U bent hier:

Duurzame brandstoffen bunkeren in de haven

Port of Amsterdam stimuleert het gebruik van duurzame brandstoffen en maakt het voor zowel zeevaart als binnenvaart mogelijk om deze te bunkeren. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

baken havenkaart

Wat zijn duurzame brandstoffen?

Duurzame brandstoffen zijn - schone brandstoffen die minder schadelijk zijn voor het milieu en de luchtkwaliteit in vergelijking met meer conventionele brandstoffen zoals dieselolie. Je kunt hierbij denken aan:

LNG: LNG staat voor Liquefied Natural Gas, ook wel bekend als vloeibaar gemaakt aardgas. LNG heeft minder emissies bij verbranding. Steeds meer schepen varen op LNG als schoner alternatief voor andere fossiele brandstoffen.

Waterstof: is toepasbaar als brandstof voor zowel een verbrandingsmotor als voor brandstofcelaandrijving met water als restproduct.

Ammoniak: is toepasbaar in een verbrandingsmotor of als brandstof voor een brandstofcel. Bij deze toepassingen komt geen CO2 vrij.

Methanol: verbrandt vrijwel zonder zwavel- en stikstofoxide (NOx). Methanol is toepasbaar in aangepaste verbrandingsmotoren, maar kan ook dienen als een waterstofdrager voor een brandstofcel.

Waterstof, methanol en ammoniak zijn alleen duurzaam als ze vanuit hernieuwbare energie zijn geproduceerd.

De schone brandstoffen zijn belangrijk om de scheepvaartsector verder te verduurzamen en de impact op het milieu te verminderen. Het faciliteren van het bunkeren met duurzame brandstoffen draagt bij aan de visie van Port of Amsterdam om in 2050 emissievrij te zijn.

 Het veilig ship-to-ship bunkeren van deze duurzame brandstoffen wordt door Port of Amsterdam gestimuleerd en gefaciliteerd via de havenverordening. Deze stelt dat voor het bunkeren van aangewezen brandstoffen een vergunning vereist is.

Waar kun je duurzame brandstoffen bunkeren?

Ship-to-ship bunkerenOp de bunkerkaart zie je op welke locaties in de haven ship-to-ship gebunkerd mag worden. Check de bunkerkaart en het bijbehorende besluit om te zien waar dit is toegestaan.

Wil je ship-to-ship bunkeren, maar staat jouw gewenste locatie niet op deze kaart? Neem dan contact op via gsm@portofamsterdam.com om te bepalen of er in dit geval maatwerk mogelijk is.

 LNG bunkeren op vaste bunkerlocatieDe FlexFueler van Titan ligt standaard aan een daarvoor speciaal ingerichte en door de omgevingsdienst vergunde inrichting in de Amerikahaven. Binnenvaartschepen kunnen hier, in overleg met Titan, aanleggen om op deze locatie LNG te bunkeren. Ook zeeschepen tot 185 meter lengte kunnen hier bunkeren als een bunkeroperatie bij hun terminal niet mogelijk is.

Checklist

Checklist voor het bunkeren van alternatieve brandstoffen

Tijdens het bunkeren schrijft Port of Amsterdam het gebruik van een door de IAPH internationaal ontwikkelde checklist voor:

LNG: IAPH Liquefied GasBunker checklist (STS-B v4.0 or TTS-B v4.0)

Methanol: Alcohol Based Bunker checklist (STS-B v1.0 or TTS-B v1.0)

Ammoniak: Ammoniak Bunker checklist hier wordt aan gewerkt en is in concept beschikbaar. Neem contact met ons op als deze nodig is.

Bij welke operators mag je bunkeren?

Wil je als reder zakendoen met een bunkeroperator? De vergunde operators in de havens van het Noordzeekanaalgebied zijn:

Wil je een bunkeroperator gebruiken die niet in deze lijst staat? Dan moet die operator eerst een vergunning aanvragen.

Regelgeving

Wet- en regelgeving

Bunkeren in de Amsterdamse haven is door Port of Amsterdam vastgelegd in de havenverordening.

vergunning

Bunkervergunning aanvragen

Wil je als bunkeroperator ship-to-ship duurzame brandstoffen bunkeren in een haven in het Noordzeekanaalgebied? Dan moet je in het bezit te zijn van een bunkervergunning. Je kunt deze als volgt aanvragen:

  • Neem contact op met Port Office via 020-5234600 en kies optie 2.
  • Vraag naar het 'License application from-bunker operations'.
  • Onze medewerkers van Port Office helpen je dan graag verder.

Deze vergunningsaanvraag neemt enige tijd in beslag. Wij adviseren daarom de vergunningsaanvraag ruim van tevoren in gang te zetten.

Veelgestelde vragen over bunkeren

LNG bunkeren

LNG bunkeren met een tanktruck is alleen bij hoge uitzondering mogelijk buiten de vergunde inrichting. Wanneer een schip met een LNG-tanktruck wil bunkeren, moet hiervoor door het schip een ontheffing worden aangevraagd. Per geval wordt beoordeeld of dit mogelijk is, afhankelijk van mogelijke alternatieven en de veiligheidsbeoordeling.

Port of Amsterdam is verantwoordelijk voor het aanpassen van de havenverordening en het havenreglement. Hierin is vastgelegd op welke plekken en in welke gevallen in de haven gebunkerd mag worden.

De Divisie Havenmeester ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd en kan handhaven wanneer dat niet het geval is.

De agent heeft een communicatierol en zorgt voor afstemming tussen de verschillende dienstverleners en activiteiten die op de terminal plaatsvinden. Zo wordt ervoor gezorgd dat bunkering ongehinderd kan plaatsvinden.

De wettelijke publieke verantwoordelijkheid voor de naleving van de veiligheidsvereisten op basis van de havenverordening, ligt bij de bunkeraar en het te bunkeren schip.

Vanzelfsprekend wordt de terminal betrokken bij de uitvoering van de veiligheidsvereisten. De terminal heeft echter altijd het recht om op basis van eigen private afwegingen een LNG- bunkering niet toe te staan.

Voor verdere vragen over bunkeren in de Amsterdamse haven, kun je contact opnemen met onze Inspecteurs gevaarlijke stoffen. Bel 020 523 46 00 en kies optie 2.