Opgave Binnenhavengeld

Snel naar:
Zo werkt binnenhavengeld
Tarieven, kortingen en toeslagen
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Zo gaan we om met jouw gegevens

Wanneer je het havenwater bezoekt, moet je net als bij andere havens opgave Binnenhavengeld doen. Dit is je toegangsbewijs tot het havengebied.

NIEUW: gebruikersbeheer in applicatie Binnenhavengeld

bhg1
Binnenhavengeld

Zo werkt binnenhavengeld

Waar je vaart en verblijft, bepaalt of je opgave moet doen. Bekijk hieronder op de kaart of je vaart op het havenwater of het binnenwater.

Wanneer je vaart op het havenwater, doe je opgave bij Port of Amsterdam. Schepen die varen op binnenwater doen opgave bij Waternet.

Havenwater
Havenwater

Havenwater: IJ, het Noordzeekanaal, de Zaan, Voorzaan en Zijkanaal G en alle daarop uitkomende wateren/havenbekkens tot de begrenzing zoals weergegeven op de gebiedskaart havenwater.

Doe opgave bij Port of Amsterdam.

stadswater

Binnenwater: overige Amsterdamse wateren, zoals de grachten, de vaarten, de Amstel, het Buiten IJ en het Amsterdam Rijnkanaal.

Doe opgave bij Waternet

Opgave binnenhavengeld

Wanneer doe ik opgave binnenhavengeld?

De beroepsvaart binnenvaart is verplicht om opgave te doen als het havenwater van Zaanstad en Amsterdam aangedaan wordt. Onder beroepsvaart binnenvaart vallen:

 • vrachtschepen; 
 • commerciële passagiersschepen zoals riviercruisevaart;
 • en overige binnenschepen zoals drijvende kranen en werkschepen.

 

Je hoeft geen opgave voor het binnenhavengeld te doen (en dus ook niet te betalen) als jouw schip is vrijgesteld van binnenhavengeld. Lees wanneer een schip in aanmerking komt voor vrijstelling van binnenhavengeld.

In alle andere gevallen ben je wel verplicht opgave te doen. Ook voor ontheffingen moet je opgave doen.

Opgave doen kan voor aankomst, tot en met 28 dagen na aankomst in het Zaans-Amsterdamse havenwater. Je kunt een opgave ook nog zelf wijzigen of annuleren. Dit kan tot en met 28 dagen na de ingegeven aankomstdatum.

bhg1
Hoe doe ik opgave?

Hoe doe ik opgave binnenhavengeld?

Opgave binnenhavengeld kun je doen door in te loggen via bhg.portofamsterdam.com. Hier kun je ook je registreren voor een bhg-account als je deze nog niet hebt.

Doe de opgave op tijd en voorkom een toeslag.

update-app
icoon-applicatie-binnenhavengeld-gebruikersbeheer

Nieuw: gebruikersbeheer in applicatie Binnenhavengeld

Voorheen zagen gebruikers alleen opgaven van binnenhavengeld beroepsvaart die door henzelf zijn ingevoerd. Vanaf nu bieden we gebruikersbeheer aan in de applicatie Binnenhavengeld: 
 
•    Er zijn 2 gebruikersrollen: volledige toegang en beperkte toegang; 
•    Als gebruiker heb je daarmee toegang tot alle opgaven van je organisatie of alleen de opgaven die je zelf hebt aangemaakt; 
•    Alleen degene die als beheerder van jouw organisatie staat aangemerkt, kan de rechten van de verschillende gebruikers binnen jouw organisatie beheren. 

Ga naar gebruikersbeheer

Dit krijgt u

Dit krijg je voor het betalen van binnenhavengeld

 • Onbeperkt toegang tot het havenwater voor de opgegeven periode
 • Openbare wacht- en ligplaatsen in het havengebied
 • Auto-afzetplekken in het havengebied
 • Diensten van de Havenmeester die toeziet op een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van de scheepvaart
Controleren

We controleren of opgave wordt gedaan

Port of Amsterdam gaat na of binnenvaartschepen die in het havengebied zijn gesignaleerd opgave hebben gedaan.

Doe tijdig opgave om toeslag te voorkomen. 

Als je te laat of geen opgave doet, of onjuist opgave doet waardoor je te weinig betaalt, dan brengt Port of Amsterdam naast het verschuldigde tarief een toeslag in rekening. Deze toeslag is 25% van het tarief met een minimum van €100.

bhg2

Tarieven 2020

Regulier tarief

  CATEGORIE HEFFINGSMAATSTAF 1 WEEK
(7 dagen)
2 WEKEN
(14 dagen)

4 WEKEN
(28 dagen)

JAARTARIEF
(1 Jan. - 31 Dec.)

A Vrachtschepen Per ton € 0,09658 € 0,19317 € 0,38633 € 3,43377
B Passagiersschepen Per m² € 0,10121 € 0,20242 € 0,40484 € 3,82389
C Overige binnenschepen, drijvende objecten Per m² € 0,10121 € 0,20242 € 0,40484 € 3,82389

Tarieven excl. BTW

Containertarief

  CATEGORIE HEFFINGSMAATSTAF PER TEU
(24 uur)
A Vrachtschepen TEU

€ 2,09255

Tarief per 24 uur, excl. BTW. Minimum bedrag (bruto) € 50,-.

Drinkwater

De tarieven voor Binnenhavengeld Beroepsvaart zijn inclusief het recht op afname van 6m3 drinkwater per etmaal.

korting

Kortingen en toeslagen

Direct tot 20% korting voor schepen met een Green Award Certificaat:

Type certificaat kortingspercentage
Brons certificaat 5%
Zilver certificaat 10%
Goud certificaat 15%
Platinum 20%

Zo verkrijg je het Green Award Certificaat » 

Opgave doen

Regulier tarief

Opgave binnen 28 dagen na aankomst:
Je betaalt het reguliere tarief.

Toeslag

Na 28 dagen na aankomst geen opgave gedaan:

Minimaal €100 toeslag

Je krijgt automatisch een opgave met een toeslag van 25% van het van toepassing zijnde tarief, met een minimum van €100,-

Afvaltarieven

2% korting als je automatische incasso 'aan' zet:

Je krijgt korting, voorkomt dat je te laat betaalt én wint tijd. Heb je jouw machtiging, middels een foto van het ondertekende formulier, verstrekt? Dan worden de betalingen automatisch 28 dagen na facturatiedatum geïnd.

Mail ons dit incassoformulier voor korting.

faq
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

U kunt zo vaak als u wilt het Zaanse en Amsterdamse havenwater aandoen, zolang u binnen de opgegeven termijn blijft.

De aangewezen plaatsen voor de vaar- en rusttijden zijn: Surinamekade, IJplein, Slik ten noorden van de Surinamekade en ligplaatsen in de inhammen van de Coentunnel Noord en Zuid.

De volgende schepen hebben een vrijstelling van binnenhavengeld:

 • Vaartuigen van de gemeente, Rijk of Provincie met publieke taken.
 • Reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
 • Schepen op ononderbroken doorvaart door Amsterdam via een van de hoofdvaarwegen (IJ, Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal) en/of een ononderbroken doorvaart door Zaanstad via Zijkanaal G en de Zaan.
 • Schepen die drinkwater en/of brandstof laden bij erkende waterlaad- of bunkerstations.
 • Schepen die een auto bij een auto-afzetplaats aan of van boord zetten.
 • Schepen op ligplaatsen bij erkende werven, scheepsreparatiebedrijven of particuliere jachthavens.
 • Schepen die zeehavengeld betalen.
 • Historische schepen - ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten - die een huurovereenkomst hebben met de gemeente Zaanstad en daarbij zijn afgemeerd aan daarvoor aangewezen locatie in de gemeente Zaanstad.

U kunt kiezen uit:

 • 1 week
 • 2 weken
 • 4 weken
 • 1 kalenderjaar (met optie automatisch verlengen)
 • per container/in TEU’s

(Hierbij kunt binnenhavengeld per container te betalen. Het tarief wordt berekend op basis van overgeslagen TEU’s. Het aantal TEU’s dat u opgeeft, moet overeenkomen met het bijbehorende manifest, de laad- loslijst, die bij de opgave mee moet worden gestuurd. Maakt u gebruik van het containertarief, dan geldt een maximale verblijfduur van 24 uur.)

U kunt tot en met 28 dagen na aankomst uw opgave nog wijzigen of annuleren.

Opgave binnenhavengeld beroepsvaart in Zaans en Amsterdams havenwater doet u vanaf 1 januari 2018 via één digitaal loket: op http://bhg.portofamsterdam.com, bij Havenbedrijf Amsterdam. U kunt tijdens een opgegeven verblijfsperiode ongelimiteerd het Amsterdams-Zaanse samenwerkingsgebied bezoeken.

 

Beroepsvaart en rondvaartboten die alleen Amsterdams binnenwater aandoen, doen aangifte bij Waternet, via www.waternet.nl/binnenwatergeld.

Bezoekt u in eenzelfde verblijfperiode zowel de stad als de Zaanse en/of Amsterdamse haven, dan doet u opgave bij Port of Amsterdam om dubbel betalen te voorkomen (een opgave voor havenwater is ook geldig in stadswater, maar niet andersom).

Nee, een opgave voor binnenhavengeld beroepsvaart is voor de opgegeven termijn geldig voor Zaans havenwater, Amsterdams havenwater en Amsterdams binnenwater. Andersom geldt dat echter niet: een aangifte voor binnenwatergeld beroepsvaart bij Waternet is voor de opgegeven termijn alleen geldig voor Amsterdams binnenwater.

Nee, een jaarabonnement bestrijkt een kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december.

Nee, vrijgestelde schepen zijn bekend bij de gemeente Zaanstad en Havenbedrijf Amsterdam.

Het havenwater van het samenwerkingsgebied betreft het IJ, het Noordzeekanaal, de Zaan, Zijkanaal G en alle daarop uitkomende wateren/havenbekkens, zoals weergegeven op de gebiedskaart Binnenhavengeldgebied.

Binnenwater betreft de overige Amsterdamse wateren, zoals de grachten, de vaarten, de Amstel, het Buiten IJ en het Amsterdam Rijnkanaal. Verblijft u als beroeps- of recreatievaart alleen in Amsterdams binnenwater, dan doet u aangifte bij Waternet.

Voor de overzichtskaart klik hier.

Heeft u assistentie nodig bij het aanmaken van een account of het doen van uw eerste opgave? Dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren langskomen bij Havenbedrijf Amsterdam. Maak dan eerst een afspraak via telefoonnummer 020-523 46 23. De locatie is: Havengebouw, De Ruijterkade 7, 1013 AA, Amsterdam.

Nee, de heffing/inning gebeurt op privaatrechtelijke gronden via de algemene voorwaarden binnenhavengeld. Sinds 1 januari 2015 is het binnenhavengeld in Amsterdam gedefiscaliseerd, vanaf 2018 geldt dit ook voor het binnenhavengeld van het samenwerkingsgebied Amsterdam-Zaanstad.

Als u te laat of geen opgave doet, of onjuist opgave doet waardoor u te weinig betaalt, dan brengt Port of Amsterdam naast het verschuldigde tarief een toeslag van 25% over het van toepassing zijnde tarief, met een minimum van € 100,- in rekening.

Heeft u een onjuiste opgave gedaan waardoor u te veel of te weinig betaalt, wijzig uw opgave dan onmiddellijk door in te loggen via uw account en de gegevens te corrigeren. Is de opgave al verwerkt, neem dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum contact op met het Team Binnenhavengeld.

U kunt binnen drie maanden na de factuurdatum schriftelijk bezwaar maken bij Havenbedrijf Amsterdam. Dit kan via het Contact Team Binnenhavengeld. Stuur daarbij alle documenten mee waaruit blijkt dat de factuur of toeslag onterecht is. Als Port of Amsterdam vaststelt dat u te veel of te weinig heeft betaald of onterecht een toeslag heeft gekregen, dan wordt het bedrag verrekend via een factuur of creditfactuur.

Op de pagina gebruikersbeheer regel je de volgende zaken: 

 1. Andere gebruikers toegang geven om opgaven te doen voor jouw organisatie. Dat doe je door een e-mailverzoek te accepteren. Een verzoek weigeren kan uiteraard ook; 
 2. Gebruikers aanmerken als gebruiker met volledige of beperkte toegang. Gebruikers met volledige toegang kunnen alle opgaven van jouw organisatie inzien. Gebruikers met beperkte toegang alleen de opgaven die ze zelf hebben ingevoerd; 
 3. Gebruikers met volledige toegang beheerdersrechten verlenen of eerder verleende beheerdersrechten intrekken; 
 4. Gebruikers met volledige toegang de mogelijkheid geven om koppelingsverzoeken per mail te ontvangen;
 5. Gebruikers ontkoppelen van jouw organisatie. Dat betekent dat ze geen toegang meer hebben tot de opgaven.
   

De rechten van jouw gebruikers kun je (als je ingelogd bent) aanpassen op de pagina ‘Gebruikersbeheer’. Die vind je onder het kopje ‘Accountbeheer’.

Degene die als beheerder van jouw organisatie staat aangemerkt, kan de rechten van de verschillende gebruikers binnen jouw organisatie beheren.

U kunt uw klacht bij ons indienen door ons een mail te sturen. 

Nee, u kunt ook kiezen voor een opgave met een verblijfduur, bijvoorbeeld voor een week. Bij de opgave kunt u zelf een vergelijking maken wat voor u het voordeligst is. Over het algemeen is een verblijfduur van een week voordeliger bij overslag van grotere hoeveelheden containers.

Het is mogelijk om verschillende standaard verblijftermijnen te combineren om tot de gewenste verblijfduur te komen. Let op, hierbij moet u voor iedere standaard verblijftermijn apart opgave doen.

Blijft u een paar dagen, dan is de kortste verblijftermijn die u kunt kiezen 1 week (een aaneengesloten tijdvak van 7 maal 24 uren). Maakt u gebruik van het containertarief dan geldt een maximale verblijfduur van 24 uur.

U kunt hier de actuele tarieven kortingen, opslagen en toeslagen van het binnenhavengeld beroepsvaart vinden.

Port of Amsterdam en de gemeente Zaanstad stimuleren het betalen per automatische incasso met een kortingsregeling. Kijk hier voor de actuele kortingen. U kunt hier het aanvraagformulier voor automatische incasso downloaden. Print het formulier, vul de gegevens in, onderteken het en stuur het op naar Port of Amsterdam, Afdeling FC/BHG, Postbus 19406, 1000 GK Amsterdam of mail het aan binnenhavengeld@portofamsterdam.com. Wanneer de aanvraag is verwerkt, ontvangt u per e-mail bericht. De verwerktijd is ongeveer een week. U krijgt korting over het factuurbedrag vanaf het moment dat de automatische incasso ingaat.

Schepen met een Green Award-certificaat (voor extra schone en veilige schepen) krijgen in Zaans en Amsterdamse havenwater korting op het binnenhavengeld. De hoogte van deze korting is afhankelijk van het type certificaat van het schip. De korting geldt voor iedere gekozen verblijfsperiode. Bij de Stichting Green Award vindt u meer informatie over hoe uw schip in aanmerking kan komen voor een certificaat, zie: www.greenaward.org.

De volgende activiteiten met schepen komen in aanmerking voor ontheffing van binnenhavengeld:

 • Schepen die vanwege de wettelijk verplichte vaar- en rusttijden op hiervoor aangewezen plaatsen aanmeren. Dit zijn Surinamekade, IJplein, Slik ten noorden van de Surinamekade en ligplaatsen in de inhammen van de Coentunnel Noord en Zuid.
 • Opleidingsschepen van Rijn- of binnenvaart, marine of koopvaardij.
 • Duwboten met duwbakken of gekoppeld samenstel die daarna naar hun bestemming buiten Amsterdam worden gebracht (maximaal twee uur en uitsluitend bij de monding van de Westhaven (ADM-haven).
 • Schepen die volgens Port of Amsterdam en de gemeente Zaanstad een hoofdzakelijk maatschappelijke functie vervullen.

Ja, dat kan. U kunt de opgave tot en met 28 dagen na aankomst nog aanpassen of annuleren. Wanneer u inlogt op http://bhg.portofamsterdam.com vindt u al uw ingediende opgaven in één overzicht. Per opgave wordt aangegeven of de opgave nog gewijzigd of geannuleerd kan worden. Wanneer een opgave nog binnen de termijn van de 28 dagen valt, kunt u de opgave wijzigen via de button ‘Bekijk’. U komt dan in het detailscherm van de opgave waar u de mogelijkheid heeft de opgave te wijzigen of te annuleren.

Ja, op één account kunt u voor meerdere klanten, bedrijven en/of schepen opgave doen. Log in op http://bhg.portofamsterdam.com. Boven in de zwarte balk klikt u vervolgens op ‘mijn account’. Hier kunt u klikken op ‘toevoegen nieuwe klant’, waar u de n.a.w.-gegevens van de debiteur invoert. Vervolgens klikt u op ‘home’. Hier heeft u nu de optie ‘U doet opgave voor’ en kunt u per opgave aangeven voor welke debiteur u de opgave doet.

Als u het Zaanse en Amsterdamse havenwater aandoet, bent u binnenhavengeld verschuldigd (u betaalt één keer voor het hele gebied). Met het binnenhavengeld heeft u toegang tot het havenwater en kunt u een ligplaats nemen op openbare wachtplaatsen in het gebied. Verder is het bunkeren van 6 m3 drinkwater bij het waterpunt op de Haparandadam inbegrepen in het binnenhavengeld. Ook kunt u gratis uw huisvuil deponeren bij het huisvuilinzamelpunt op de Haparandadam. Gratis toegang tot de drinkwatervoorziening en/of het huisvuilinzamelpunt krijgt u via de SAB-kaart (nultarief).

Voor het reserveren van ligplaatsen worden reserveringskosten in rekening gebracht. Verder worden kosten in rekening gebracht als u gebruik maakt van walstroom.

Doet u als beroepsvaart binnenvaart het Zaanse of Amsterdamse havenwater aan, dan moet u opgave binnenhavengeld beroepsvaart doen bij Havenbedrijf Amsterdam. Beroepsvaart en rondvaartboten die uitsluitend Amsterdams binnenwater aandoen, doen aangifte bij Waternet. Ook als u Amsterdam doorvaart via de Kostverlorenvaart of de Amstel, maar niet aanmeert in Amsterdam-Zaans havenwater, doet u aangifte bij Waternet. Dit kan via Waternet.

Een ontheffing vraagt u digitaal aan via de opgave binnenhavengeld op http://bhg.portofamsterdam.nl. In het scherm ‘Nieuwe opgave: Stap 1 van de 2 – Voer uw gegevens in’ klikt u ‘Ja’ aan bij ‘Ontheffing van toepassing’. Hier kunt u de ontheffing die op uw schip van toepassing is aanklikken.

Als u een jaarabonnement heeft en uw schip tussentijds verkoopt, kunt u restitutie krijgen voor de resterende periode. Via het Team Binnenhavengeld kunt u hiervoor een verzoek indienen, voorzien van de documenten die de verkoop bevestigen.

 • Damen Shiprepair Amsterdam (Amsterdam)
 • Damen Shiprepair Oranjewerf (Amsterdam)
 • Zikking en Schriek B.V. (Amsterdam)
 • Klaas Mulder (Zaanstad)
 • Wolschrijn (Zaanstad)
 • Orange Nautical Service (Zaanstad)
 • Brouwer dok (Zaanstad)
 • Holland Jachtbouw (Zaanstad)
 • Brouwer Kruisbaken (Zaanstad)
 • Brouwer locatie 3 (Zaanstad)
 • Vooruit (Zaanstad)
 • Julianabrug Kramer (Zaanstad)
 • Molenaar (Zaanstad)
 • Claasen  (Zaanstad)
 • Van Leeuwen  (Zaanstad)
 • Bijdam  (Zaanstad)
 • Desark  (Zaanstad)

Ja, dat kan. U kunt dit aangeven onder ‘mijn account’ bij de instellingen.

In het samenwerkingsgebied van Zaanstad en Port of Amsterdam zijn twee openbaar toegankelijke wifi-netwerken waar u gratis gebruik van kunt maken. Deze zijn in de Houthaven en in de Westhaven/ADM. Op https://binnenvaartnet.nl/nl/diensten/ kunt u meer lezen over de wifi-hotspots.

Facturen worden standaard per e-mail verstuurd. Via de contactpagina kunt u een verzoek doen om facturen voortaan per post te ontvangen.

U kunt hier de algemene voorwaarden bekijken en downloaden.

Stel uw vraag via Team Binnenhavengeld of bel +31 (0)20 5234623. Onze medewerkers zijn te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en helpen u graag.

Team binnenhavengeld

Contact met team Binnenhavengeld

avg
Gegevens

Zo gaan we om met jouw gegevens

Je hebt een account gemaakt voor het doen van opgaven binnenhavengeld. Port of Amsterdam gebruikt (verwerkt) jouw gegevens alleen voor het afhandelen van de opgaven binnenhavengeld. Wij vragen niet meer gegevens dan we nodig hebben voor dat doel. Je kunt je account op ieder moment aanpassen en/of laten verwijderen.

Lees meer »

Als je jouw account gedurende drie jaar niet gebruikt, je aan al je verplichtingen voor de afdracht van binnenhavengeld hebt voldaan en er voor Port of Amsterdam ook geen wettelijke verplichtingen (bv. tegenover de Belastingdienst) meer zijn, dan verwijderen wij je gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons daartoe. Je kunt dan een nieuw account aanmaken bij het eerstvolgende bezoek aan onze haven.

Als betrokkene heb je een aantal rechten: het recht op inzage, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om jouw (persoons)gegevens te corrigeren en het recht om (een deel van) je (persoons)gegevens te (laten) verwijderen.

Indien je een beroep wilt doen op een van bovenstaande rechten, waaronder het verwijderen of aanpassen van jouw gegevens, stuur dan een bericht naar binnenhavengeld@portofamsterdam.com

Als je jouw account laat verwijderen, zullen wij de gegevens die wij voor de afhandeling van het binnenhavengeld van je hebben, ook verwijderen, tenzij we die nog nodig hebben voor de volledige afhandeling van je binnenhavengeldopgaven of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.