Aanvraag vergunning voor havenontvangstvoorzieningen

Wil je zelf aangewezen worden als havenontvangstvoorziening? Op deze pagina vind je de voorwaarden. En je leest hoe je een aanvraag doet.

Checklist

Checklist voor jouw aanvraag

Doe je een aanvraag als havenontvangstvoorziening in het Noordzeekanaalgebied? Stuur tenminste de volgende gegevens en documenten mee. Alle documentatie kun je sturen naar portoffice@portofamsterdam.com.

 • De havens waarvoor je een aanvraag wilt indienen. Het Noordzeekanaalgebied kent de volgende havens: Amsterdam, Beverwijk, Velsen/IJmuiden en Zaanstad.
 • De scheepsafvalstoffen en (restanten van) schadelijke stoffen waarvoor je een aanvraag wilt indienen, uitgesplitst naar annexen zoals bedoeld in MARPOL 73/77.
 • Een afschrift van de aan jou verstrekte geldige inzamelvergunning(en) voor de inname van de eerdergenoemde stoffen, zoals bedoeld in artikel 9c van het Besluit Inzamelen Afvalstoffen.
 • Een afschrift van een vermelding van jouw bedrijf op een lijst van inzamelaars, zoals bedoeld in artikel 10.45 van de Wet milieubeheer.
 • Informatie over de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem en eventuele certificeringen hiervan.
 • De inzamelmiddelen waarover je de beschikking hebt en de mate van beschikbaarheid (zeggenschap) van deze voorzieningen.
 • Informatie over contractuele of andere verplichtingen tot aflevering van ingezamelde stoffen aan een of meer bedrijven met een vaste inrichting aan de wal.
 • De aard en verwachte hoeveelheid van de door jou in te nemen stoffen.
 • De tarieven die je hanteert voor de inzameling van eerdergenoemde stoffen.
 • Informatie over de deskundigheid, verantwoordelijkheden en zeggenschap van het personeel dat je met de inname belast.
 • Informatie over de rechtspersoon en de samenstelling van het bestuur van jouw bedrijf, in de vorm van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Informatie over de hoofdactiviteit van jouw bedrijf.

Vragen?

Heb je vragen? We helpen je graag. Bel ons op 020-5234600 en kies optie 2.