U bent hier:
Header image

Energietransitie

De Amsterdamse haven is van oudsher een energiehaven. Dat willen we ook in de toekomst blijven. Daarom zoeken wij nieuwe ladingstromen en manieren om duurzame energie op te wekken en de klimaatdoelen te halen. Dat doen we sámen met de energieklanten in de haven en met andere partners.

opslag duurzame brandstoffen amsterdam

Rol in de energietransitie

Port of Amsterdam reserveert ruimte voor en investeert in infrastructuur en samenwerkingsverbanden met klanten, start-ups en partners. Dat doen we om ook in de toekomst een duurzaam internationaal energieknooppunt te zijn. We doen dit langs drie pijlers:

  • opschalen van duurzame energieproductie en opslag;
  • aantrekken en faciliteren van de productie van duurzame brandstoffen en circulaire grondstoffen;
  • ontwikkelen van de infrastructuur die nodig is voor de duurzame transitie.

Ook leveren we een bijdrage aan de Klimaattafel Noordzeekanaalgebied.

Energietransitie in de Amsterdamse haven

In de Amsterdamse haven lopen langs drie pijlers verschillende projecten om de energietransitie te realiseren. Een paar voorbeelden:

Opschalen duurzame energieproductie

We zetten in op zoveel mogelijk productie van wind- en zonne energie. Zo ligt er in de Amsterdamse haven inmiddels ruim 260.000 vierkante kilometer aan zonnepanelen op de daken. Eind 2024 willen we dat verhogen naar 350.000 m2. En in de oude Averijhaven bij IJmuiden gaan we de Energiehaven ontwikkelen. Deze haven gaat een belangrijke rol spelen in de aanleg van windparken op zee.

Duurzame brandstoffen & circulaire grondstoffen

Op verschillende terminals in de haven worden nu al duurzamere brandstoffen en biofuels opgeslagen. Het doel is om in 2025 minstens 12,5% van onze opslagcapaciteit in te zetten voor alternatieve brandstoffen. Op de lange termijn werken we aan de import, productie en opslag van waterstof. Zo werken we met bedrijven in de haven samen in het consortium H2A, met als gezamenlijk doel om een importketen voor groene waterstof te ontwikkelen.

Ontwikkelen infrastructuur

Op verschillende terminals in de haven worden nu al De energietransitie stelt andere eisen aan onze energie-infrastructuur. Bedrijven hebben meer elektriciteit, stoom, groene waterstof en CO2 nodig, en een infrastructuur om deze energie en grondstoffen te transporteren. En de scheepvaart vraagt om een (bunker)infrastructuur die schonere scheepvaart mogelijk maakt. Daarom werken we, samen met regionale overheden en netbeheerders, aan het klaarstomen van de infrastructuur in de haven.

energietransitie werken in amsterdamse haven

Strategie

De energietransitie is een belangrijk thema in onze strategie 2021 – 2025. Meer weten over waar we precies aan werken?

Energiecoöperatie Amsterdamse haven

In het Amsterdamse havengebied hebben we te maken met congestie op het elektriciteitsnet. Dit maakt het lastig om de activiteiten op het gebied van energietransitie uit te breiden. Daarom hebben we met bedrijven in de Amsterdamse haven de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven opgericht. Eén van de oplossingen van deze coöperatie is om bedrijven real time hun groene energie met elkaar te laten delen.

TET Energy Transition

TET Energy Transition is een platform voor de energietransitie, voor en door het bedrijfsleven. TET ondersteunt in het verder brengen van energie-transitieprojecten in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en geeft concreet invulling aan energietransitie vanuit de kracht van ondernemers. TET presenteert business cases, demo-projecten en ideeën die tot navolging of samenwerking leiden. Cases waar andere ondernemers kennis en inspiratie uit opdoen of bij kunnen aanhaken. TET is een initiatief van ORAM en Port of Amsterdam.

Direct contact met onze experts

Voor wensen, vragen of meer informatie over energietransitie.

Roon van Maanen

Roon van Maanen

Hoofd Energy & Circular Industry
Eduard de Visser

Eduard de Visser

Hoofd Strategie & Innovatie
Strategie en Klimaattafel NZKG