Cyber security

Onderzoek digitale connectiviteit havengebied

Internettoegang wordt met de steeds verdergaande digitalisering van ons havengebied een steeds belangrijkere randvoorwaarde voor bedrijven. Om in kaart te brengen hoe het staat met deze digitale connectiviteit in onze haven en of deze volstaat voor de toekomst, zijn wij op dit moment op verschillende vlakken bezig met een onderzoek.

Waarom doen we dit onderzoek?

Port of Amsterdam is verantwoordelijk voor een optimaal vestigingsklimaat in het havengebied. De aanwezige infrastructuur is daar een groot onderdeel van. Over kades en terreinen hebben we veel kennis en informatie, maar hoe het zit met de digitale connectiviteit in de haven een stuk minder. En dat terwijl de vraag naar bandbreedte voor bedrijven en toepassingen in de toekomst alleen maar zal groeien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan autonome scheepvaart, Internet-of-Things, of terminal-automatisering.

Wat gaan we doen?

Allereerst zijn we aan het inventariseren hoe het fysieke netwerk er op dit moment uit ziet. Daarnaast is er een marktconsultatie uitgezet waarbij we marktpartijen vragen om hun visie op de connectiviteit in ons gebied, en hoe zij daar eventueel een rol in kunnen spelen. Als laatste gaan we de komende weken bij onze klanten na hoe zij hun verbinding op dit moment ervaren, maar ook wat hun wensen zijn richting de toekomst.

Wat doen we met de resultaten?

Concrete vervolgstappen bepalen we na het onderzoek. Dat is afhankelijk van de uitkomsten. We hopen dat dit onderzoek ons meer duidelijkheid kan verschaffen in de opties die we hebben. Door zowel de klant als de markt te bevragen, en het huidige netwerk in kaart te brengen, willen we input ophalen om een strategische positie in te nemen. Uiteraard blijven we communiceren over de uitkomsten en eventuele vervolgtrajecten.