visualisatie fietstunnel

Werkzaamheden project Hempontplein

Bij de pontaanlanding ter plaatse van de kruising Hemweg – Nieuwe Hemweg – Ankerweg komt een dubbelbaans rotonde, met een fietstunnel. Met deze vernieuwing willen we de verkeersdoorstroming in het gebied verbeteren. Afgelopen periode is hard gewerkt aan het definitieve ontwerp van deze turborotonde en fietstunnel. In augustus en september vinden de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats.

De verdere planning van het project wordt nog verder uitgewerkt, maar komende periode vinden in ieder geval de volgende werkzaamheden plaats:

  • Sloop van de woningen incl. overige bebouwing en groenvoorziening aan de Hemweg nr. 177.
  • Sloop van de oude locatie van Eethuis ’t Zaanse Veer.
  • Diverse kabel- en leidingwerkzaamheden.

Planning

De sloopwerkzaamheden van zowel de woningen als de oude locatie van Eethuis ’t Zaanse Veer vinden plaats van 14-8-23 t/m 7-9-23, voor een duur van 3 weken. In de maand augustus en september zullen t.b.v. de sloop van de woningen en de voorbereiding op de bouw van de rotonde incl. fietstunnel diverse kabels & leidingwerkzaamheden uitgevoerd worden op locaties die geen stremmingen voor het verkeer opleveren.

Impact van de werkzaamheden            

De werkzaamheden hebben geen directe invloed op de bereikbaarheid. Echter gaan sloopwerkzaamheden niet zonder hinder. Tijdens de werkzaamheden kun je het volgende verwachten:

  • De sloopwerkzaamheden kunnen op sommige momenten leiden tot extra geluidsoverlast in de omgeving.
  • Als gevolg van de verschillende werkzaamheden zijn er mogelijk diverse extra bouwtransporten in het gebied.

Vervolg van het project

Meer informatie over de werkzaamheden en planning voor dit najaar en 2024 volgen later. Op deze pagina vind je meer informatie over het project.