U bent hier:
Header image

Binnenvaart

Veel van al het goederenvervoer in de Amsterdamse zeehavens vindt plaats via de binnenvaart. Ontdek hier meer over binnenvaart.

Efficiënt én duurzaam

De Amsterdamse haven ligt dicht bij de Rijn en heeft ook een goede verbinding met deze rivier. Via de binnenvaart kunnen grote hoeveelheden goederen worden vervoerd naar de industriële en consumentenmarkten in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vervoer via binnenvaart is efficiënt én duurzaam.

Verbeteringen in de binnenvaart

Samen met partijen in de markt werken we bij Port of Amsterdam actief verder aan de ontwikkeling van binnenvaartverbindingen. Bijvoorbeeld verbindingen met de Rijn en de noordelijke provincies van Nederland.

Bovendien werken we aan de uitbreiding van het aantal aanlegplaatsen op de terminals.

Ook investeren we in verdere verbeteringen in de arbeidsomstandigheden en veiligheid voor de binnenvaart. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen zoals verlichting, parkeerruimte voor auto's en WiFi-hotspots.

binnenvaart

De toekomst van transport over water

Om onze maatschappelijke doelen te behalen, is het essentieel te investeren in het beheer en onderhoud van de infrastructuur, met specifieke aandacht voor het Noordzeekanaal en het waterwegennetwerk naar het achterland. Diepte en breedte van de vaarwegen moeten worden gegarandeerd. 
 
Voor de beoogde groei van de binnenvaart zijn uitbreidingen, zoals het vergroten van de schutcapaciteit van de Oranjesluizen en het creëren van voldoende wacht- en ligplaatsen, noodzakelijk.

Binnenvaart okt 1.jpg

Hoe houden we het toekomstbestendig?

Als Port of Amsterdam zitten we aan bij de Binnenvaarttafel en dragen we actief de Actieagenda Binnenvaart uit. Ook stelde we de afgelopen jaren samen met Rijkswaterstaat het Verziltings- en communicatieprotocol voor het Noordzeekanaalgebied vast. Met hen en het Ministerie van I&W werken we continue aan onze bereikbaarheidsopgaven, zoals het op orde brengen én houden van vaarwegen en sluizen in relatie tot marktontwikkelingen, de energietransitie en klimaatverandering. Tenslotte werken we aan verschillende onderzoeken naar bijvoorbeeld de vlootontwikkeling van de binnenvaart en hun gebruik van voorzieningen als wacht en ligplaatsen.  

Direct contact met onze expert

Voor vragen, wensen of meer informatie over modaliteit binnenvaart.

Ingmar Wever

Business Analyst
Value Stream Binnenvaart
Gaston Tchang

Gaston Tchang

Strategisch Adviseur
Strategie & Innovatie