scheepvaartafhandeling Port of Amsterdam

Zeesluis, gebouwd voor de toekomst

De voordeur van de Amsterdamse haven

Met Zeesluis IJmuiden zijn we voor lange tijd van een betrouwbare zeetoegang verzekerd. Hiermee werken we samen met de Noordzeekanaal-gemeenten en andere partijen die in het gebied werken aan de ontwikkeling van de haven als duurzame en circulaire energie- en grondstoffenhub. Zo faciliteren we de noodzakelijke verduurzaming van de economie en onze samenleving. Hoe we dat doen? 

Volg ons op Linkedin Onze nieuwsbrief ontvangen

We zetten de sluizen open voor

Afvalberg bij AEB

Bedrijven die willen groeien in circulaire activiteiten

De circulaire industrie krijgt in het havengebied volop de ruimte. Zo helpen we deze bedrijven zich te vestigen, werken we continu aan optimale voorzieningen en koppelen we nieuwe en bestaande bedrijven aan elkaar zodat ze elkaar kunnen versterken.


Lees meer

Vervoer over water

Efficiënt vervoer van en naar de haven

Bedrijven in het havengebied moeten hun goederen snel, veilig en traceerbaar van en naar de haven kunnen vervoeren. Daarom werken we aan onze bereikbaarheid via het water, de weg en het spoor. En aan een betere, transparante uitwisseling van gegevens met alle betrokken partijen.

Lees meer

Waterstof aan de pomp

Productie en opslag van duurzame brandstoffen

We willen een belangrijke energie- en brandstoffen haven blijven. Ook in 2050, als een klimaatneutrale haven. We hebben goede achterlandverbindingen, er is kennis en infrastructuur voor het blenden van brandstoffen en er zijn biobased productiefaciliteiten in de buurt. 

Lees meer

Vervoer over spoor

Investeren in toekomst
bestendige infrastructuur

Naast het zoeken van meer en betere verbindingen, investeren we ook in toekomstbestendige infrastructuur. Zowel boven als onder de grond. Zo kunnen goederen snel en makkelijk van en naar de haven worden vervoerd. Via het water, de weg, het spoor en buisleidingen. 

Lees meer

Facts & figures over Zeesluis IJmuiden

Zeesluis IJmuiden is de grootste zeesluis ter wereld. Hoe groot is de sluis precies? En welke schepen varen erdoor?

  • Zeesluis IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.
  • Er gaat 630 miljoen liter water in de sluis. Dat is gelijk aan 252 olympische zwembaden. 
  • Er is ruimte voor schepen tot 399 meter lang en 57 meter breed.  
  • De nieuwe zeesluis is getijonafhankelijk en kan 24/7 worden gebruikt.
  • Zeesluis IJmuiden vervangt de Noordersluis, die in 1929 is opgeleverd. 

Meer info over Zeesluis IJmuiden

Een eigen kijk op Zeesluis IJmuiden

Hoe is het om de grootste sluis ter wereld te bedienen? En wat vinden omwonenden eigenlijk van Zeesluis IJmuiden? In een serie online video’s vragen we verschillende betrokkenen naar hun relatie met de sluis. Bekijk de volledige serie op onze LinkedIn-pagina en blijf op de hoogte.

Bekijk de video's

Blik terug op de bouw van de Zeesluis IJmuiden

Zeesluis IJmuiden is één van de grootste infrastructurele projecten van ons land. Een bouwwerk om trots op te zijn. De sluis is door aannemersconsortium OpenIJ gebouwd, in opdracht van Rijkswaterstaat. Een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Velsen en Port of Amsterdam.

Blik terug op de bouw 

Haven Nieuws

Haven Nieuws

Mis niets van Port of Amsterdam! Haven Nieuws is onze tweewekelijkse nieuwsbrief met al het nieuws uit de Amsterdamse haven. Meld je aan en blijf op de hoogte.

Onze nieuwsbrief ontvangen

De deelnemende partijen


Logo's deelnemende partijen