U bent hier:
Header image

Vestigen

Amsterdamse haven

Waarom de Amsterdamse haven

Port of Amsterdam heeft de ambitie om een toonaangevende Europese haven te zijn. Een haven die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving. Zo werken we toe naar een klimaatneutrale haven in 2050.

Dit realiseren we door:

  • Werkgelegenheid duurzaam te laten groeien.
  • Bedrijven de ruimte te geven om te ondernemen en duurzaam te laten groeien.
  • Een toekomstbestendige infrastructuur neer te zetten.

Vestigingstraject

Een vestigings- of uitbreidingstraject is geen dagelijkse kost. Daarom begeleiden we je stap voor stap met de het juiste advies en oplossingen. Globaal bestaat jouw vestigings- of uitbreidingstraject de komende tijd uit vier stappen.

Stap 1: Oriëntatie en verkenning van mogelijkheden

Voor oriëntatie en het verkennen van mogelijkheden adviseren we je contact op te nemen met één van onze commercieel managers. Samen verkennen we of een vestiging, verandering of uitbreiding mogelijk is.

Stap 2: Uitwerken wensen en behoeften

Samen werken we wensen en behoeften uit. We bekijken de mogelijkheden van huur- of ondererfpacht, de randvoorwaarden en financiële haalbaarheid. Als we het hierover eens zijn, leggen we de afspraken vast in een (optie) overeenkomst.

Stap 3: Onderhandelen en overeenstemming

In deze fase maken we met elkaar heldere afspraken over voorwaarden en prijzen. We komen tot overeenstemming in een ondererfpacht- of huurcontract. Ook treffen we voorbereidend werk voor bouwplannen, vergunningen en voorzieningen. Ons team aan experts kan adviseren en helpen om met de juiste adviseurs in contact te komen.

Stap 4: Formalisatie en realisatie

Na het tekenen van de overeenkomst begint de uitvoerende fase. Vergeet vooral niet tijdig de benodigde vergunningen aan te vragen. Vaak zijn hier onderbouwde rapporten bij nodig op het gebied van milieu, bodem, akoestisch of ruimtelijk. We adviseren je een goede adviseur in te schakelen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Alles gereed? De bouw kan van start!

Verbindingen

Wil je efficiënt en duurzaam vracht vervoeren via water, spoor of weg? Via de Amsterdamse haven kan dat snel van en naar Europa.

ladingstromen Amsterdam

Ladingstromen

Wil je lading vervoeren in Europa? Amsterdam is groot in de overslag én verwerking van lading. Of het nu gaat om natte of droge bulk, projectlading, RoRo, cacao, non-ferro metalen, containers of off-shore. Voor jouw lading ben je bij ons aan het juiste adres.

vergunningen vestigen amsterdamse haven

Vergunningen

Heb je plannen om een bedrijf te vestigen in het havengebied? Of wil je een bestaand bedrijf uitbreiden of andere activiteiten gaan ontplooien? Check dan in een zo’n vroeg mogelijk stadium welke toestemmingen en vergunningen je daarvoor nodig hebt.

Wij willen graag je partner zijn. We geven advies en helpen je waar nodig is door aan te geven welke stappen nodig zijn in een vergunningstraject. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toelichten van procedures en het adviseren bij het inschakelen van deskundigen. Ook kunnen we je vertellen over onze ervaringen of in contact brengen met andere bedrijven in de haven.

Voor het toetsen van de vergunningsaanvraag, advies over de inhoud of de voortgang van procedures kun terecht bij de ODNZKG of een aangewezen adviseur.

grondbeleid amsterdamse haven

Hoe werkt ondererfpacht of huur?

De terreinen in de haven worden in huur en erfpacht uitgegeven door Port of Amsterdam. Op zoek naar informatie over de wijze van gronduitgifte, grondbeleid en bodemsaneringsbeleid? Of wil je nieuwe en oude huur- en erfpachtvoorwaarden terugzien? Je vindt ze in een handig overzicht.

Nutsvoorzieningen en veiligheid

Het is goed om jezelf tijdig te informeren over de voorzieningen in de haven, zoals:

  • Aansluitingen
  • Brandweer
  • Beveiliging
  • Waternet

Energiecongestie

Netcongestie op het elektriciteitsnetwerk in de Amsterdamse haven zorgt ervoor dat Liander geen extra vermogen kan uitgeven op de verdeelstations Westhaven, IJ-polder, Basisweg en Ruigoord. Met bedrijven in de haven zijn we Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) gestart, om dit op te lossen.

MVO Amsterdamse haven

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor ons is het belangrijk dat klanten passen bij onze Strategie 2021-2025, onze ambities op het gebied van duurzaamheid delen, integer zijn en zich integer gedragen. Daarom gaan we standaard in gesprek over deze onderwerpen met bedrijven die zich nieuw willen vestigen of willen uitbreiden in de Amsterdamse haven. Wilt je meer weten, neem dan contact op met je contactpersoon bij Port of Amsterdam.

Direct contact met onze experts

Voor wensen, vragen of meer informatie over vestigen kun je contact opnemen met ons.

Jeroen Lotze

Jeroen Lotze

Hoofd Real Estate & Cruise
Roon van Maanen

Roon van Maanen

Hoofd Energy & Circular Industry
Rob Smit

Rob Smit

Value Stream Lead Gevestigde Bedrijven
Team Marketing & Product Development