U bent hier:
Header image

Leefbaarheid in de haven

Activiteiten in de haven gaan gepaard met geluid, geur, licht en stof. We vinden het belangrijk dat deze overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Daarom zetten we in op leefbaarheid in de haven.  

Leefbaarheidsthema's

Geur

In het havengebied staan 41 eNoses (geurdetectoren) rondom het Noordzeekanaal, bij olieterminals en andere bedrijven die mogelijk geur afgeven. De eNoses signaleren veranderingen in de luchtsamenstelling. Zo kunnen bedrijven gericht ingrijpen. Ook worden bij alle olieterminals tijdens het laden en lossen met dampverwerkingsinstallaties productdampen uit schepen opgevangen.

Luchtkwaliteit

Rond het havengebied staan vijf permanente meetstations die continu de luchtkwaliteit meten. Dit geeft ons inzicht in de kwaliteit van de lucht in en om ons havengebied. Jaarlijks rapporteert de GGD en Bureau Luchtkwaliteit over de metingen. De gemiddelde waarden van stikstof (NOx) en fijnstof (PM10) rondom de haven voldoen aan de norm van 40 μg/m3. Zwavel (SOx) heeft geen normgrens, maar is relatief laag. De waarden zijn de afgelopen vijf jaar verbeterd. Toch monitoren we de concentraties elk kwartaal. Zo signaleren we veranderingen snel en kunnen we bijsturen waar dat nodig is.

Brandveiligheid

Port of Amsterdam is een van de initiatiefnemers van Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA). GBA is gespecialiseerd in industriële incidentbestrijding en werkt aan het verhogen van de brandveiligheid in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Onze Divisie Havenmeester ondersteunt bij het bestrijden van branden, door het leveren van bluscapaciteit met de vaartuigen en een blusponton.  

Biodiversiteit

Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaarderplassen. Deze gebieden worden beschermd vanwege hun biodiversiteit en plant- en diersoorten. We werken aan het vergroten van de biodiversiteit in de haven door de aanleg van ecologische oevers, zwaluwenwand, vispaaiplaatsen, paddenpoelen en het plaatsen van vleermuiskasten. Ook is het gebiedsbeheer erop gericht broedplaatsen van dieren zoveel mogelijk in stand te houden. Door deze stimulans groeit de rijkdom aan soorten ook onder de planten.

Schone scheepvaart

In 2050 moet alle scheepvaart in de Amsterdamse haven emissievrij zijn. En in 2030 moet de zeecruise aan de kade volledig emissievrij zijn. Daar werken we onder andere naartoe door de ontwikkeling van schone brandstoffen voor scheepvaart te stimuleren en faciliteren, walstroom aan te leggen en de scheepvaartprocessen in de haven te optimaliseren. Meer over onze doelen en acties lees je in onze visie schone scheepvaart.

Vragen of klachten over leefbaarheid

Wil je een melding doen over de openbare ruimte, of van stank-, stof- of geluidsoverlast? Bekijk hieronder wat je kunt doen:  

  • Klachten of meldingen over bedrijven in de haven, kun je melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
  • Klachten of meldingen over openbare ruimte en overlast, kun je melden bij de gemeente Amsterdam. 

Voor overige klachten: op onze contactpagina vind je een overzicht waar je deze kunt melden. 

Strategie

Duurzaamheid vormt een belangrijke basis van onze strategie. We willen voorloper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. Een leefbare omgeving hoort daarbij. Benieuwd wat we allemaal doen?

Wij kunnen nog meer vertellen

Raymond Dubos

Raymond Dubos

Director of Spatial Planning and Environment
Marit Hooijboer

Marit Hooijboer

Projectleider Ruimte en Milieu