Hoe bunkeren we veilig alternatieve brandstoffen?

We werken hard aan schonere brandstoffen voor de scheepvaart. Denk aan waterstof, methanol of ammoniak. Maar hoe zit het eigenlijk met de ruimtelijke ordening en veiligheid als deze brandstoffen worden gebunkerd? Moet daar een nieuw beleid voor worden ontwikkeld?

Samen met DNV hebben we hier onderzoek naar gedaan, om te zorgen dat de Amsterdamse haven klaar is voor schone scheepvaart. De conclusie? De veiligheidsafstanden die nu zijn afgebakend voor het bunkeren van LNG, zijn ook voldoende voor vergelijkbare bunkeroperaties met bijna alle nieuwe brandstoffen, behalve voor ammoniak. 

In het onderzoeksrapport lees je meer over het onderzoek en de conclusies.

Download rapport