Ontheffingsregels passage schepen door de Noordersluis IJmuiden

2022/08
From 27 Jan 2022
Area - Lock

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer heeft namens de Directeur-Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mandaatbesluit van 19 maart 2013 met nummer, Stbl. 11 april 2013, nr 9184, gewijzigde regels vastgesteld voor het toelaten en passeren, en het verlenen van ontheffing daarvoor, van schepen door de Noordersluis IJmuiden bij besluit 08/2022 d.d. 27 januari 2022.