U bent hier:
Header image

Grondbeleid en voorwaarden

De terreinen in de haven worden in huur en erfpacht uitgegeven door Port of Amsterdam. Op zoek naar informatie over de wijze van gronduitgifte, grondbeleid en bodemsaneringsbeleid? Of wil je nieuwe en oude huur- en erfpachtvoorwaarden terugzien? Je vindt ze in een handig overzicht.

Grondbeleid

Terreinen in de haven - het beheergebied van Port of Amsterdam - worden in huur en erfpacht uitgegeven door Port of Amsterdam.

In het Grondbeleid vind je:

  • De wijze van gronduitgifte.
  • Algemene voorwaarden.
  • Het beleid van Port of Amsterdam voor uitgiftes van terreinen in huur en erfpacht.

Bodemsaneringsbeleid

De haven van Amsterdam heeft een lange historie van bedrijvigheid. Plaatselijk gaan de bedrijfsactiviteiten in het huidige beheersgebied terug tot omstreeks 1870. Door deze lange historie is er sprake van bodemverontreiniging op verschillende locaties in de haven.

Wil je meer weten over de contractuele verplichtingen van gebruikers van de haven met betrekking tot bodemsanering?

Algemene voorwaarden vestiging

Terreinen worden door Port of Amsterdam in ondererfpacht of huur uitgegeven voor maximaal 50 jaar. Bekijk de nieuwe en oudere huur- en erfpachtvoorwaarden.