Leefbaarheid

Leefbaarheid in de haven

Een schone en veilige havenregio voor omwonenden en bedrijven.

Havenactiviteiten gaan gepaard met geluid, geur, licht en stof. Port of Amsterdam neemt en stimuleert maatregelen om overlast te minimaliseren. Dat vraagt om samenwerking met klanten, innovatieve oplossingen en doorzettingsvermogen.

Wat we doen om een schone en veilige haven te creëren

Geur

Geur

Er staan 41 eNoses (geurdetectoren) rondom het Noordzeekanaal, bij olieterminals en andere bedrijven die mogelijk geur afgeven.

De eNoses signaleren veranderingen in de luchtsamenstelling. Zo kunnen bedrijven gericht ingrijpen. Ook worden bij alle olieterminals tijdens het laden en lossen met dampverwerkingsinstallaties productdampen uit schepen opgevangen.

Brandveiligheid

De Divisie Havenmeester ondersteunt in het bestrijden van branden door het leveren van bluscapaciteit met de vaartuigen en een blusponton.

Port of Amsterdam is een van de initiatiefnemers van Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA). GBA is gespecialiseerd in industriële incidentbestrijding en werkt aan het verhogen van de brandveiligheid in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Brandveiligheid
Stof

Stof

Vijf permanente meetstations rond het havengebied meten de luchtkwaliteit continu. Door metingen van de GGD en Bureau Luchtkwaliteit hebben we inzicht in de luchtkwaliteit om ons havengebied.

Bekijk rapportage luchtkwaliteit van 2022

De gemiddelde waarden van stikstof (NOx) en fijnstof (PM10) rondom de haven voldoen ruim aan de norm van 40 μg/m3. Zwavel (SOx) heeft geen normgrens, maar is relatief laag. De waarden zijn de afgelopen vijf jaar verbeterd. Toch monitoren we de concentraties elk kwartaal. Zo signaleren we veranderingen snel en kunnen we bijsturen waar dat nodig is.

Schone scheepvaart

We werken mee aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame brandstoffen. Denk aan synthetische kerosine, dat een grote impact kan hebben op de verduurzaming van luchtvaart.

Ligplaatsen voor binnenvaart, passagiersschepen en vissersvloot zijn voorzien van walstroomaansluitingen. Dit is goed voor het milieu en voorkomt geluidsoverlast. We zetten ons in voor Europese walstroomplicht. En we stimuleren schepen die op LNG in plaats van diesel varen via een extra korting op het havengeld.

Nieuwe Visie Schone Scheepvaart
Natuur & recreatie

Natuur & recreatie

Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaarderplassen. Deze gebieden worden beschermd vanwege hun biodiversiteit en plant- en diersoorten.

Bekijk rapportage Visstand IJ 2018-2020 (PDF)

De biodiversiteit in de haven wordt steeds groter door de aanleg van ecologische oevers, zwaluwenwand, vispaaiplaatsen, paddenpoelen en het plaatsen van vleermuiskasten. Ook is het gebiedsbeheer erop gericht broedplaatsen van dieren zoveel mogelijk in stand te houden. Door deze stimulans groeit de rijkdom aan soorten ook onder de planten.

Het havengebied biedt ook veel mogelijkheden voor recreatie. Daarom investeren wij in verschillende projecten.

Een aantal voorbeelden zijn het bezoekerscentrum Ship, leuke fietsroutes en kunstobjecten in de haven zoals kissing couple XXXL. Ook zijn we elke vijf jaar trotse gastheer van Sail Amsterdam.

Geluid

We dragen bij aan geluidsvermindering op de bron door te investeren in technologie bij deze bedrijven.

Bijvoorbeeld door vervanging van achteruitrijd-piepjes van vrachtwagens. Of te investeren in een elektrische kraan op het Hembrugterrein. Ook hebben we geluidsisolatie bij woningen in Zaanstad aangebracht. En een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor geluidsisolerende ventilatie.

Geluid
Leefbaarheid

Leefbaarheid

Er is een groot leefbaarheidsonderzoek gehouden in het Noordzeekanaalgebied onder bewoners en recreanten. Dit onderzoek liet zien dat de haven en industrie overlast geven, maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten bleken te ervaren, is lawaai van vliegtuigen.

Leefbaarheid in beeld

Geur in zicht met eNoses

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Paddenpoel

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier
Kennis en informatie

Vragen?

Het kan voorkomen dat je een melding wilt doen over de openbare ruimte of overlast. Voor stank-, stof- of geluidsoverlast van bedrijven kun je terecht bij de Omgevingsdienst.

Alle overige meldingen over openbare ruimte en overlast doe je rechtstreeks bij de gemeente Amsterdam. Je melding wordt daar het snelst opgepakt. De verantwoordelijke instantie voor jouw specifieke melding neemt vervolgens contact met je op.

 

Laatste nieuws

Port Cleanup Amsterdam
Nieuwsbericht . September 21 . 2023
Rietlanden
Nieuwsbericht . September 18 . 2023

Wij kunnen nog meer vertellen

Raymond Dubos

Raymond Dubos

Director of Spatial Planning and Environment
Marit Hooijboer

Marit Hooijboer

Projectleider Ruimte en Milieu