Header image

Spoorvervoer

De Amsterdamse havenregio is optimaal verbonden voor spoorgoederenvervoer. Of het nu gaat om staal, containers, droge bulk, ethanol, auto’s, benzine of breakbulk. Via verschillende terminals kun je jouw lading efficiënt vervoeren van en naar het Europese achterland.
amsterdam port region

15 terminals met verbindingen voor spoorvervoer

In het Amsterdamse havengebied hebben 15 terminals een spooraansluiting. Ook zijn er openbare kades met een spooraansluiting. De 15 terminals zijn onder te verdelen in terminals voor intermodaal (container)vervoer, terminals voor droge bulk en terminals voor natte bulk.

Het spoornetwerk van het Amsterdamse havengebied heeft twee hoofdemplacementen: Westhaven en Aziëhaven. Beide hebben een bovenleiding voor elektrische locomotieven en een spoorlengte voor treinen van ongeveer 750 meter. Het Amsterdamse spoornetwerk wordt de komende jaren nog verder uitgebreid.

Position paper Goederenvervoer

Wat betekent goederenvervoer voor de regio en de werkgelegenheid? En welke acties nemen wij richting overheden?

In de position paper Goederenvervoer lees je alle bevindingen.

Amsterdam per spoor optimaal verbonden met het Europese achterland

Amsterdam is aangesloten op de belangrijkste hoofdtransportassen in Europa, de ‘Rail Freight Corridors’:

  • de Rhine-Alpine richting Midden- en Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Italië;
  • de North Sea Baltic voor bestemmingen in onder andere Midden- en Oost-Duitsland en Polen;
  • de North Sea Mediterranean voor bestemmingen in België, Frankrijk en het VK.

Bij het knooppunt Geldermalsen/Meteren kunnen goederentreinen uit Amsterdam invoegen op de Betuweroute, de route die speciaal bedoeld is voor goederentreinen. Vanuit de Amsterdamse haven rijden goederentreinen via de Betuweroute binnen twee uur naar Duitsland.

railfreight train trein

Rijke variatie voor verschillende typen lading

Per jaar rijden ongeveer 5.400 goederentreinen van en naar de Amsterdamse havenregio (inclusief Tata Steel in IJmuiden). Jaarlijks gaat het om ruim vier miljoen ton vracht die per spoor van en naar de Amsterdamse havenregio wordt vervoerd.

Onze spoor-gerelateerde lading is gevarieerd. Het bestaat uit containers, papier, staal, cacao, auto’s en natte bulk (zoals ethanol en benzine). Ook worden er droge bulk (zoals steenkool, mineralen, kalk en agriproducten) en recyclingstromen (zoals huisvuil en schroot) per spoor vervoerd.

Betuweroute verder uitgebreid met het derde spoor in Duitsland

Van alle goederentreinen tussen Nederland en Duitsland, rijdt inmiddels al 70% over de Betuweroute. Dat aantal zal in de toekomst alleen maar groeien.

Om die toename aan te kunnen wordt de Betuweroute in Duitsland verder doorgetrokken. Zo komt er 70 kilometer nieuw spoor tussen Emmerich en Oberhausen. Ook past de Duitse railbeheerder 11 stations en 47 viaducten en bruggen aan.

De werkzaamheden in Duitsland zijn gestart in 2016 en zullen nog een aantal jaar duren. 

Samenwerken voor optimaal spoorgoederenvervoer

We werken bij Port of Amsterdam met verschillende partners samen om het spoorgoederenvervoer verder te verbeteren. Zo hebben we een structureel samenwerkingsverband op directieniveau met ProRail en Port of Rotterdam.

Ook zijn we vertegenwoordigd in de landelijke spoorgoederentafel en in stuurgroepen en werkgroepen zoals PHS Amsterdam, Toekomstbeeld OV en spoor en Basisnet. En we ondersteunen het informatieplatform Rail Cargo Information met nuttige praktische informatie over spoorgoederenvervoer.

Intermodaal vervoer per spoor

Containers lenen zich bij uitstek om op intermodale wijze te vervoeren, ook per spoor. Bij intermodaal vervoer worden containers die over zee aankomen via binnenvaart, spoor en/of per truck verder naar de eindbestemming in het achterland vervoerd.

Het Amsterdamse havengebied is optimaal aangesloten op het multimodale netwerk. Zo kun je eenvoudig en snel intermodaal deur-tot-deurvervoer aanbieden in Nederland en de rest van Europa.


Direct contact met onze expert

Heb je vragen, wensen of wil je meer informatie over spoorvervoer? Neem contact op met Rob Smit of Jan Egbertsen.

Rob Smit

Rob Smit

Value Stream Lead Gevestigde Bedrijven
Team Marketing & Product Development
Jan Egbertsen

Jan Egbertsen

Strategisch adviseur
Strategie & Innovatie