U bent hier:
Header image

Loodsplicht

De loodsplicht voor het zeehavengebied Amsterdam-IJmond is geregeld in de Loodsplichtregeling 2021 en het Loodsplichtbesluit 2021. Verder is er ook de Loodsenwet. In de Loodsenwet is het loodsen op zich geregeld: wie hiervoor zijn aangewezen en hoe het in Nederland is georganiseerd. De Loodsenwet staat los van de praktische loodsplicht,  -vrijstellingen en -ontheffingen.

Loodsplichtregeling

In hoofdstuk 3 van de Loodsplichtregeling (artikelen 23-29) staat onder andere het volgende aangegeven;

 • Welke vaarwegen in het zeehavengebied loodsplichtig zijn
 • Wie de bevoegde autoriteit is
 • Hoe de categorale vrijstelling geregeld is
 • Vrijstelling van loodsplicht voor werkschepen
 • Vrijstelling van loodsplicht voor PEC-houders
 • Vrijstelling van loodsplicht met een PEC-kleine zeeschepen
 • Nadere bepalingen tav opleidingsmodules voor het behalen van een PEC

loodsplicht regeling

Loodsplichtbesluit

Het Loodsplichtbesluit regelt onder andere het volgende:

 • Categorale vrijstelling van de loodsplicht
 • Vrijstelling van de loodsplicht met een PEC
 • Ontheffing van de loodsplicht
 • Ad-hoc loodsplicht
 • Ruimte voor experimenten
 • Verplichtingen van de kapitein die gebruik maakt van de diensten van een loods

ketenverduurzaming lading amsterdamse haven

Informatiegids voor PEC's

In de informatiegids voor PEC's (English version) vind je een overzicht van de praktische uitvoering van de opleiding tot PEC-houder. Je leest alles over de procedures en randvoorwaarden om een vrijstelling van de loodsplicht te behalen. Zoals:

 • PEC aanvragen
 • Opleiding en toetsing
 • PEC voor kleine zeeschepen en werkschepen
 • Beperkingen, zoals weersomstandigheden
 • Ontheffingen

POA

Contact

Heb je vragen over de loodsplicht of het aanvragen van een PEC? Neem dan contact op met Divisie Havenmeester, Port Office via portoffice@portofamsterdam.com of 020 523 46 00, keuzemenu 2.

Heb je vragen over het opleidingstraject? Mail dan naar de Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond (RLc): PEC-AY@loodswezen.nl.