Leefbaarheid

Leefbaarheid in de haven

Een schone en veilige havenregio voor omwonenden en bedrijven.

Overlast minimaliseren

Havenactiviteiten gaan gepaard met geluid, geur, licht en stof. Port of Amsterdam neemt en stimuleert maatregelen om overlast te minimaliseren. Dat vraagt om samenwerking met klanten, innovatieve oplossingen en doorzettingsvermogen.

Onze initiatieven

Geur

Geur

Er staan 41 eNoses (geurdetectoren) rondom het Noordzeekanaal, bij olieterminals en andere bedrijven die mogelijk geur afgeven.

De eNoses signaleren veranderingen in de luchtsamenstelling. Zo kunnen bedrijven gericht ingrijpen. Ook worden bij alle olieterminals tijdens het laden en lossen met dampverwerkingsinstallaties productdampen uit schepen opgevangen.

Geluid

Geluid

We dragen bij aan geluidsvermindering op de bron door te investeren in technologie bij deze bedrijven.

Bijvoorbeeld door vervanging van achteruitrijd-piepjes van vrachtwagens. Of te investeren in een elektrische kraan op het Hembrugterrein. Ook hebben we geluidsisolatie bij woningen in Zaanstad aangebracht. En een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor geluidsisolerende ventilatie.

Brandveiligheid

Brandveiligheid

De Divisie Havenmeester ondersteunt in het bestrijden van branden door het leveren van bluscapaciteit met de vaartuigen en een blusponton.

Port of Amsterdam is een van de initiatiefnemers van het Veiligheidshuis. Dat is een gemeenschappelijke brandweerpost, gespecialiseerd in industriële branden om de brandveiligheid in het Westelijk Havengebied verhogen.

Kissing couple

Recreatie

Het havengebied biedt veel mogelijkheden voor recreatie. Daarom investeren wij in diverse projecten.

Een aantal voorbeelden zijn het bezoekerscentrum Ship, leuke fietsroutes en kunstobjecten in de haven zoals kissing couple XXXL. Ook zijn we elke vijf jaar trotse gastheer van Sail Amsterdam.

Stimulans milieuvriendelijke brandstof

Stimulans milieuvriendelijke brandstof

We werken mee aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame brandstoffen. Denk aan synthetische kerosine, dat een grote impact kan hebben op de verduurzaming van luchtvaart.

Ligplaatsen voor binnenvaart, passagiersschepen en vissersvloot zijn voorzien van walstroomaansluitingen. Dit is goed voor het milieu en voorkomt geluidsoverlast. We zetten ons in voor Europese walstroomplicht. En we stimuleren schepen die op LNG in plaats van diesel varen via een extra korting op het havengeld.

Natuur

Natuur

Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaarderplassen. Deze gebieden worden beschermd vanwege hun biodiversiteit en plant- en diersoorten.

De biodiversiteit in de haven wordt steeds groter door de aanleg van ecologische oevers, zwaluwenwand, vispaaiplaatsen, paddenpoelen en het plaatsen van vleermuiskasten. Ook is het gebiedsbeheer erop gericht broedplaatsen van dieren zoveel mogelijk in stand te houden. Door deze stimulans groeit de rijkdom aan soorten ook onder de planten.

Lees meer

Ook houden we toezicht op de afgifte van scheepsafval, zamelen we gratis huis- en vuilwater in van schepen en maken we collectieve afvalverzameling mogelijk. Vanuit het samenwerkingsconvenant ‘Schone Wateren in en rond Amsterdam’ werken we samen met partners aan het verminderen van drijf- en zwerfafval in het Amsterdamse water. Ook stimuleren we nuttig gebruik van zand en bouwmaterialen die vrijkomen bij bouw en sloop in de haven.
Stof in de haven

Stof

Vijf permanente meetstations rond het havengebied meten de luchtkwaliteit continu. Door metingen van de GGD en Bureau Luchtkwaliteit hebben we inzicht in de luchtkwaliteit om ons havengebied.

Bekijk rapportage Luchtkwaliteit 2019 (PDF)

De gemiddelde waarden van stikstof (NOx) en fijnstof (PM10) rondom de haven voldoen ruim aan de norm van 40 μg/m3. Zwavel (SOx) heeft geen normgrens, maar is relatief laag. De waarden zijn de afgelopen vijf jaar verbeterd. Toch monitoren we de concentraties elk kwartaal. Zo signaleren we veranderingen snel en kunnen we bijsturen waar dat nodig is.

Leefbaarheid

Onderzoek naar leefbaarheid

Er is een groot leefbaarheidsonderzoek gehouden in het Noordzeekanaalgebied onder bewoners en recreanten. Dit onderzoek liet zien dat de haven en industrie overlast geven, maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten bleken te ervaren, is lawaai van vliegtuigen.

Leefbaarheid in beeld

Geur in zicht met e-noses

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Paddenpoel

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier
Havenwind

Havenwind

Wind is op dit moment de schoonste, goedkoopste en veiligste manier om de CO2-uitstoot te verminderen.

Via Amsterdam Energie kun je groene energie rechtstreeks uit ons Windmolenpark Ruigoord inkopen. Je werkt daarmee direct mee aan verduurzaming van onze hoofdstad. En er is meer mogelijk: je kunt bijvoorbeeld ook zelf energie opwekken.

Laatste updates

 • Nieuwsbericht 17-07-2020
  Tweede editie Port Cleanup Amsterdam is een feit
  Donderdag 16 juli vond de tweede editie van onze Port Cleanup plaats. 12 medewerkers van Port of Amsterdam zijn samen met initiatiefnemer Koos aan de slag gegaan om de omgeving van vrachtwagenparkeerplaats de Heining te ontdoen van zwerfafval. Lees meer 
 • Persbericht 16-04-2020
  Medewerkers uitwisselen via platform 'Havenspot'
  Op dit moment staat bij bedrijven de wereld stil of draait het op meer dan volle toeren. Ook in de Amsterdamse haven zijn er in deze tijd van coronacrisis, zoals overal in het land, bedrijven waar de medewerkers zonder werk zitten of bedrijven waar ze het werk juist niet aan kunnen. Lees meer 
 • Nieuwsbericht 17-10-2019
  Burgerinitiatief leidt tot schoonmaakactie: Port Cleanup Amsterdam
  Dagelijks werkt Port of Amsterdam hard aan het schoonmaken en schoonhouden van de haven, maar zwerfafval komt helaas voor. Via social media werden we aangesproken op het zwerfafval, met de vraag of we daar iets aan konden doen. En dat hebben we gedaan. Lees meer 
 • Nieuwsbericht 30-08-2019
  Missie H2 zet Olympisch TeamNL in voor promoten waterstof
  Vandaag werd ‘Missie H2’ afgetrapt. Een samenwerking tussen bedrijven om waterstof als nieuwe energiedrager voor de (nabije) toekomst te promoten in aanloop, tijdens en na de Olympische spelen in Tokyo. Lees meer 

Wij kunnen nog meer vertellen

Voor (overlast)klachten kun je terecht bij ODNZKG.


Raymond Dubos

Raymond Dubos

Director of Spatial Planning and Environment

+31 6 101 59 801
raymond.dubos@portofamsterdam.com
Marit Hooijboer

Marit Hooijboer

Projectleider Ruimte en Milieu

+31 6 512 33 230
marit.hooijboer@portofamsterdam.com