Header image

Wet Publieke Gezondheid

Meld het ons als je passagiers met bepaalde besmettelijke ziekten aan boord hebt. Of als je dit vermoedt.

zeevaart

Infectieziekte? Neem de volgende stappen

Ben jij gezagvoerder van een schip dat een internationale reis maakt? Doe je één van de havens in het Noordzeekanaalgebied aan? En heb je het vermoeden dat er één of meer patiënten aan boord zijn met een infectieziekte? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de verkeersleiding van de Divisie Havenmeester en bij de aan boord komende loods.

In de volgende gevallen moet je ook de verkeersleiding van de Divisie Havenmeester informeren via PCS, telefoon of VHF.

Bij infectieziekten

Voor binnenkomst:
Naar aanleiding van jouw melding informeert de verkeersleiding het Kustwachtcentrum of de Radio Medische Dienst. De Radio Medische Dienst bepaalt de vervolgstappen aan de hand van beschreven scenario’s.

Op de ligplaats:
Als het schip al is aangemeerd, informeert de verkeersleiding de havenarts.

Bij besmette goederen of lading

Voor binnenkomst:
Naar aanleiding van jouw melding informeert de verkeersleiding het Kustwachtcentrum of de Radio Medische Dienst. De Radio Medische Dienst bepaalt de vervolgstappen aan de hand van beschreven scenario’s.

Op de ligplaats:
Als het schip al is aangemeerd, informeert de verkeersleiding de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.