U bent hier: Home

Veel gestelde vragen Open House: Scheepsafval (HAP)

Een schonere zee via een goed geregelde inzameling van scheepsafval. Met dat doel voor ogen is in het Havenafvalplan vastgesteld dat elk zeeschip een financiële bijdrage moet leveren aan het inzamelen, transporteren en verwerken van scheepsafval. Een zeeschip betaalt daarom bij de aanloop van zeehavens binnen de EU altijd een milieuheffing, ongeacht of het schip het scheepsafval ook gaat afgeven. Het scheepsafval wordt opgehaald door inzamelaars (havenontvangstvoorzieningen) die hiervoor een vergoeding ontvangen conform het vastgestelde afgifterecht.

Veel gestelde vragen naar onderwerp

Overeenkomst

In Mercell,de online omgeving, is een vraag toegevoegd waarin je annexen kunt aangeven waar je een overeenkomst voor wil afsluiten. Binnen de Annex is geen scheiding mogelijk, voor annex V geldt dit dus ook voor KGA.

Artikel 9 van de overeenkomst heeft alleen tot doel dat de inzamelaar de VA vrijwaart voor vorderingen van derden. De inzamelaar kan dit bereiken door een dergelijke bepaling op te nemen bij het schip dat het afval aflevert.

De VCA kan dienen als één van de bewijzen maar daarnaast zijn er ook andere relevante documenten mogelijk zoals een landelijke vergunning inzamelen gevaarlijke scheepsafvalstoffen.
Voor de annexen waar u werkzaamheden voor verricht dienen de relevante veiligheidsdocumenten ingediend te worden.

Vergoedingen

De tarieven worden één maal per jaar bijgesteld uiteraard in overleg met de branche.

De scheepseigenaar betaald via een directe rekening (van de havenontvangstvoorziening). De extra bijkomende kosten worden rechtstreeks betaalt aan de inzamelaar. Zie het havenafvalplan voor de hoogte van de indirecte vergoedingen voor annex I, IV en VI.

Ja, dit zien wij voor annex I als een 30% dekking gemiddeld over alle schepen. Deze vergoeding is afgestemd met de havenontvangstvoorzieningen waarmee vooroverleg is geweest. De indirecte bijdrage dekt 30% van de kosten die in bijlage 4 van de Richtlijn 2019/883 zijn opgenomen, gemiddeld over alle afgiftes op jaarbasis. De scheepseigenaar betaalt de bijkomende kosten direct aan de havenontvangstvoorziening.

Voorwaarden

De last zal alleen worden opgelegd als de overtreder/vergunninghouder een verwijt te maken valt. Als je afval ophaalt voordat je de melding hebt gekregen neem je dus een risico.

Nee, de verplichting zit in de vergunning. Zie artikel 6.1 van de HOV vergunning.

In alle gevallen wanneer de inzamelaar de gevraagde dienst niet kan uitvoeren. Dan dient de inzamelaar port of Amsterdam hiervan direct in kennis te stellen.

Een 24/7-organisatie is noodzakelijk ivm de eis die is neergelegd in artikel 6, tweede lid van de Wet voorkoning verontreiniging door schepen dat de havenontvangstvoorziening zodanig is dat de schepen die er gebruik van maken geen onnodig oponthoud wordt veroorzaakt. De afhandeling in het weekend is dus noodzakelijk.

De handhaving vindt aldus plaats dat de havenbeheerder weet wanneer een schip aankomt en heeft gemeld dat het schip afval af wil geven en dus weet of het schip zijn afval in het weekend kwijt kan. Intrekking zal niet direct aan de orde zijn: er gaan waarschuwingen aan vooraf. Bij het meermalen overtreden van deze verlichting is intrekking van de vergunning en opzegging van de overeenkomst een optie.