Zon in de haven

Zon in de haven

Weleens gedacht aan zonnepanelen op het dak van jouw bedrijf? Of overstappen op groene energie?

Zon in de haven

Starten met zonnepanelen of groene energie?

Het is nu de tijd dit te overwegen, want zonne-energie is tegenwoordig voordelig en eenvoudig.

  • dankzij de SDE subsidie
  • gezien de nieuwe mogelijkheden voor het doorleveren van stroom
  • door de ervaring van betrouwbare partners, die je het werk uit handen nemen

Onderzoek samen met ons jouw mogelijkheden en de vorm die het beste bij je past. Wat je ook kiest, het is goed voor jouw bankrekening, het milieu én je reputatie!

Voor wie is het?

Voor ontwikkelaars, verhuurders, huurders of eigenaar-gebruikers van een gebouw in het Amsterdamse havengebied. Je kunt zelf gebruikmaken van goedkope en groene energie of jouw huurders laten meeprofiteren.

Waarom Port of Amsterdam?

Ons doel is de energierekening van de bedrijven in de Amsterdamse haven te verlagen en zo het vestigingsklimaat te verbeteren. Daarnaast willen we de haven vergroenen.

Met het programma ’Zon in de haven’ geven we een boost aan beide doelstellingen. Door de productie, slimme opslag en onderlinge uitwisseling van zonne-energie in het havengebied te coördineren. Het havenbedrijf vervult daarbij een faciliterende rol en coördineert/adviseert bij een eventueel ‘dak-onderzoek’, haalbaarheidsstudies en subsidieaanvragen.

Zonnepanelen zijn voordelig

Zonnepanelen zelf aanschaffen en laten installeren

Je financiert of investeert zelf in het zonnepanelen-systeem op jouw dak, en neemt het zelf in beheer. Je bent dan niet alleen economisch, maar ook juridisch eigenaar.

Port of Amsterdam kan je adviseren, ondersteunen en begeleiden tot en met de aanvraag voor de subsidie (SDE). Deze biedt een 15-jarige overheidsbijdrage per kWh geproduceerde zonnestroom en wordt aangevraagd bij het Ministerie voor Economische Zaken.

Voordelen:

  • Je wordt ontzorgd door Port of Amsterdam in het voortraject
  • Je kunt de stroom onbelast zelf gebruiken en het overschot verkopen
  • Vestiging van een onder-ondererfpachtrecht is niet nodig (wel het geval bij optie B)

Lees verder

 
 
 
Mogelijkheden a. Eigen investering b. Verhuren dak
1. Eigendom zonnepanelen De gebouweigenaar schaft zelfstandig de zonnepanelen aan en exploiteert in eigen beheer het ‘zonnedak’ Je verhuurt jouw dak aan derde (w.o. eventueel Port of Amsterdam). Derde partij is eigenaar zonnepanelen
2. Aanvullende afspraken zodat eigendom zonnepanelen geborgd nodig?
 
 
3. Stroomlevering
 
 
4. Balans
 
 
5. Looptijd afspraken 0 jaar Erfpachttermijn of korter
6. Onderhoudsverplichtingen
 
 
7. Ontvangst SDE subsidie (looptijd 15 jr)
 
 
8. Administratieve last
 
 
9. Voordelen / nadelen
 
 
 
Je dak ter beschikking stellen

Je dak aan een derde partij ter beschikking stellen

Je stelt tegen vergoeding jouw dak aan een derde ter beschikking voor het aanbrengen en exploiteren van zonnepanelen. Er zijn verschillende aanbieders die voorgefinancierd grote zonnepanelen-systemen realiseren en graag de daken van bedrijven in het havengebied in gebruik krijgen.

Desgewenst brengt Port of Amsterdam je met deze partijen in contact en biedt begeleiding bij de totstandkoming van overeenkomsten. Port of Amsterdam kan je adviseren, ondersteunen en begeleiden tot en met de aanvraag voor de subsidie (SDE). 

Voordelen:

  • Je wordt ontzorgd door Port of Amsterdam in het voortraject
  • Je kunt de opgewekte stroom onbelast kopen, vanwege de fiscale rulings waarover verschillende aanbieders beschikken
  • Je krijgt een vergoeding voor het ter beschikking stellen van jouw dak

Aandachtspunt is dat bij deze constructie vestiging van een onder-ondererfpachtrecht nodig is (vergelijkbaar met een opstalrecht) voor de zonnepanelen inclusief dak. De zonnepanelen die worden aangebracht kunnen anders in bepaalde situaties eigendom worden van de eigenaar van het pand.

Lees verder

   
 
Mogelijkheden a. Eigen investering b. Verhuren dak
1. Eigendom zonnepanelen De gebouweigenaar schaft zelfstandig de zonnepanelen aan en exploiteert in eigen beheer het ‘zonnedak’ Je verhuurt jouw dak aan derde (w.o. eventueel Port of Amsterdam). Derde partij is eigenaar zonnepanelen
2. Aanvullende afspraken zodat eigendom zonnepanelen geborgd nodig?
 
 
3. Stroomlevering
 
 
4. Balans
 
 
5. Looptijd afspraken 0 jaar Erfpachttermijn of korter
6. Onderhoudsverplichtingen  
 
7. Ontvangst SDE subsidie (looptijd 15 jr)
 
 
8. Administratieve last
 
 
9. Voordelen / nadelen
 
 
 

Zon op Prodock

Op het dak van ons pand Prodock is een zonne-installatie aangelegd met een onderhoudscontract voor 15 jaar. Het gaat om een vermogen van ongeveer 25Kwp. Port of Amsterdam gaat de volgende subsidieronde aanvragen voor het bolle dak achter het kantoorgebouw. Op naar de 100.000 m2!

Op woensdag 20 september 2019 zijn de 87 zonnepanelen op het dak van ons pand PRODOCK aan de Moezelhavenweg officieel in gebruik genomen. Een goede reden om bedrijven in de haven die geïnteresseerd zijn in zon op hun dak uit te nodigen voor een bijeenkomst en een borrel.

Vragen of verder praten?

Wil je aanvullend een vrijblijvend gesprek over de kansen en mogelijkheden van zonne-energie voor jouw bedrijf?