Loodsplicht Nieuwe Stijl

Voor het varen in het Noordzeekanaalgebied geldt een loodsplicht. Sinds 1 januari 2021 geldt de nieuwe wet- en regelgeving voor de loodsplicht. Wat dat betekent voor jou, lees je in onze informatiegids.

Download informatiegids PEC's

Wat er veranderd is rondom de loodsplicht?

  • Er is een vernieuwde PEC-structuur ingevoerd.
  • Het register kleine zeeschepen is verdwenen.
  • De ontheffingsmogelijkheid van loodsplicht voor zeeschepen tot 95 meter is verdwenen.
  • Bepaalde terminologie is veranderd.
  • De opleiding voor PEC's is veranderd.

Informatiegids voor PEC's (Pilotage Exemption Certificates)

In de informatiegids voor PEC's vind je een overzicht van de praktische uitvoering van de opleiding tot PEC-houder. Je leest alles over de procedures en randvoorwaarden om een vrijstelling van de loodsplicht te behalen. Zoals:

  • PEC aanvragen
  • Opleiding en toetsing
  • PEC voor kleine zeeschepen en werkschepen
  • Beperkingen, zoals weersomstandigheden
  • Ontheffingen

Contact

Heb je vragen over de loodsplicht of het aanvragen van een PEC? Neem dan contact op met Divisie Havenmeester, Port Office via portoffice@portofamsterdam.com of 020 523 46 00, keuzemenu 2.

Heb je vragen over het opleidingstraject? Mail dan naar de Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond (RLc): PEC-AY@loodswezen.nl.