Havenontvangstvoorzieningen

In de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied kun je verschillende afvalsoorten afgeven.

Verschillende afvalsoorten

Op basis van het MARPOL-verdrag van de International Maritime Organisation (IMO) maken we het volgende onderscheid in afvalsoorten:

  • Annex I: oliehoudend afval
  • Annex II: chemicaliën in bulkafval
  • Annex III: schadelijke stoffen in verpakte vorm
  • Annex IV: sanitair afval
  • Annex V: vuilnis
  • Annex VI: luchtverontreinigende en ozonaantastende stoffen of luchtemissies

Je scheepsafval laten ophalen

Je kunt jouw scheepsafval laten ophalen door een van de aangewezen havenontvangstvoorzieningen in de gemeente van jouw ligplaats.

Havenontvangstvoorzieningen

Bekijk de lijst van de aangewezen havenontvangstvoorzieningen in het Noordzeekanaalgebied.

Wil je zelf aangewezen worden als havenontvangstvoorziening? Bekijk de voorwaarden

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met de Divisie Havenmeester, Portoffice.