amsterdam en de haven

Omgevingswet: dit verandert er voor jou

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Die bestaat uit alle wetten van de leefomgeving in een modern jasje.

Wil je meer weten over de redenen dat de Omgevingswet er komt? Kijk dan op de pagina Waarom een stelselherziening?. Hieronder lees je alles over de nieuwe regels en veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen.

Nieuwe regels voor vergunningen voor bedrijven

 • Een vergunning wordt een uitzondering
  Er komen meer algemene regels, zodat jouw bedrijf in veel gevallen geen vergunning meer nodig heeft. Een vergunning wordt dus een uitzondering. Maar let op: de vergunningplicht geldt wel nog steeds voor de meeste grotere en complexe bedrijven in Westpoort. Lees meer over de vergunningsplicht.
 • Van inrichting naar verzameling activiteiten
  Een bedrijf is nu een inrichting. Voor de meeste bedrijven verdwijnt die definitie. Voortaan bestaat een bedrijf uit een of meerdere milieubelastende activiteiten (MBA’s). Van elke MBA kun je apart een melding doen of een vergunning aanvragen. Maar voor Seveso-bedrijven geldt dit niet. Deze blijven inrichtingen met een vergunningplicht. Ze bestaan dus niet uit verschillende MBA’s. Wil je meer informatie? Milieubelastende activiteit: dit verandert er.
 • Kortere procedure bij vergunningen
  Voortaan volgen meer vergunningen de reguliere procedure van 8 weken. De uitgebreide procedure van 26 weken komt met de Omgevingswet een stuk minder voor. Lees meer over de procedure omgevingsvergunning.
 • Complexe bedrijven
  In de nieuwe wet staat de term 'complexe bedrijven'. Dat zijn bedrijven die door hun aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan grote energiecentrales en raffinaderijen. Alles over de definitie van een complex bedrijf lees je bij Wat is een complex bedrijf?. Of lees uitgebreide informatie over de milieuregels voor complexe bedrijven.
 • Alle regels staan in vier besluiten
  De nieuwe regels komen terug in vier besluiten. Dat zijn het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina AMvB’s.

Andere veranderingen

 • Participatie hoort voortaan bij een vergunningsaanvraag
  Als jouw bedrijf een vergunning aanvraagt, is voortaan een eis dat je aan participatie hebt gedaan. Je moet bij de aanvraag aangeven hoe je aan participatie hebt gedaan en wat de resultaten daarvan zijn. Download het Informatieblad Participatie in de Omgevingswet voor meer informatie.
 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
  Elke gemeente stelt één omgevingsplan op voor haar grondgebied. Daar staan alle regels in over de fysieke leefomgeving. Gemeentes hebben nog tot 2029 om een omgevingsplan op te stellen. Tot die tijd geldt het overgangsrecht.
 • Digitaal stelsel
  Er komt een digitaal stelsel. Dat is een digitaal loket waar overheden en andere belanghebbenden toegang toe hebben. Zo kunnen ze snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Meer informatie vind je op de pagina Digitaal Stelsel Omgevingswet.
 • Vier aanvullingswetten
  Er komen vier aanvullingswetten. Daar staan regels in over geluid, bodem, natuur en grondeigendom. Wil je meer weten? Kijk dan op bij Aanvullingswetten.

Meer informatie? Bekijk de websites

Ben je op zoek naar nog meer gedetailleerde informatie? Bekijk dan de speciale website over de Omgevingswet, het Omgevingswetportaal. Daar lees je alles over de voortgang en ontwikkeling van de wet.

Wil je meer praktische informatie? Ga dan naar de website Aan de slag met de Omgevingswet. Daar vind je alles over de praktische gevolgen van de nieuwe wet. Deze animatie geeft ook een goed beeld van wat de Omgevingswet precies inhoudt.