Drones

Drones in het Amsterdamse havengebied

Wij steunen de ontwikkeling van opkomende technologieën, zoals het gebruik van drones. Zo kunnen we in de Amsterdamse haven sneller, slimmer, schoner en veiliger werken.

Drone

Varende en vliegende drones

Drones kunnen zowel onbemande (vliegende) voertuigen als duikende en of varende vaartuigen zijn. Een combinatie kan natuurlijk ook. Drones kunnen voor ons dienen als een extra paar ogen tijdens onze toezichthoudende taken. Ze kunnen inspecties aan infrastructuur ondersteunen. Of assisteren bij calamiteiten.

Voor in de Amsterdamse haven actieve partijen zijn er ook veel mogelijkheden. Denk aan de onderhoudsinspectie aan boord van een schip of op een terminal. Of het monitoren van activiteiten op de terminal voor de operatie en veiligheid. Ook kunnen drones worden ingezet voor het opnemen van beeldmateriaal, bijvoorbeeld voor promotiedoelen.

Toepassingen drones (theoretisch)

 • Onderhoudsinspecties aan kades, gebouwen, pijpleidingtraces en andere infrastructurele objecten;
 • inspecties van materieel als kranen en ladingruimtes;
 • inzet bij incidenten en calamiteiten;
 • ondersteuning in toezichtstaken instanties;
 • meten van milieu-aspecten en kwaliteit in zowel lucht als water (CO2, NoX, fijnstof);
 • inspecties zonnepanelen of detectie lekkages vluchtige stoffen met een warmtebeeldcamera;
 • opsporing drenkelingen;
 • volumebepalingen van bijvoorbeeld bulkgoederen of bouwputten;
 • beeldmateriaal opnemen (voor - eigen - bedrijfspromotie of in opdracht).
Varende drone

Varende drones

Voor varende en duikende drones is sinds 2017 een testzone in de Amsterdamse Moezelhaven beschikbaar. Hier kunnen innovatieve bedrijven nieuwe modellen in de praktijk uitproberen en demonstreren. De testzone ligt achter innovatie-hub Prodock.

Testzone Prodock

Prodock is dé innovatie-hub van de Amsterdamse haven. Met het openstellen van deze testzone, willen we drone-innovators en bedrijven die geïnteresseerd zijn in drone-toepassingen, bij elkaar brengen.

De opening van de testzone is een uitnodiging aan innovatieve partijen om te laten zien wat er al mogelijk is. Innovatie is vaak een kwestie van proberen, ergens tegenaan lopen en opnieuw proberen. En daar geven wij graag de ruimte voor.

Prodock heeft een evenementenvergunning voor de testzone aangevraagd, en Port Office heeft toestemming gegeven.

Meer over het testen met drones

Vliegende drone

Vliegende drones

Vliegende drones heten ook wel Remotely Piloted Aircraft System of RPAS. Voor vliegende drones is de situatie met de nabijheid van de luchthaven Schiphol, per gebied in de Amsterdamse haven verschillend.

Standaardregels vliegende drones

Natuurlijk gelden standaardregels voor het vliegen van drones ook in het havengebied. Zoals:

 • Je mag niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water vliegen.
 • Je moet altijd voorrang verlenen aan alle andere luchtvaartuigen.
 • Er moet op veilige afstand van mensen en gebouwen gevlogen worden.
 • De drone moet altijd zichtbaar zijn.
 • Vliegen in het donker is niet toegestaan.

Wil je foto’s en video-opnames maken met je drone? Je moet je altijd houden aan de privacywetgeving.

Zones toestemming Amsterdamse havengebied

Sinds 2018 mag je binnen een deel van de Control Traffic Region (CTR) van Schiphol beroepsmatig met een drone vliegen. Namelijk in de buitenste 3700 meter van de CTR. Gecertificeerde dronepartijen mogen hier in overleg met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vluchten uitvoeren.

Op de kaart onderaan deze pagina zie je waar dit gebied loopt. De Amsterdamse haven is hierdoor ingedeeld in drie zones. Elk hebben ze hun eigen voorschriften voor de inzet van drones:

 1. Rode zone: vliegen verboden. In de binnenring van de CTR is het nog altijd verboden om met drones te vliegen.
 2. Oranje zone: vliegen beperkt toegestaan. In het gebied binnen de CTR – met een isorand van 3.700 meter vanaf de buitengrens van de CTR – mag onder strikte voorwaarden met een drone gevlogen worden. Dit houdt in: door gecertificeerde bedrijven piloten, via een aangemeld vluchtplan en er moet via een transponder communicatie met de Luchtverkeersdienst zijn. Deze zone beslaat ongeveer 60% van het Amsterdamse havengebied.
 3. Vrije zone: gebied buiten CTR. In deze zone geldt de standaard wet- en regelgeving opgelegd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Let hierbij op dat de kaart op deze pagina regels niet toont. Denk aan het verbod op vliegen in de nabijheid van verkeer, aaneengesloten bebouwing of mensenmenigten, beschermde natuurgebieden waarboven een verbod is ingesteld, een tijdelijke beperking of verboden! Er wordt een onderscheid gemaakt tussen particulier/recreatief gebruik en beroepsmatig gebruik. Meer informatie

De verwachting is dat de restricties de komende tijd verder versoepeld zullen worden. Verder is de verwachting dat op termijn er in het hele Amsterdamse havengebied met drones gevlogen kan worden.

Vlieggebied drones

Op de kaart hieronder zie je het vlieggebied van drones, uitsluitend voor het Amsterdamse Havengebied. Buiten de rode en oranje zone (zoals bij IJmuiden) gelden de standaard wet- en regelgeving opgelegd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, aangevuld met de lokale wetgeving die geldt voor de lokale helikopterlandplaatsen ter plekke.

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Veelgestelde vragen over drones

Alles over drones

Waar vind ik meer informatie over het vliegen met drones?

Op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport is de meeste informatie over het vliegen met drones te vinden.

Waar mag met een varende drone/USV gevaren worden in de haven?

Het waterperceel achter Prodock aan de Moezelhavenweg is opengesteld als testzone voor varende drones. Lees meer over de te volgen procedures

Moet Port of Amsterdam goedkeuring geven als ik wil vliegen met een drone?

Op dit moment legt Havenbedrijf Amsterdam NV geen aanvullende beperkingen op aan het vliegen met drones in ons havengebied, bovenop de bestaande wet- en regelgeving vanuit Ministerie en LVNL.

Om de veiligheid te borgen wordt wel melding gemaakt van waargenomen drones in het Amsterdamse havengebied.

Waar mag met een drone gevlogen worden boven de haven?

De kaart op deze pagina geeft globaal aan in welke gebieden welke regelgeving van toepassing is. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

In de binnenring van de Schiphol CTR is vliegen verboden. In de buitenring is vliegen beperkt toegestaan onder strenge voorwaarden en in overleg met LVNL. Buiten de CTR gelden de standaard wet- en regelgeving voor het vliegen met drones in Nederland.

Meer informatie

Zo bepaal je of je met een drone mag vliegen op een locatie

In dit schema vind je de stappen om te bepalen of op een bepaalde locatie mag worden gevlogen. Neem bij twijfel altijd contact op met desbetreffende instanties.

Direct contact met onze experts

Voor vragen, wensen of meer informatie over drones.

Joost Zuidema
Joost Zuidema

Projectmanager Strategie & Innovatie

+31 6 409 05 886
joost.zuidema@portofamsterdam.com