Uw opgave Binnenhavengeld

Snel naar:
Zo werkt binnenhavengeld
Tarieven, kortingen en toeslagen
Veelgestelde vragen

Wanneer u het havenwater bezoekt, dan moet u net als bij andere havens opgave Binnenhavengeld doen. Dit is uw toegangsbewijs tot het havengebied.

 

 

Zo werkt binnenhavengeld

Waar u vaart en verblijft bepaalt of u opgave moet doen

gebiedskaart

arcering havenwater Havenwater: IJ, het Noordzeekanaal en alle daarop uitkomende wateren/havenbekkens tot de begrenzing zoals weergegeven op de gebiedskaart havenwater. Doe opgave bij Havenbedrijf Amsterdam. arcering binnenwater Binnenwater: overige Amsterdamse wateren, zoals de grachten, de vaarten, de Amstel, het Buiten IJ en het Amsterdam Rijnkanaal. Doe opgave bij Waternet

Moet u opgave doen? Doe de check

U hoeft geen opgave te doen.

U doet namelijk het havenwater niet aan en maakt verder geen gebruik van voorzieningen van het havenbedrijf.

Bekijk of u havengeld moet betalen op de pagina Zeehavengeld.

U hoeft geen opgave te doen.

U doet namelijk het havenwater niet aan en maakt verder geen gebruik van voorzieningen van het havenbedrijf.

U hoeft geen opgave te doen.

U doet namelijk het havenwater niet aan en maakt verder geen gebruik van voorzieningen van het havenbedrijf.

U hoeft geen opgave te doen.

U doet namelijk het havenwater niet aan en maakt verder geen gebruik van voorzieningen van het havenbedrijf.

U hoeft geen opgave te doen.

U doet namelijk het havenwater niet aan en maakt verder geen gebruik van voorzieningen van het havenbedrijf.

U moet opgave doen bij Havenbedrijf Amsterdam.

Opgave doen kan alleen digitaal. Login of registreer

 

Staat uw situatie hier niet bij of heeft u een vraag over vrijstelling of ontheffing?

Bekijk dan veelgestelde vragen.

U moet opgave doen bij Havenbedrijf Amsterdam.

Opgave doen kan alleen digitaal. Login of registreer

 

Staat uw situatie hier niet bij of heeft u een vraag over vrijstelling of ontheffing?

Bekijk dan veelgestelde vragen.

U moet opgave doen bij Havenbedrijf Amsterdam.

Opgave doen kan alleen digitaal. Login of registreer

 

Staat uw situatie hier niet bij of heeft u een vraag over vrijstelling of ontheffing?

Bekijk dan veelgestelde vragen.

U moet opgave doen bij Havenbedrijf Amsterdam.

Opgave doen kan alleen digitaal. Login of registreer

 

Staat uw situatie hier niet bij of heeft u een vraag over vrijstelling of ontheffing?

Bekijk dan veelgestelde vragen.

bhg1

Dit krijgt u voor het betalen van binnenhavengeld

 • Onbeperkt toegang tot het havenwater voor de opgegeven periode
 • Openbare wacht- en ligplaatsen in het havengebied
 • Auto-afzetplekken in het havengebied.
 • Diensten van de Havenmeester die toeziet op een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van de scheepvaart

We controleren of opgave wordt gedaan

Havenbedrijf Amsterdam gaat na of binnenvaartschepen die in het havengebied zijn gesignaleerd opgave hebben gedaan.

Doe tijdig uw opgave om toeslag te voorkomen. 

Als u te laat of geen opgave doet, of onjuist opgave doet waardoor u te weinig betaalt, dan brengt Havenbedrijf Amsterdam naast het verschuldigde tarief een toeslag in rekening. Deze toeslag is 25% van het tarief met een minimum van €100.

bhg2

Tarieven 2017

CATEGORIE HEFFINGS-
MAATSTAF
1 WEEK
(7 dagen)
2 WEKEN
(14 dagen)
4 WEKEN
(28 dagen)
13 WEKEN
(91 dagen)
JAARTARIEF
(1 Jan. - 31 Dec.)
Vrachtschepen Per ton € 0,09854 € 0,18000 € 0,33510 € 0,99616 € 3,28190
Passagiersschepen Per m² € 0,10326 € 0,18854 € 0,35107 € 1,04358 € 3,65477
Overige binnenschepen, drijvende objecten Per m² € 0,10326 € 0,18854 € 0,35107 € 1,04358 € 3,65477

De tarieven voor Binnenhavengeld Beroepsvaart zijn inclusief het recht op afname van 6m3 drinkwater per etmaal.

Tarieven exclusief BTW.

Kortingen en toeslagen

Direct tot 15% korting voor schepen met een Green Award Certificaat:

Brons certificaat 5% korting
Zilver certificaat 10% korting
Goud certificaat 15% korting
Certificaten afgegeven vóór 17 juni 2014 10% korting

Zo verkrijgt u uw Green Award Certificaat » 

5% korting bij opgave vooraf:

korting

Opgave vóór uw aankomst:
(bij 7, 14 of 28 dagen toegang) 5% korting.

regulier tarief​

Opgave binnen 14 dagen na aankomst:
U betaalt het reguliere tarief. 0% korting.

Opslag

Tussen 14 en 28 dagen na aankomst:
U betaalt 5% toeslag op het reguliere tarief.

toeslag

Na 28 dagen na aankomst geen opgave gedaan:

Minimaal €100 toeslag

U krijgt automatisch een opgave met een toeslag van 25% van het van toepassing zijnde tarief, met een minimum van  €100

2% korting als u automatische incasso 'aan' zet:

U krijgt korting, voorkomt u dat u te laat betaalt én wint tijd. Heeft u uw machtiging, middels een foto van het ondertekende formulier,  verstrekt? Dan worden de betalingen automatisch 28 dagen na facturatiedatum geïnd.

Mail ons dit incassoformulier voor korting

faq

Veelgestelde vragen

 1. Damen Shiprepair Amsterdam
 2. Damen Shiprepair Oranjewerf
 3. Zikking en Schriek B.V  

De beroepsvaart binnenvaart is altijd verplicht om opgave te doen als ze het havenwater van Amsterdam aandoen. Tenzij u op ononderbroken doorvaart bent of als uw schip is vrijgesteld van binnenhavengeld is de beroepsvaart binnenvaart geen binnenhavengeld verschuldigd en vrijgesteld van het doen van opgave.

In alle andere gevallen is de beroepsvaart binnenvaart wel verplicht op opgave te doen indien ze het havenwater aandoen. Ook voor ontheffingen geldt dat u opgave dient te doen tot uiterlijk 28 dagen nadat u het havenwater heeft aangedaan.

U kunt hier de Algemene Voorwaarden bekijken en downloaden.

Opgave doen voor het Binnenhavengeld doet u snel en digitaal op bhg.portofamsterdam.com. U start op de inlogpagina.

Als u nog geen account hebt kunt u deze eenvoudig aanmaken door te klikken op ‘Registreren’. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en geregistreerd wordt er een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verzonden. Open deze e-mail en klik op de link om de registratie te bevestigen. Via ‘Klik hier om in te loggen’ komt u weer op de inlogpagina, waar u met het opgegeven e-mailadres en wachtwoord kunt inloggen om opgave te doen

Per schip vult u de aankomstdatum, aankomsttijd, de verblijfstermijn en het eni-nummer of de naam van het schip in. Zodra de opgave is afgerond (nadat u op ‘ Indienen’ heeft geklikt), komt u vanzelf weer op de pagina waar u een nieuwe opgave voor het volgende schip kunt doen.

Ja dat kan. Log in op bhg.portofamsterdam.com. Boven in de zwarte balk klikt u vervolgens op mijn account. Hier kunt u klikken op toevoegen nieuwe klant en dient u de n.a.w. gegevens van de debiteur aan te geven. Nadat u de nieuwe gegevens heeft ingevoerd klikt u vervolgens op home. Hier heeft u nu de optie ‘U doet opgave voor’ en  kunt u per opgave aangeven voor welke debiteur u de opgave doet.

Ja dat kan. U kunt binnen 28 dagen na oorspronkelijke aankomst in de haven de eerder gekozen verblijftermijn nog aanpassen. Log in op bhg.portofamsterdam.com. Aan de onderkant van het scherm staan de lopende opgaven. In dit overzicht wordt per opgave aangegeven of deze nog gewijzigd kan worden en tot wanneer deze gewijzigd kan worden.
Het wijzigen kunt u doen door bij een opgave waar aangegeven staat dat dit mogelijk is door op bekijk te klikken. Hier krijgt u de mogelijkheid om de opgave te wijzigen of te annuleren. Indien u hier op wijzigen klikt loopt u de opgave opnieuw door en kunt en de gekozen verblijftermijn wijzigen.

Heeft u assistentie nodig bij het aanmaken van een account of het doen van uw eerste opgave? Dan kunt u hiervoor bij ons langskomen tijdens kantooruren. U dient dan wel eerst een afspraak te maken via telefoonnummer 020-523 46 23. De locaties zijn: Havengebouw, De Ruijterkade 7, 1013 AA, Amsterdam.

Nee, een opgave voor Binnenhavengeld Beroepsvaart bij Havenbedrijf Amsterdam is voor de opgegeven termijn zowel geldig voor Amsterdams havenwater als Amsterdams binnenwater. Andersom geldt dat echter niet: een aangifte voor Binnenwatergeld Beroepsvaart bij Waternet is voor de opgegeven termijn alleen geldig voor binnenwater.

Doet u als beroepsvaart binnenvaart de Amsterdamse haven aan, dan dient u opgave Binnenhavengeld Beroepsvaart te doen bij Havenbedrijf Amsterdam. Beroepsvaart en rondvaartboten welke uitsluitend Amsterdams binnenwater aandoen, doen aangifte bij Waternet. Ook als u Amsterdam, via de Kostverlorenvaart of de Amstel doorvaart, maar niet aanmeert in Amsterdams havenwater, doet u aangifte bij Waternet. Dit kan via Waternet.

U kunt kiezen voor een verblijf in havenwater van één week, twee weken, vier weken, dertien weken of een kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Hoe langer de termijn, hoe (relatief) voordeliger.

Het is mogelijk om verschillende standaard verblijfstermijnen te combineren om tot de gewenste verblijfstijd te komen. Let op, hierbij moet u voor iedere standaard verblijfstermijn apart opgave te doen.

Ja; de kortste verblijfstermijn die gekozen kan worden is een week (een aaneengesloten tijdvak van 7 maal 24 uren).

Nee, een jaarabonnement bestrijkt een kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december. Als u bijvoorbeeld in april een jaarabonnement afneemt, betaalt u dus voor 12 maanden terwijl het abonnement nog (april meegerekend) 9 maanden geldig is.

Zolang u binnen de opgegeven termijn blijft, kunt u zo vaak als u wilt het havenwater aandoen.

Voor het aandoen van het Havenwater bent u alleen Binnenhavengeld verschuldigd. Voor het reserveren van ligplaatsen voor riviercruise brengen we reserveringskosten in rekening. Verder kan het zijn dat u gebruikmaakt van bepaalde voorzieningen waarvoor u moet betalen, zoals inname drinkwater, afname walstroom of het afgeven van huisvuil/afval.

De volgende activiteiten met schepen komen in aanmerking voor ontheffing van Binnenhavengeld:

 • schepen die vanwege de wettelijk verplichte vaar- en rusttijden op hiervoor aangewezen plaatsen aanmeren. Dit zijn Surinamekade, IJplein, Slik ten noorden van de Surinamekade en ligplaatsen in de inhammen van de Coentunnel Noord en Zuid;
 • opleidingsschepen van Rijn- of binnenvaart, marine of koopvaardij;
 • duwboten met duwbakken of gekoppeld samenstel die daarna naar hun bestemming buiten Amsterdam worden gebracht (maximaal twee uur en uitsluitend bij de monding van de Westhaven, ofwel de ADM-haven);
 • schepen die volgens oordeel van Havenbedrijf Amsterdam een hoofzakelijk maatschappelijke functie vervullen.

De volgende schepen krijgen vrijstelling van Binnenhavengeld:

 • vaartuigen voor publieke taken van de gemeente, Rijk of Provincie;
 • reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij;
 • schepen op ononderbroken doorvaart, die niet lossen, laden, aanleggen aan kaden, wallen of steigers of gebruikmaken van door Havenbedrijf Amsterdam aangelegde of beheerde steigers, kades of andere voorzieningen;
 • schepen die drinkwater laden bij waterlaad- of bunkerstations;
 • schepen die een auto bij een auto-afzetplaats aan of van boord zetten;
 • schepen op ligplaatsen bij werven, scheepsreparatiebedrijven (Damen Shipping, Sieking en Schrik, Oranjewerf, Ottenhof) of particuliere jachthavens die erkend zijn door Havenbedrijf Amsterdam.  
 • schepen die zeehavengeldplichtig zijn.

Ja. Ook voor het bezoek aan de haven met een schip voor activiteiten die in aanmerkingen komen voor ontheffing Binnenhavengeld Beroepsvaart dient u opgave te doen. Dit dient u te doen tot uiterlijk 28 dagen nadat u het havenwater heeft aangedaan. Als u te laat of geen opgave doet, of onjuist opgave doet waardoor u te weinig betaalt, dan brengt Havenbedrijf Amsterdam naast het verschuldigde tarief een toeslag in rekening.

In het scherm ‘Nieuwe opgave: Stap 1 van de 2 – Voer uw gegevens in’ klikt u ‘Ja’ aan bij ‘ Ontheffing van toepassing’. Hier kunt u de ontheffing die op de activiteiten met uw schip van toepassing is aanklikken.

De aangewezen plaatsen voor de vaar- en rusttijden zijn: Surinamekade, IJplein, Slik ten noorden van de Surinamekade en ligplaatsen in de inhammen van de Coentunnel Noord en Zuid.

Als u een jaarabonnement heeft en uw schip tussentijds verkoopt, kunt u restitutie krijgen voor de resterende periode. Via het contactformulier binnenhavengeld kunt u hiervoor een verzoek indienen bij Havenbedrijf Amsterdam, voorzien van de documenten die de verkoop bevestigen.

U kunt hier de actuele kortingen, opslagen en toeslagen Binnenhavengeld vinden.

Havenbedrijf Amsterdam wil het tijdig opgave doen stimuleren en hanteert de volgende regels voor de opgavetermijn:

 • Opgaven voor 7, 14 of 28 dagenbriefjes, die ingediend worden vóór aankomst, krijgen een vroegboekkorting.
 • Voor opgaven die ingediend worden tussen het tijdstip van aankomst tot uiterlijk 14 dagen na aankomst rekent Havenbedrijf Amsterdam het reguliere tarief.
 • Het is ook mogelijk om tot uiterlijk 28 dagen na aankomst een opgave in te dienen. Hiervoor wordt dan wel een opslag gerekend.
 • Voor vaartuigen die Havenbedrijf Amsterdam signaleert en waarvoor na 28 dagen nog geen opgave is ingediend, maakt Havenbedrijf Amsterdam zelf een opgave aan met een toeslag van 25% over het van toepassing zijnde tarief, met een minimum van € 100,-.

Havenbedrijf Amsterdam wil het betalen per automatisch incasso stimuleren en hanteert daarvoor een kortingsregeling. U kunt hier het aanvraagformulier voor automatisch incasso downloaden. Print het formulier, vul de gegevens in, onderteken het en stuur het op naar Havenbedrijf Amsterdam, Afdeling BFZ/BHG, Postbus 19406, 1000 GK Amsterdam. Wanneer de aanvraag verwerkt is, ontvangt u per email bericht. De verwerktijd is ongeveer een week. U krijgt korting over het factuurbedrag vanaf het moment dat de automatische incasso ingaat.

Schepen met een Green Award-certificaat (voor extra schone en veilige schepen) krijgen bij Havenbedrijf Amsterdam korting op het Binnenhavengeld. De hoogte van deze korting is afhankelijk van het type certificaat van het schip. De korting geldt voor iedere gekozen verblijfsperiode. Bij de Stichting Green Award vindt u meer informatie over hoe uw schip in aanmerking kan komen voor een certificaat, zie: www.greenaward.org.

U kunt binnen drie maanden na de factuurdatum schriftelijk bezwaar maken bij Havenbedrijf Amsterdam. Dit kan via het bezwarenformulier www.portofamsterdam.nl/ned/bhg/bezwaar. Stuur daarbij alle documenten mee waaruit blijkt dat de factuur of toeslag onterecht is. Als Havenbedrijf Amsterdam vaststelt dat u te veel of te weinig heeft betaald of onterecht een toeslag heeft gekregen, dan wordt het bedrag verrekend via een factuur of creditfactuur.

Als u te laat of geen opgave doet, of onjuist opgave doet waardoor u te weinig betaalt, dan brengt Havenbedrijf Amsterdam naast het verschuldigde tarief een toeslag van minimaal € 100,- in rekening. Als u een onjuiste opgave heeft gedaan waardoor u te veel of te weinig betaalt, wijzig uw opgave dan onmiddellijk door in te loggen met uw account en de gegevens te corrigeren. Is de opgave al verwerkt, neem dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum contact op via het contactformulier Binnenhavengeld.

U kunt hier de actuele tarieven Binnenhavengeld vinden.

Overige vragen

Facturen worden standaard per e-mail verstuurd. Via de contactpagina kunt u een verzoek doen om facturen voortaan per post te ontvangen.

In de Amsterdamse haven zijn verschillende openbaar toegankelijke wifi-netwerken waar u tegen betaling gebruik van kunt maken. Op www.binnenvaartnet.nl kunt u zien waar de wifi-hotspots zijn. 

Stel uw vraag via het contactformulier Binnenhavengeld of bel 020-5234623. Onze medewerkers zijn te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en helpen u graag.

bhg1

Hoe doe ik de opgave binnenhavengeld?

Opgave binnenhavengeld kunt u doen door in te loggen via bhg.portofamsterdam.com. Indien u geen account heeft kunt u zich hier registreren.

Doe de opgave op tijd en voorkom een toeslag.

Contact met team Binnenhavengeld