuilcontainer wordt bediend met de gratis ecokaart, netzoals bij een drinkwater tappunt. Nog geen ecokaart? Vraag die dan direct aan.

Huisafval op de kaart   Aanvragen gratis ecokaart


Afval van lading
Ladingafval kan ontstaan bij de overslag en het vervoer van droge en vloeibare lading. De ontvanger of afzender van de lading is verantwoordelijk voor de kosten van het schoonmaken van de scheepsruimen en gangboorden na lossing. De terminal geeft aan bij welke inzamelaar of haven-ontvangstvoorziening het afval terecht kan. Als schipper ben je verantwoordelijk voor de wijze van schoonmaken en de hoeveelheid afgegeven afval. Dit moet je kunnen aantonen door een opgemaakte losverklaring, wanneer een toezichthouder van de havenmeester hier om vraagt.

Olie- en vethoudende en overige scheepsafvalstoffen 
Afvalstoffen uit de machinekamer (zoals bilgewater,  afgewerkte olie en vet, filters en gebruikte poetslappen) en overig afval (zoals afvalwater, slops uit ruimen en tanks en niet-oliehoudende afvalsoorten) geef je af bij een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de SAB Maritieme Service BV.

Hulp nodig?
Staat jouw situatie er niet bij, of twijfel je? Neem dan contact op met de Divisie Havenmeester, Portoffice. Daar helpen wij je graag verder.

Huisafval container

 

Lading binnenvaart

 

walstroom

Walstroomaansluiting en generatorverbod

Walstroomaansluiting
Port of Amsterdam heeft voor binnenvaart- en passagiersschepen walstroomaansluitingen gerealiseerd op diverse ligplaatsen. Dit is goed voor het milieu en bovendien voorkomt het gebruik van walstroom mogelijke geluidsoverlast. Voor het krijgen van walstroom doorloop je vier stappen:
1. Registreer op https://www.parklineaqua.nl/
2. Meld je per mobiele telefoon aan via een unieke code of als onderdeel van jouw abonnement.
3. Sluit jouw eigen stroomkabel aan op de schakelkast. Je hebt direct stroom na aanmelding.
4. De levering stopt direct na afmelding.

Voordelen van registratie:

 • Ik betaal alleen over de afgenomen stroom per kWh/h.
 • Elke maand ontvang ik een overzicht zodat ik precies weet hoeveel stroom is geleverd.
 • Na registratie kan ik walstroom gebruiken in meerdere havens in Nederland.

Walstroom op de kaart


Generatorverbod
Om geluid- en stankoverlast te voorkomen zijn er in de Amsterdamse haven gebieden aangewezen waar een generator niet mag draaien.

Generatorverbod op de kaart

Walstroom binnenvaart

Walstroom Amsterdam

Generatorverbod Amsterdamse haven

wifi

WiFi

Er zijn twee WiFi hotspots in de  Amsterdamse haven, namelijk in de Houthavens en bij de ADM-haven. Via de WiFi hotspots kan je als binnenvaart informatie uitwisselen en diensten aanvragen van Port of Amsterdam en partners, zoals het vinden en reserveren van ligplaatsen via Easydock. Met deze dienst is het ook mogelijk om eenvoudige grote bestanden als bijvoorbeeld digitale vaarkaarten te downloaden. 

 

Wifi op de kaart

 

Wifi ligplaatsen

medisch
Medische dienst

Medische dienstverlening

In de regio Amsterdam zijn verschillende zorginstanties gespecialiseerd in het werken met de internationale scheepvaart. U kunt hier terecht voor eerste hulp, medische keuringen en geestelijke hulpverlening.

Overzicht medische dienstverlening »

Noodgevallen

 • Algemeen alarmnummer: 112 (gratis)
 • De Nederlandse Kustwacht:
  Telefoon:  0900 01 11 (lokaal tarief) of VHF-kanaal 16
   

Ziekenhuizen

 • In de haven van IJmuiden
  Rode Kruis Ziekenhuis  
  Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk  
  Telefoon: 025 12 65 555
  www.rkz.nl
   
 • In de haven van Amsterdam
  OLVG, locatie west  
  Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam  
  Telefoon: 020 51 08 911
  https://www.olvg.nl

Keuringsartsen

 • Medische keuringen voor zeevaart:
  Medical Centre for Seaman
  Kalkmarkt 8, 1011 BD Amsterdam
  Telefoon: 020 62 52 707
  www.havenarts.nl
   
 • Medische keuringen voor binnenvaart:
  Doc @ Work
  De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam
  Telefoon: 06 28 33 82 34


Huisarts

 • IJmuiden:
  Huisartsenpost
  Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk  
  Telefoon: 025 12 65 265
   
 • Amsterdam:
  Havenarts
  Kalkmarkt 8, 1011 BD Amsterdam.
  Telefoon: 020 62 52 707
  www.havenarts.nl
   

Huisartsenpost

Persoonlijke medische zorg

Tandarts

Apotheek

 • Amsterdam Central Pharmacy
  De Ruijterkade 24-a, 1012 AA Amsterdam
  Telefoon: 020-2357822
  Westzijde van Amsterdam Centraal station. In de IJhal, tegenover de Wagamama en naast de Sanifair toiletten
  https://www.amsterdamcentralpharmacy.nl

Zeemanshuis

Zeemanskerk

 • Havendominee
  Ds. Leon Rasser
  Telefoon: 020 66 90 065
ontgassen
Ontgassen

Ontgassen

Of een binnenvaarttankschip in de Amsterdamse haven kan ontgassen, hangt af van twee factoren: de laatste lading en de manier van ontgassen (varend of stilliggend). Als u stilliggend wilt ontgassen, heeft u toestemming nodig van de havenmeester. Het ontgassen van benzine is te allen tijde verboden.
Vraag toestemming aan:

 • Door te bellen met de Divisie Havenmeester, Portoffice op 020-5234600 optie 2.
 • Via de marifoon, op kanaal 14.

Voorwaarden voor toestemming »

De toestemming wordt verleend door de havenmeester, onder twee voorwaarden:

 1. U moet kunnen aantonen dat u na het lossen gaat herladen in onze haven.
 2. Als er een stankcode van kracht is, geeft de havenmeester geen toestemming en trekt hij eerder verleende toestemmingen (tijdelijk) in. De stankcode wordt ingesteld door de Provincie Noord-Holland en hangt af van de weeromstandigheden.

De voorwaarden zoals in het ADN gesteld blijven te allen tijde van kracht.

We meten en verminderen geuroverlast

In de Amsterdamse haven wonen en werken we dicht bij elkaar. Daarom houden we geuroverlast door schepen die stilliggend ontgassen in de gaten. Dat doen we met elektronische waarnemingen door ons eNose-netwerk in en om de haven. Samen met u zoeken we graag naar duurzame en werkbare oplossingen om geuroverlast te beperken. Heeft u een idee? Laat het ons weten op info@portofamsterdam.com

Verbod varend en stilliggend ontgassen benzeen

In Noord-Holland geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende restladingdampen. Sinds deze datum is het stilliggend ontgassen van deze producten eveneens verboden. Bekijk het besluit over het verbod op stilliggend ontgassen. Deze maatregelen draagt bij aan een beter milieu en een schonere binnenvaart. Voor meer informatie over het verbod op varend ontgassen en wat dit wellicht voor u betekent, lees verder…

vaartijden
Vaar- en rusttijden

Vaar- en rusttijden

Vaar je in de dag- of semicontinuvaart dan kun je volgens de wettelijke regels rondom de vaar- en rusttijden gebruik maken van de daarvoor aangewezen, havengeldvrije ligplaatsen: Surinamekade,  IJplein, Slik ten noorden van de Surinamekade en ligplaatsen in de inhammen van de Coentunnel Noord en Zuid. Als je gebruik wilt maken van de ontheffing van het Binnenhavengeld in het kader van vaar- en rusttijden , kun je deze aanvragen via http://bhg.portofamsterdam.nl