Binnenvaart

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wat Nr.oplopend sorteren
07-03-2018 IJmuiden sluis Stremming Zuidersluis IJmuiden 2018/06
09-04-2018 tot 04-05-2018 IJmuiden sluis Stremming Middensluis IJmuiden 2018/04
05-01-2018 tot 01-01-2019 Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing Tijdelijk Oliehavengebied 2018/02
01-01-2018 tot 01-01-2019 Amsterdam Noordzeekanaalgebied Overzicht actuele berichten aan de scheepvaart (Basijns) 2018/01
08-01-2018 tot 31-12-2018 Amsterdam Noordzeekanaalgebied Werkgebied Afrikahaven 2017/57

Onze visie in 1 minuut