Energietransitie

Energietransitie

Hernieuwbare energie en duurzame grondstoffen zijn de essentiële pijlers voor een nieuw op te bouwen energie- en industrieel systeem. Om ook in de toekomst een energiehaven te zijn, zoeken wij nieuwe ladingstromen en manieren om duurzame energie op te wekken. Dat doen wij sámen met de energieklanten in de haven en met andere partners.

Onze rol in de energietransitie

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Port of Amsterdam reserveert ruimte voor en investeert in infrastructuur en samenwerkingsverbanden met klanten, start-ups en partners. Dat doen we om ook in de toekomst een duurzaam internationaal energieknooppunt te zijn. We doen dit langs drie pijlers:

  • opschalen van duurzame energieproductie en opslag;
  • aantrekken en faciliteren van de productie van duurzame brandstoffen en circulaire grondstoffen;
  • ontwikkelen van de infrastructuur die nodig is voor de duurzame transitie.

Ook leveren we een bijdrage aan de Klimaattafel Noordzeekanaalgebied.

Energie

Energietransitie in de Amsterdamse haven

Er lopen langs de drie pijlers meerdere projecten in de Amsterdamse haven om de energietransitie te realiseren. Een paar voorbeelden:

Opschalen van duurzame energieproductie en opslag

Aantrekken en faciliteren van de productie van duurzame brandstoffen en circulaire grondstoffen

  • Uitbreiden biodieselproductie
  • Bio Energy Netherlands vestiging
  • 100MW elektrolyser bij Tata

Ontwikkelen van de infrastructuur die nodig is voor de duurzame transitie

Direct contact met onze expert

Voor wensen, vragen of meer informatie over energietransitie.


Roon van Maanen

Roon van Maanen

Head Circular & Renewable Industry

+31 20 523 45 36
roon.van.maanen@portofamsterdam.com
Eduard de Visser

Eduard de Visser

Hoofd Strategie & Innovatie
Strategie en Klimaattafel NZKG

+31 6 109 09 286
eduard.de.visser@portofamsterdam.com