Binnenvaart

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wat Nr.oplopend sorteren
14-09-2017 tot 15-09-2017
IJmuiden sluis Kleine sluis gestremd in verband met werkzaamheden 2017/41
12-09-2017 tot 13-09-2017
IJmuiden sluis Noordersluis gestremd in verband met deurwissel 2017/40
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Duwbakken locatie Oostelijk Havengebied 2017/38
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing ankergebied Oostelijk Havengebied 2017/37
01-07-2017 tot 15-01-2018
Amsterdam Aanpassing Tijdelijk Oliehavengebied 2017/35

Regulation changes

Onze visie in 1 minuut