U bent hier: Home
walstroom

Walstroom

Schepen liggen dankzij walstroom zonder uitstoot en geluidshinder aan de kade. Lagere uitstoot heeft een positief effect op het milieu en de leefomgeving. Port of Amsterdam biedt op verschillende locaties walstroom aan voor binnenvaart, rivier- en zeecruise.

baken walstroom

Uitbreiding en aanleg walstroom

Om de CO2 uitstoot in de Amsterdamse haven te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren zijn we begonnen met het uitbreiden van het aantal walstroomkasten. Ook vervangen we de al beschikbare walstroomkasten door zogenaamde ‘slimme’ kasten. Op deze walstroomkasten kunnen afgemeerde binnenvaart- en riviercruiseschepen hun schip aansluiten voor de energiebehoefte op het schip en hun dieselmotor uitzetten. De nieuwe ‘slimme’ kasten kunnen bij eventuele storingen op afstand uitgelezen en gereset worden, waardoor de storing sneller opgelost is.

Port of Amsterdam is daarnaast gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van walstroom voor de zeecruise bij de Passenger Terminal Amsterdam. En wordt er gekeken naar nieuwe walstroominstallaties voor wachtlocaties in het havengebied en voor locaties waar boord-boord overslag plaatsvindt. Als laatste wordt er een strategisch onderzoek opgestart naar de mogelijke ontwikkeling van walstroom voor de zeevaart op de diverse terminals in het havengebied. 

visie schone scheepvaart

Pijler van de 'Visie Schone Scheepvaart’

Port of Amsterdam ziet het plaatsen van de nieuwe walstroomkasten voor de binnenvaart en riviercruise en het realiseren van een walstroomaansluiting voor zeecruise op de Passenger Terminal  Amsterdam als een belangrijk onderdeel van de pijlers Port Emission Reduction Technologies in de nieuwe ‘Visie Schone Scheepvaart’. Walstroom draagt bij aan het terugdringen van de CO2 en NOx uitstoot, het lokaal verbeteren van de luchtkwaliteit (bijv. minder fijnstof) en geluidsreductie. Die laatste twee zijn belangrijk als de ligplaats van het schip zich dichtbij bewoond gebied bevindt.  

Plattegrond walstroom kasten

In de Amsterdamse regio zijn al diverse walstroom locaties voor zowel binnenvaart als riviercruise. Zie onderstaand plaatje.

Europese subsidie

Port of Amsterdam heeft een Europese subsidie ontvangen in het kader van het Connecting Europe Facility programma (CEF) voor verdere ontwikkeling van walstroom in de Amsterdamse haven. CEF richt zich op onderzoek voor de ontwikkeling van een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees netwerk op het gebied van transport, energie en telecommunicatie.   

Ons onderzoek richt zich op 3 thema’s: 

  • Ontwikkeling van een langetermijnstrategie en gebiedsvisie voor de verdere ontwikkeling van walstroom, in nauwe samenwerking met de terminals in het Amsterdamse havengebied en de belangrijkste rederijen die op Amsterdam varen. 

  • Technisch onderzoek, ontwerp en investeringsbeslissing voor de realisatie van walstroom voor zeecruise bij de Passenger Terminal Amsterdam   

  • Een haalbaarheidsonderzoek, technisch ontwerp en maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor diverse nieuwe locaties in het havengebied; zogenaamde openbare ligplaatsen voor binnenvaart en coasters (zie onderstaande tekening), welke nog niet voorzien zijn van walstroom. 

Heb je vragen?

Neem contact op met één van onze experts.

Jan Egbertsen
Jan Egbertsen

Strategisch adviseur
Strategie & Innovatie

+31 6 513 66 613
Jan.egbertsen@portofamsterdam.com
Hendrik Jan Oost
Hendrik Jan Oost

Project-/programmamanager
PMO

+31 6 516 59 042
Hendrik-Jan.Oost@portofamsterdam.com

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie. 
 

Logo Europese Unie