Loodsplicht

Voor het varen in het Noordzeekanaalgebied geldt een loodsplicht. Wat dat betekent voor jou, lees je in onze informatiegids.

Download informatiegids PEC's

Informatiegids voor PEC's (Pilotage Exemption Certificates)

In de informatiegids voor PEC's (English version) vind je een overzicht van de praktische uitvoering van de opleiding tot PEC-houder. Je leest alles over de procedures en randvoorwaarden om een vrijstelling van de loodsplicht te behalen. Zoals:

  • PEC aanvragen
  • Opleiding en toetsing
  • PEC voor kleine zeeschepen en werkschepen
  • Beperkingen, zoals weersomstandigheden
  • Ontheffingen

Contact

Heb je vragen over de loodsplicht of het aanvragen van een PEC? Neem dan contact op met Divisie Havenmeester, Port Office via portoffice@portofamsterdam.com of 020 523 46 00, keuzemenu 2.

Heb je vragen over het opleidingstraject? Mail dan naar de Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond (RLc): PEC-AY@loodswezen.nl.