U bent hier:
Header image

Vergunningen

Heb je plannen om een bedrijf te vestigen in het Amsterdamse havengebied? Of wil je een bestaand bedrijf uitbreiden of andere activiteiten ontplooien? Check dan in een zo vroeg mogelijk stadium welke toestemmingen en vergunningen je daarvoor nodig hebt. Op deze pagina vind je alle benodigde informatie hierover.

Aandachtspunten voor je planning

Sommige vergunningsprocedures kunnen wel 26 weken duren. Dat is exclusief de tijd die nodig is voor de voorbereiding van de aanvraag. We adviseren je hiermee rekening te houden in je planning. Een goede voorbereiding is bij vergunningen het halve werk.

Ook is het raadzaam de benodigde (milieu)maatregelen ruim op tijd in beeld te brengen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Bij initiatieven waar meerdere bedrijven bij betrokken zijn, of voor circulaire bedrijven raden we aan om samen met de Omgevingsdienst een vooroverleg op te zetten. Het liefst minimaal een half jaar voor de geplande indiening van de vergunning.

Hemweg uitbreiding
verbinding via weg truck auto

De stappen in het vergunningstraject

Er zijn 5 stappen in het vergunningstraject:

  1. Bespreken van het initiatief
  2. Voorbereiden van een aanvraag
  3. Indienen definitieve aanvraag
  4. Beoordeling aanvraag
  5. Definitieve omgevingsvergunning

In de wegwijzer 'Voor een vlot en goed vergunningstraject in de Amsterdamse haven' vind je informatie over het traject en de benodigde toestemmingen in de Amsterdamse haven.

Neem contact op, wij helpen je graag verder.

Roon van Maanen

Roon van Maanen

Hoofd Energy & Circular Industry
Jeroen Lotze

Jeroen Lotze

Hoofd Real Estate & Cruise
ketenverduurzaming lading amsterdamse haven

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Je krijgt van ons advies over het vergunningstraject. Wij leggen graag uit wat de procedures zijn en brengen je in contact met deskundigen die jou hierbij verder kunnen helpen.

In de wegwijzer wordt uitgelegd wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen is.

Wegwijzer vergunningstraject (pdf)

Meer vragen? Neem gerust contact op met jouw accountmanager. Die helpt je graag verder.

De volgende partijen spelen een belangrijke rol in het vergunningstraject:

Externe adviseurs

Heb je advies nodig bij het aanvragen van vergunningen? Dan verwijzen we je graag naar een aantal bedrijven die ook andere klanten hebben geholpen bij het aanvragen van hun vergunningen.

Je vindt de externe adviseurs in de bedrijvengids Portle. Deze lijst is gebaseerd op onze ervaringen of die van klanten. Uiteraard zijn er ook nog andere adviseurs die jou kunnen helpen.

ladingstromen Amsterdam
schone haven

Stikstofdeposities in Natura 2000 gebied

Wil je als initiatiefnemer of adviseur een vergunning aanvragen in de regio Westpoort en Hoogtij? Houd dan rekening met de Wet natuurbescherming en de Natura 2000-gebieden. Vooral als het gaat om stikstofdepositie. Bekijk alle informatie die je nodig hebt.

De omgevingswet

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Die bestaat uit alle wetten van de leefomgeving in een modern jasje. De nieuwe wet zorgt voor:

  • Minder en overzichtelijkere regels
  • Een samenhangende benadering van de leefomgeving
  • Ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming

Bekijk ook het bericht over wat er met deze omgevingswet voor jou verandert.

Wil je meer weten? Bekijk dan ook de website over de omgevingswet.

Zenith Terminal Amsterdam Waterstoffabriek