Passagiersvaart (exclusief Cruise)

Snel naar:
Type passagiersvaart
Wet- en regelgeving
 
 

Het openbare water van de gemeente Amsterdam is verdeeld in havenwater (haven) en binnenwater (wateren van de stad). Vaar je commercieel met passagiers op Amsterdams havenwater? Dan val je onder passagiersvaart. Voor passagiersvaart gelden regels en richtlijnen om in de Amsterdamse haven te varen. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om jouw vaartocht voor te bereiden.

kaart

Bekijk de ligplaatsen op de kaart

auto-afzetplaats

Zeilcharter (Bruine vloot)

De Bruine vloot is de professionele passagiersvaart (chartervaart) met traditionele zeilschepen in Nederland. Voor de Bruine Vloot zijn er twee ligplaatslocaties: de Pontsteiger in de Houthaven en De Knoop in Amsterdam Noord.  

Ligplaats

De Pontsteiger in de Houthaven »

Vaartuigen kunnen hier maximaal 3 x 24 uur ligplaats nemen. De ligplaatsen kunnen niet vooraf worden gereserveerd en zijn voornamelijk bedoeld om voor of na een reis passagiers aan of van boord te nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan het ligplaats nemen. Er mag hier, als onderdeel van de reis, met passagiers worden overnacht. Omdat deze ligplaatsen in een woongebied liggen en overlast moet worden voorkomen, is er een waarschuwingssysteem met gele en rode kaarten van kracht.

De voorzieningen bij de ligplaatsen worden in 2020 uitgebreid met walstroomkasten en drinkwater tappunten. Als de walstroomkasten zijn geplaatst, geldt een verbod op het afgemeerd liggen met een draaiende hulp-of hoofdmotor.

De Knoop in Amsterdam Noord »

Voor schepen die langer dan 3 dagen in Amsterdam willen verblijven, zijn er ligplaatsen bij De Knoop aan de Distelweg in Amsterdam Noord. De ligplaatsen kunnen niet vooraf worden gereserveerd. Schepen mogen hier maximaal 7 x 24 uur afmeren. Op deze locatie mag echter niet met passagiers worden overnacht.

Ligplaatsen op de kaart

Pontsteiger

type

Motorcharter

Onder motorcharter verstaan we een motorvaartuig, ingericht om met groepen meerdaagse reizen te maken. De motorcharter verschilt qua type en grootte van een riviercruiseschip. Voor deze type schepen is een ligplaats aan de verlaagde Veemkade in de IJhaven.

Ligplaats

De verlaagde Veemkade in de IJhaven »

Deze ligplaats kan niet worden gereserveerd en er zijn geen ligplaatskosten aan verbonden. Als onderdeel van de reis mag er met passagiers worden overnacht. Er is hier 160 meter kade bestemd voor passagiersvaart waar vaartuigen maximaal 3 x 24 uur mogen afmeren. Op deze ligplaats geldt een verbod op het afgemeerd liggen met een draaiende hulp-of hoofdmotor. Op de kade staan walstroomkasten waar aangemeerde schepen gebruik van kunnen maken. Omdat deze ligplaatsen in een woongebied liggen en  overlast moet worden voorkomen, is er een waarschuwingssysteem met gele en rode kaarten van kracht.

 Ligplaats op de kaart

IJhaven

bunkeren

Passagiersschip groter dan 25 meter (o.a. partyschip)

Passagiersschepen groter dan 25 meter, waaronder partyschepen, kunnen gebruik maken van de op- en afstapplek op de Danzigerkade in de Nieuwe Houthaven.

Ligplaats

Danzigerkade in de Nieuwe Houthaven »

Deze ligplaats heeft een lengte van 60 meter. Vaartuigen die gebruik willen maken van deze ligplaats, hebben een ontheffing op het invaarverbod van de Mercuriushaven nodig. Naast de ligplaats aan de Danzigerkade kan op Steiger 14 aan de Ruijterkade ook worden op- en afgestapt. Aan het gebruik van beide op- en afstapplekken zijn kosten verbonden en dient er gereserveerd te worden via EasyDock.

 Ligplaats op de kaart

Houthaven

drinkwater

Rondvaartboot 

Onder een rondvaartboot verstaan we een passagiersschip met een lengte op de waterlijn van minder dan 25 meter, zoals ontwikkeld voor de rondvaarten in Amsterdam en als zodanig gedefinieerd in de binnenvaartregeling. Rondvaart boten kunnen gebruik maken van de op- en afstapplekken voor kleine passagiersschepen.

Ligplaats

Ruijterkade West, steiger IJ RW1 »

Op de Ruijterkade West kan steiger IJ RW1 worden gereserveerd voor rondvaartenboten die exclusief passagiers aan- of van boord nemen van riviercruiseschepen die aan de Ruijterkade liggen afgemeerd. Deze ligplaats kan uitsluitend worden gebruikt tegen betaling na reservering via Easydock. Daarnaast is er overleg met de gemeente over het realiseren van een transferlocatie voor touringcarbussen en rondvaartboten op de Ruijterkade Oost.

 Ligplaats op de kaart

RuijterkadeWest

Salonboot

Voor passagierschepen onder de 25 meter, zoals een salonboot, zijn er diverse op- en afstapplekken.

Op- en afstapplekken

Minervahaven, Houthaven, IJhaven, Eye »

Er zijn op- en  afstapplekken voor kleine passagiersschepen in de Minervahaven, Houthaven, IJhaven en bij Eye. Vaartuigen die gebruik willen maken van de op- en afstapplek in de Minervahaven, hebben mogelijk in de toekomst een ontheffing op het invaarverbod van de Mercuriushaven nodig.

 Op- en afstappplekken op de kaart

Minervahaven

huisafval

Lijndienst en watertaxi

Onder lijndiensten en watertaxi’s vallen de vaartuigen die volgens een lijndienst (het varen tussen vastgestelde halteplaatsen dan wel in een vast patroon volgens een vaste route) passagiers vervoeren. Lijndiensten kunnen gebruik maken van de vooraf door Port of Amsterdam aangewezen op- en afstapplaatsen.

Port of Amsterdam ontwikkelt op dit moment beleid  voor de exploitatie van watertaxi’s. Op dit moment zijn er nog geen halteplaatsen.

Amsterdam CS aan het IJ

wet
Noordzeekanaal

Wet- en regelgeving

Wanneer je het Noorzeekanaalgebied bezoekt, moet je voldoen aan een aantal regels:

Invoering exploitatievergunning Havenwater
Voor het bedrijfsmatig vervoeren van passagiers, heeft u in de toekomst in Amsterdam een gemeentelijke exploitatievergunning nodig. Op die manier zijn de vaarbewegingen op het water goed beheersbaar en waarborgen we het snelle en veilige vervoer van passagiers.

De afgelopen jaren is het aantal vaartuigen dat gebruik maakt van het Amsterdamse havenwater toegenomen. Dit komt met name door het intensiever worden van de beroepsvaart en de toename van passagiersvaart. Dit heeft gevolgen voor vlotheid en veiligheid op het Afgesloten- IJ  en de doorvaart van het scheepvaartverkeer. Daarnaast is de overlast die omwonenden ondervinden van met name passagiersschepen toegenomen.

Lees meer over de invoering van exploitatievergunningen voor passagiersvaart.

 Havenwater op de kaart