Scheepsafval

Elk zeeschip kan scheepsafval en ladingresiduen afgeven bij een havenontvangstvoorziening. De Amsterdamse havenregio biedt faciliteiten voor elk soort afval.

De zeehavens in het Noordzeekanaalgebied hebben een gezamenlijk Havenafvalplan opgesteld. Het volledige havenafvalstoffenplan is hier gepubliceerd. Hierin vind je de implementatie van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. Dit plan wordt tevens bekendgemaakt in de Staatscourant.
Scheepsafval

Informatie voor schepen en agenten

 • Havenontvangstvoorzieningen
  Hier lees je welk afval je waar kunt afgeven.
 • Tarieven en afgifterecht
  Hier vind je de tarieven en lees je hoe veel afval je hiervoor kunt afgeven.
 • Milieukorting
  Lage vaste bijdrage €50 euro voor de Annex I.
  Zeeschepen die uitsluitend op gasolie, dieselolie of LNG varen, komen in aanmerking voor een vaste bijdrage van € 50 euro voor de Annex I. Deze dient wel zelf aangevraagd te worden door het invullen van het Environmental declaration formulier.
 • Klachten
  Voor het indien van klachten rondom afval inzameling is dit standaard klachtenformulier beschikbaar. Klachten aangaande afval inzameling kunt u sturen naar scheepsafval@portofamsterdam.com 
Nautische diensten

Informatie voor afval inzamelaars