U bent hier:
Header image

Klachten

Klachten

Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Port of Amsterdam, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk op te merken dat niet alle klachten hetzelfde zijn. Daarom hebben we het opgedeeld in reguliere en formele klachten. Hieronder lees je  wat het verschil is en hoe je elke soort klacht kunt indienen. 

Formele klachten

Heb je een serieuze klacht over de service of het handelen van een medewerker bij Port of Amsterdam? Dan kun je een formele klacht indienen. Dit is gereserveerd voor zwaardere klachten waar goed onderzoek naar gedaan moet worden. Voor alle overige klachten en meldingen, kun je je richtten tot de non-formele klachtenprocedure.  
 
Let op: een formele klacht kun je niet anoniem doen, enkel schriftelijk. Onze juridische afdeling neemt deze dan in acht. Wegens de wettelijk voorschreven doorlooptijd, krijg je binnen 4 tot 6 weken een reactie van ons. 

lading in Amsterdam
Middensluis Sluiswachter

Klacht en meldingen 

Sommige klachten zijn wat simpeler van aard en hoeven niet een onderzoekstraject te ondergaan. Denk hier aan eventuele hinder, bezwaar over een factuur, of feedback over een proces. Voor dit soort klachten kun je via het onderstaande knop contact met ons opnemen. 

Acute klacht of melding

Voor acute meldingen, zoals een melding van geluidsoverlast of geuroverlast, kun je via de onderstaande kanalen contact opnemen.  Belangrijk: Niet alle meldingen kunnen eenvoudig worden opgelost. Als je overlast ervaart, meld het, en we zullen proberen het zo snel mogelijk of op termijn aan te pakken. 

Overlast van bedrijven en werkzaamheden

Ervaar je hinder van industrie of bedrijven in de haven? Bijvoorbeeld door geluid, geur, stof of bodemverontreiniging? Meld dit dan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Opslag duurzame brandstoffen
duurzame vloot

Acute klacht over de handelingen van een vaartuig 

Ervaar je overlast door schepen of boten die varen of aanmeren in het havenwater van Amsterdam? Denk aan geluidshinder door een generator, te hard varen of het negeren van een ligplaatsverbod.

Dit soort overlast kun je direct en 24/7 bij ons melden, door te bellen naar +31 20 523 46 00.

Voor minder urgente klachten kun je gebruikmaken van het bovenstaande formulier om een melding te doen. 

Ombudsman

Ben je het niet eens met de afhandeling van je klacht door Port of Amsterdam? Neem dan contact op met de Ombudsman Metropool Amsterdam. Deze behandelt klachten over zowel instantie als individuen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.