LNG bunkeren in de haven

Port of Amsterdam stimuleert het gebruik van LNG en maakt het voor zowel zeevaart als binnenvaart mogelijk om LNG te bunkeren. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

baken havenkaart

Wat is LNG?

LNG staat voor Liquefied Natural Gas, ook wel bekend als vloeibaar aardgas. LNG heeft minder emissies bij verbranding. Steeds meer schepen varen op LNG als schoner alternatief voor andere fossiele brandstoffen.

Om het gebruik van LNG te stimuleren heeft Port of Amsterdam het mogelijk gemaakt in de havenverordening om ship-to-ship te bunkeren voor schepen. Ook is in de Amerikahaven een LNG-bunkerstation voor de binnenvaart ingericht.

Waar kun je LNG bunkeren?

Ship-to-ship LNG bunkeren

Op de LNG-bunkerkaart zie je op welke locaties in de haven ship-to-ship LNG gebunkerd mag worden. Check de bunkerkaart en het bijbehorende besluit om te zien waar dit is toegestaan.

Wil je ship-to-ship bunkeren, maar staat jouw gewenste locatie niet op deze kaart? Neem dan contact op via gsm@portofamsterdam.com of er een ontheffingsregeling mogelijk is.

 

LNG bunkeren op vaste bunkerlocatie

De FlexFueler van Titan ligt standaard aan een daarvoor speciaal ingerichte en door de omgevingsdienst vergunde inrichting in de Amerikahaven. Binnenvaartschepen kunnen hier aanleggen om op deze locatie LNG te bunkeren. Als bunkeren op locatie niet mogelijk is, kunnen ook zeeschepen tot 185 meter hier aanleggen om te bunkeren.

Checklist

Checklist voor LNG bunkeren

Tijdens het LNG bunkeren schrijft Port of Amsterdam het gebruik van een door de IAPH internationaal ontwikkelde LNG-checklist voor:

Checklist LNG bunkeren

Bij welke operators mag je LNG bunkeren?

Wil je als reder zakendoen met een LNG-bunkeroperator? De vergunde operators in de havens van het Noordzeekanaalgebied zijn:

Wil je een LNG-bunkeroperator gebruiken die niet in deze lijst staat? Dan moet die operator eerst een vergunning aanvragen.

Regelgeving

Wet- en regelgeving

LNG bunkeren in de Amsterdamse haven is door Port of Amsterdam vastgelegd in de havenverordening.

vergunning

Bunkervergunning aanvragen

Wil je als bunkeroperator ship-to-ship LNG-bunkeractiviteiten uitvoeren in een haven in het Noordzeekanaalgebied? Dan moet je in het bezit te zijn van een bunkervergunning. Je kunt deze als volgt aanvragen:

  • Neem contact op met Port Office via 020-5234600 en kies optie 2.
  • Vraag naar het 'Audit Intakeformulier' en het 'Aanvraagformulier Vergunning Ship-to-ship LNG-bunkeractiviteiten'.
  • Onze medewerkers van Port Office helpen je dan graag verder.

Deze vergunningsaanvraag neemt enige tijd in beslag. Wij adviseren daarom de vergunningsaanvraag ruim van tevoren in gang te zetten.

Veelgestelde vragen over bunkeren

LNG bunkeren

LNG bunkeren met een tanktruck is alleen bij hoge uitzondering mogelijk buiten de vergunde inrichting. Wanneer een schip met een LNG-tanktruck wil bunkeren, moet hiervoor door het schip een ontheffing worden aangevraagd. Per geval wordt beoordeeld of dit mogelijk is, afhankelijk van mogelijke alternatieven en de veiligheidsbeoordeling.

Port of Amsterdam is verantwoordelijk voor het aanpassen van de havenverordening en het havenreglement. Hierin is vastgelegd op welke plekken en in welke gevallen in de haven gebunkerd mag worden.

De Divisie Havenmeester ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd en kan handhaven wanneer dat niet het geval is.

De agent heeft een communicatierol en zorgt voor afstemming tussen de verschillende dienstverleners en activiteiten die op de terminal plaatsvinden. Zo wordt ervoor gezorgd dat LNG bunkering ongehinderd kan plaatsvinden.

De wettelijke publieke verantwoordelijkheid voor de naleving van de veiligheidsvereisten op basis van de havenverordening, ligt bij de bunkeraar en het te bunkeren schip.

Vanzelfsprekend wordt de terminal betrokken bij de uitvoering van de veiligheidsvereisten. De terminal heeft echter altijd het recht om op basis van eigen private afwegingen een LNG- bunkering niet toe te staan.

Voor verdere vragen over LNG-bunkeren in de Amsterdamse haven, kun je contact opnemen met onze Inspecteurs gevaarlijke stoffen. Bel 020 523 46 00 en kies optie 2.