U bent hier: Home Contact Klachten

Klachten

Afhankelijk van jouw type klacht kun je verschillende acties ondernemen.

Klacht

Wat voor klacht heb je?

Klacht over (medewerkers van) Port of Amsterdam of een bedrijf in de haven

Voor dit type klacht gebruik je het klachtenformulier. Na het versturen ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw melding of klacht en een registratienummer. Je wordt vervolgens per e-mail geïnformeerd over hoe jouw melding of klacht wordt opgepakt en/of verholpen en op welke termijn dit gebeurt. Het kan ook voorkomen dat jouw melding of klacht wordt doorgestuurd naar een andere instantie. Hierover word je per e-mail geïnformeerd.

Naar klachtenformulier

Acute operationele klacht

Heb je een acute operationele klacht, zoals het gebruik van hulpmotoren/generatoren aan boord van schepen of het overtreden van een ligplaatsverbod ter plaatse? Dan kun je daar dag en nacht melding van maken bij de Divisie Havenmeester, Portoffice op telefoonnummer +31 20 523 46 00, optie 2.

Port of Amsterdam kan niet optreden tegen overlast van bemanningen en opvarenden van varende en stilliggende schepen, waaronder passagiers van schepen, omdat wij die bevoegdheden niet hebben. Zulke overlast wordt namelijk gerekend tot de openbare orde.

Voor klachten over bemanningen en opvarenden/passagiers aan of op de kade kun je contact opnemen met de afdeling Handhaving Openbare Ruimte van jouw stadsdeel, of met de politie op telefoonnummer 0900 8844.

Klacht over geluid, geur of stof

Heb je een klacht over bijvoorbeeld geluidsoverlast, geur- of stofoverlast of andere hinder van een bedrijf of van werkzaamheden? Dan kun je dit melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Klacht of melding

Jouw klacht op een andere manier indienen?

Telefonisch

Je kunt jouw melding of klacht ook telefonisch aan ons doorgeven via de Meldingen- en Klachtenlijn: +31 20 523 46 66. Deze is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Je wordt doorverbonden met de klachtencoördinator. In het geval van geen gehoor, spreek dan vooral jouw naam en telefoonnummer duidelijk in zodat de klachtencoördinator je terug kan bellen.

Schriftelijk

Je kunt jouw melding of klacht ook schriftelijk aan ons doorgeven:

Port of Amsterdam
T.a.v. klachtencoördinator
Postbus 19406
1000 GK Amsterdam

Afhandeling van jouw klacht of melding

Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht door Port of Amsterdam? Dan kun je contact opnemen met de klachtencoördinator om jouw mogelijkheden te bespreken.

Gaat je klacht over publieke taken, zoals nautische zaken of beheer en onderhoud van de openbare ruimte? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman Metropool Amsterdam. Deze behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Privacy wetgeving

Privacy / Wet AVG

Port of Amsterdam / de Havenmeester verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor het behandelen van je klacht en terugkoppeling hierover. De gegevens worden uiterlijk na één jaar verwijderd. Als betrokkene heb je een aantal rechten:

  • het recht op inzage;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • het recht om je persoonsgegevens te corrigeren;
  • het recht om (een deel van) je gegevens te laten verwijderen.

Wil je van (een van) deze rechten gebruikmaken? Stuur dan een mail naar privacy@portofamsterdam.com.