U bent hier:
Header image

Bereikbaarheid

De kracht van onze haven

Wat wij doen

Zeevaart

Zeevaart en short sea in de Amsterdamse haven is snel en betrouwbaar. Onze ligging in de ARA-hub is hiervoor perfect.

Binnenvaart

De Amsterdamse haven ligt dicht bij de Rijn. Binnenvaart is een efficiënte en duurzame manier van goederenvervoer.

trein

Spoor

Via de verschillende spoorwegverbindingen in Amsterdam heb je efficiënte toegang tot het Europese achterland.

wegtransport amsterdamse haven

Weg

De Amsterdamse haven heeft uitstekende verbindingen voor wegtransport. Schiphol en Amsterdam zijn binnen 15 minuten te bereiken. Zonder files.

Ontdek onze verbindingen met de Routescanner

header home

De toekomst van de haven

We werken aan een duurzame en toekomstbestendige haven. Ons strategisch programma Bereikbare Haven zet zich in voor behoud en uitbreiding van onze optimale aansluiting op het multimodaal en internationaal netwerk van spoor, weg en binnenvaarwegen. Dit doen we met het oog op maatschappelijke ambities en uitdagingen, zoals de energietransitie, verduurzaming en klimaatverandering.  

Port of Amsterdam draagt daarom proactief bij aan zowel nationaal, regionaal als lokaal beleid en neemt deel aan diverse overlegtafels en werkgroepen waarin ze de belangen van goederenvervoer en bereikbaarheid van de haven behartigen. We maken goederenstroomprognoses en organiseren bijeenkomsten om het belang van een bereikbare haven op de agenda te houden.  

 
Veranderende ladingstromen  

In de toekomst verschuift onze focus van fossiele energiedragers naar nieuwe, duurzame energiedragers zoals waterstof, biobrandstof en e-fuels. Hiervoor moeten we ons infrastructurele vervoerssysteem aanpassen. Iets waar we nu al op anticiperen. Want multimodale ontsluiting wordt steeds belangrijker om efficiënte (energie)leveringszekerheid te waarborgen.  

Biofuels
Business

Duurzaam transport
en Modal Shift 

Als onderdeel van onze ambitie om een emissievrije haven te worden, willen we duurzaam transport faciliteren en stimuleren. Hier letten we op het veilig bunkeren van nieuwe scheepsbrandstoffen, bundelen van lading en het aanmoedigen van de modal shift. Door digitalisering en strategische investeringen in het vervoersnetwerk maken we efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur.  

Ruimte voor groei
en veilige afwikkeling  

Het is ontzettend belangrijk dat er zowel fysiek als juridisch voldoende ruimte blijft voor een veilige en vlotte afwikkeling van goederen over water, spoor en wegen. Dit geldt in het bijzonder voor stoffen met een hoger risicoprofiel, die essentieel zijn bij het realiseren van maatschappelijke ambities als de energietransitie en woningbouw.  

trein
Zeesluis IJmuiden luchtfoto 2021

Nieuwe mogelijkheden met Zeesluis IJmuiden

500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De grootste zeesluis ter wereld is geopend. Zo kan de Amsterdamse haven nog meer grote schepen tegelijkertijd ontvangen. Zeesluis IJmuiden is getijonafhankelijk, veiliger, efficiënter en flexibeler. En biedt 24/7 betere capaciteit.

De tijd voor nieuwe kansen is aangebroken. Welkom in Amsterdam!

Logistieke Alliantie

Port of Amsterdam maakt deel uit van de Logistieke Alliantie. Dit is een bondgenootschap van 18 verschillende partijen uit het bedrijfsleven, branche-organisaties en infrastructuurbeheerders. De Logistieke Alliantie vormt een groot netwerk van Nederlandse organisaties die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken.

Direct contact met onze expert

Wil je meer weten over (intermodale) verbindingen, of heb je een vraag?

Allard Klinkers

Allard Klinkers

Commercieel Manager Offshore & Logistics
Team Cargo