Strategie 2021-2025

Strategie 2021-2025

In 2025 willen we een toonaangevende Europese zeehaven zijn, die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Belangrijk

Strategie 2021-2025: Het voortouw nemen

In 2025 zijn we zichtbaar voorloper in de transitie en duidelijk op weg naar een klimaatneutrale haven in 2050. Deze ambitie bereiken we met drie strategieën waarmee we verder toewerken naar onze Visie 2030:

1. We laten klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien.
2. We maken het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter.
3. We ontwikkelen een toekomstbestendig havencomplex.

Lees meer over deze strategieën vanaf pagina 34 in het Strategisch Plan.

Download strategie

Download & beluister

Strategie voortouw nemen
De strategie bekijken

Wil je meer weten over onze strategie, de doelen die we hebben gesteld en hoe we daarmee aan de slag gaan? Download en bekijk het volledige strategisch plan.

Download strategie

Boegpraat
Boegpraat, de podcast

In 2025 willen we als Europese zeehaven koploper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. Dat gaat niet vanzelf en levert elke dag stof tot nadenken op. Omdat we dat nadenken liever (en beter) samen doen, gaan we de komende tijd met bedrijven en partners uit de haven in gesprek in onze podcast: Boegpraat.

Beluister podcasts

Gemeentelijke Visie Haven
Gemeentelijke Visie Haven 2020-2040

Onze aandeelhouder heeft de Gemeentelijke Visie Haven 2020- 2040 gepresenteerd. Met deze visie en onze nieuwe vijfjarenstrategie liggen we op een gezamenlijke koers naar een duurzaam havencomplex.  

Bekijk ook de ontwerp Havennota 2020-2030  waarin het voorgenomen nationale beleid voor de Nederlands havensector is vastgelegd.    

Download Visie

De strategie in een notendop

Wat gaan we komende jaren doen om die voorloper te worden en de metropolitane haven te ontwikkelen? En wat is daarvoor nodig?

In deze video vertelt Eduard de Visser, Director Strategy & Innovation, in vier minuten wat onze plannen zijn.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Zeven concrete doelen om vaart te maken

Om in 2025 die toonaangevende Europese zeehaven te zijn en voorop te lopen in de transitie naar een duurzame samenleving, maken we vaart met zeven concrete doelen. Van het vestigen van circulaire procesindustrie tot het op tijd laten komen van de zeevaart.

Lees meer over deze concrete doelen vanaf pagina 29 in het Strategisch Plan.

 

Doel 1: We versterken onze concurrentiepositie en behouden ons marktaandeel

Doel 1

Toelichting doel

We houden ons marktaandeel van 8% in Noordwest-Europa vast door groei van 20% in de segmenten alternatieve brandstoffen, bouwgrondstoffen, logistiek, agri en circulair

Doel1
Voortgang

Het aandeel niet-fossiele ladingstromen in de overslag staat onder druk door achtergebleven overslag van onder meer agri-producten (-12%) en toegenomen overslag van steenkool (+41%). Covid zorgde in 2021 voor volatiliteit in het behalen van dit doel, maar het einddoel blijft in zicht.

Doel 2: We groeien in non-fossiele omzet

Doel-2_icoon_grijs-cropped

Toelichting doel

Onze non-fossiele omzet is 65% van de totale omzet.

Doel2
Voortgang

Dit doel ligt op koers. Het goede resultaat van 61,7% in 2021 is te verklaren door een belangrijke daling van de olieproducten (-13%). Hierdoor nam het aandeel non-fossiel in verhouding toe, ondanks de toegenomen kolenoverslag (+41%).

Doel 3: We zorgen ervoor dat vrijwel alle zeevaart op tijd aankomt en vertrekt

Doel-3_icoon_grijs-cropped

Toelichting doel

Ten minste 95% van alle zeevaart vertrekt op tijd uit de haven en komt op tijd aan in de haven.

doel3
Voortgang

Belangrijk voor het behalen van dit doel is een voorspelbaar en efficiënt proces rond de afhandeling van schepen. Er lopen diverse initiatieven die bijdragen aan de verbetering daarvan en daarmee aan het behalen van dit doel in 2025.

Doel 4: We groeien in opslagcapaciteit voor alternatieve brandstoffen

Doel4

Toelichting doel

12,5% van de opslagcapaciteit wordt ingezet voor alternatieve brandstoffen.

Doel4
Voortgang

Met 5,4% als nulpunt bij de start van de strategie, steeg het percentage opslagcapaciteit voor alternatieve brandstoffen in 2021 naar 5,7%. Dit doel zal tot het einde van de planperiode uitdagend blijven. Dit komt doordat er langetermijn-investeringen moeten worden gedaan, waar wij een indirecte invloed op hebben.

Doel 5: We gaan voor meer circulaire procesindustrie

Doel5

Toelichting doel

Circulaire activiteiten groeien door uitgifte van 25 ha aan circulaire procesindustrie.

Doel5
Voortgang

Dit doel loopt achter op planning, onder andere door stikstofbeperkingen en congestie op het elektriciteitsnet. De verwachting is dat de komende jaren een inhaalslag plaatsvindt en dit doel binnen de planperiode wordt behaald.

Doel 6: We reduceren de CO2-uitstoot

Doel6

Toelichting doel

De havenindustrie, scheepvaart en Port of Amsterdam realiseren samen een CO2-reductie van 10%.

Doel6
Voortgang

Bij dit doel is geen tussenstand te geven omdat de emissiemodellen voor industrie en scheepvaart nog in ontwikkeling zijn. Onze eigen organisatie heeft een klein aandeel in de CO2-uitstoot in het havengebied. Daarin was een geringe toename van de CO2-emissie te zien. Wel hebben we investeringsbesluiten genomen die het doel ondersteunen. Denk aan de vergroening van onze patrouillevaartuigen en de aanleg van walstroom voor schepen.

Doel 7: We creëren ontwikkelruimte

Doel7

Toelichting doel

We creëren 45 ha aan ontwikkelruimte voor de transitie naar een duurzame economie.

doel7
Voortgang

Met 11 hectare aan ontwikkelruimte liggen we met dit doel op koers. Maar de uitdaging is groot. Grond is schaars in de haven(regio) en de vraag is hoog. Dat zorgt voor concurrentie en vraagt om oplettendheid en doeltreffend handelen in vestigingstrajecten met (potentiële) klanten.

Direct contact

Heb je een idee of suggestie voor deze havenstrategie? Of wil je met ons in gesprek? Neem contact met me op!

Eric Warners
Eric Warners

Strategisch adviseur
Strategie & Innovatie

+31 6 827 67 111
eric.warners@portofamsterdam.com