U bent hier:
Header image

Cyber security binnen het NZKG

Cyberaanvallen nemen enorm toe. Meld daarom een mogelijke aanval en sluit je aan bij het Cyber Security programma van Port of Amsterdam. Met dit programma ben je als eerste op de hoogte van mogelijke aanvallen binnen het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Zo zijn we gezamenlijk voorbereid bij een verstoring of misbruik van ICT.

Waarom cyber security?

Een cyberincident of IT verstoring kan impact hebben op de continuïteit en reputatie van jouw bedrijf. Dit met bijvoorbeeld grote financiële schade of vertraging in de dienstverlening als gevolg.

Ook kan een cyberincident impact hebben op andere partijen in het havengebied waarbij de continuïteit van de havengemeenschap in zijn geheel wordt verstoord. Via het Cyber Security programma van Port of Amsterdam behoud en vergroot je jouw cyberweerbaarheid. Door kennis en expertise over digitale veiligheid te delen binnen het Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Samen voor een integere en digitaal veilige haven!

Meldpunt

Is er volgens de criteria bij jou sprake van een cyberincident? Meld dit dan.

Als elke seconde telt: 112

Meldpunt van Port of Amsterdam: 020 5234600, optie 2

De 4 criteria voor een cyberincident

Wanneer spreken we van een cyberincident dat bij Port of Amsterdam gemeld moet of kan worden? Als bij een bedrijf - dat gevestigd is in het NZKG - de digitale infrastructuur is geraakt én er sprake is van:

 1. de situatie dat het niet meer mogelijk is om (een gedeelte van) de maatregelen uit het port facility security plan uit te voeren, en/of;
 2. onderbreking van processen voor het ontvangen en vertrekken van (zee)schepen die mogelijk bedreigend is voor de veiligheid van het bedrijf, en/of;
 3. onderbreking van de processen rondom goederenoverslag die mogelijk bedreigend is voor de veiligheid van het bedrijf, en/of;
 4. er een direct gevaar ontstaat of kan ontstaan voor personen en/of goederen, waarbij de openbare orde in gevaar is en/of de maatschappelijke continuïteit geraakt wordt.

Het belang van cyber security

Datastromen en ketens worden in toenemende mate aan elkaar verbonden en voor een breed publiek (op het internet) beschikbaar gesteld. Dat biedt kansen (algoritmes, voorspellingen etc.), maar ook forse uitdagingen voor informatiebeveiliging.

Een aanval op systemen van een klant of toeleverancier heeft effect op het bedrijf zelf, maar vaak ook op alle bedrijven eromheen. Cyberincidenten zijn immers niet aan fysieke grenzen gebonden.

Door snel actuele dreigingsinformatie, incidenten en handelingsperspectieven met elkaar te delen, wordt de hele havenregio cyberweerbaarder.

Sluit je aan bij het Cyber Security programma

Het Cyber Security programma van Port of Amsterdam is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Digital Trust Center. Onder andere TATA Steel, Cargill, Koopman Car Terminal, ICL Fertilizers, Capgemini, Politie en Rijkswaterstaat dragen actief bij aan het uitbouwen van het Cyber Security programma binnen het Noordzeekanaalgebied.

Wil je ook onderdeel uitmaken van het Cyber Security programma en als een van de eersten op de hoogte zijn van cyberverslaggeving rondom het NZKG? Meld je dan nu aan door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

De rol van Port of Amsterdam

Stimuleren van cyberweerbaarheid

Als Port of Amsterdam stimuleren we de cyberweerbaarheid via:

 • een meldpunt;
 • delen van cyberdreigingen via deze website;
 • organiseren van informatiebijeenkomsten;
 • verzorgen van workshops en trainingen;
 • delen van simpele tools die bijdragen aan cyber security;
 • afstemming met landelijk coördinatiecentrum en bedrijven zoals Schiphol, Port of Rotterdam, Digital Trust Center en het Nationaal Centrum voor Cyber Security.

Cyber Security programma

Port of Amsterdam heeft een Cyber Security programma. Dat bestaat uit drie delen:

 • de interne cyber security;
 • de Port cyber security;
 • het Awareness programma.

Het Cyber Security programma heeft als doel zowel Port of Amsterdam als het Noordzeekanaalgebied weerbaarder te maken op het gebied van cyber security. Zowel in preventie van cyberincidenten als de respons op cyberincidenten.

Onderdeel van dit proces is de inrichting van het meldpunt voor cyberincidenten door Port of Amsterdam. Het meldpunt verbindt de drie deelprogramma’s. Er is een sterke relatie met de interne crisisorganisatie van Port of Amsterdam. Het is onderdeel van het awareness programma en wordt ingericht bij Port Security van de Divisie Havenmeester (DHM).

Laatste nieuws

Cyber security
Nieuwsbericht . March 30 . 2023
Geavanceerde cyber technieken
Nieuwsbericht . February 25 . 2022
foto security
Nieuwsbericht . December 16 . 2021

Veelgestelde vragen over cyber security

Incident melden

Bel bij een dreiging of een acuut incident altijd 112. Check vervolgens aan de hand van de 4 criteria of je het meldpunt van Port of Amsterdam moet bellen.

Om een kettingreactie in de keten te voorkomen, móet je melden als je ISPS-plichtig bent. Het is goed om direct een professional in te schakelen die jouw bedrijf weer up and running kan krijgen.

Met het oog op kennisdeling raden we aan om het incident ook aan ons meldpunt te melden als je niet ISPS-plichtig bent. 

Ben je ISPS-plichtig, dan móet je melden.

Ben je niet ISPS-plichtig, dan mág je melden en draag je bij aan het beperken van effecten op de omgeving. Ook kan er dan contact met je worden opgenomen als bekend wordt hoe je het beste kunt handelen. 

Over cyber security

Nee. Als bedrijf ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het incident.

Port of Amsterdam helpt het getroffen bedrijf door hen door te verwijzen naar de juiste instanties die een rol spelen bij het oplossen van het incident.

Ook deelt Port of Amsterdam informatie (wanneer beschikbaar en met toestemming van het getroffen bedrijf) in de havengemeenschap die kunnen helpen bij het bestrijden van het incident of het beperken van de (sneeuwbal)effecten die ontstaan. Wij hebben een groot netwerk, bestaande uit publieke en private organisaties.

Het Cyber Security programma van Port of Amsterdam is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Digital Trust Center.

Om het haven-ecosysteem in het Noordzeekanaalgebied op het gebied van cyber security weerbaarder te maken heeft Port of Amsterdam het Cyber Security programma gelanceerd.

Daarin werken we onder andere samen met TATA Steel, Capgemini, Cargill, Koopman Car Terminal, ICL Fertilizers, Rijkswaterstaat en de Politie (DTO).

Goede informatie-uitwisseling tussen publieke en private organisaties met betrekking tot actuele dreigingsinformatie, kwetsbaarheden en handelingsperspectieven is essentieel bij het cyberweerbaarder maken van de regio. Voor de uitvoering van dit programma is samenwerking in het Noordzeekanaalgebied de sleutel tot succes.

Port of Amsterdam vervult de rol van aanjager door de samenwerking tussen private en publieke partijen in het NZKG te bevorderen. Wij streven naar (actieve) support van zoveel mogelijk partijen.

Direct contact met onze experts

Voor wensen, vragen of meer informatie over cyber security binnen het NZKG.