U bent hier:
Header image

Marifoonkanalen

Meld je wanneer je in het havengebied aankomt of wanneer je uit het havengebied vertrekt, 24 uur per dag.

Ga direct naar Meldpunt Verkeer en Meldpunt Haven, of download de Regeling Communicatie VTS

Marifoonsectoren op de kaart

Uitleg over de blokkanalen en de ondersteunende kanalen

Roepnaam IJmuiden Aanloop

Ondersteunend marifoonkanaal voor schepen die IJmuiden aanlopen. Op dit kanaal wordt eerste contact gelegd met de schepen met bestemming Amsterdam Noordzeekanaalgebied. Op dit kanaal wordt informatie uitgewisseld over:

 • Scheeps- en ladinginformatie
 • Het binnenlopen en afmeren
 • Verkeersplanning
 • Beloodsingen
 • Evt. ankeradvies

Roepnaam Haven IJmuiden

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal

Roepnaam Sluis IJmuiden

Informatiekanaal Noordzeesluizen, planning en toewijzing.

Roepnaam Sluis IJmuiden

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal

Blokkanaal Haven Amsterdam (kmr. 14.8)

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal

Blokkanaal Sector Schellingwoude

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal

Infokanaal Oranjesluis

Informatiekanaal Oranjesluizen, planning en toewijzing.

Blokkanaal Sector Schellingwoude

Meldpunt Verkeer & Meldpunt Haven

Roepnaam Meldpunt Verkeer

Marifoonkanaal voor de varende scheepvaart ter ondersteuning van de VTS. Op dit kanaal kun je informatie krijgen over:

 • de afhandeling van de reis door het gebied
 • ligplaatsen
 • infrastructurele bijzonderheden zoals werkzaamheden op en aan de vaarweg en stremmingen
 • meldingen over scheepsbijzonderheden tijdens de vaart en reisvoornemen o.a. invaart (olie)havenbekkens
 • afhandeling verkeersincidenten

Roepnaam Meldpunt Haven

Marifoonkanaal voor de afgemeerde scheepvaart ten behoeve van havenbeheerstaken vanuit de Havenmeester en de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. Op dit kanaal moet de havengebruiker meldingen doen die voortkomen uit de regionale havenverordening zoals:

 • aanvang en beëindiging werkzaamheden waarvoor toestemming is verleend
 • aanvang en beëindiging bunkeren, boord-boord overslag, inname afvalstoffen, schoonmaken etc.
 • vragen omtrent dienstverlening in de haven
 • aanvraag ontheffingen, melding storingen aan boord
 • afhandeling van (water)verontreiniging en incidenten
 • ontvangst en verwerking van IVS-Next meldingen