De haven werkt voor Amsterdam

Volg wat we doen om van Amsterdam een leefbare, bereikbare, circulaire en klimaatneutrale stad te maken, waar je goed kunt ondernemen en werken.

Laatste updates

Klimaatneutraal

Bedrijven in de haven voorzien elkaar van groene stroom

Bedrijven in de haven hebben veel energie nodig. Dat legt veel druk op het elektriciteitsnetwerk van Amsterdam. Met het Shared Energy Platform leveren bedrijven in de haven stroom aan elkaar en wordt het elektriciteitsnetwerk ontlast. Lees verder...

Leefbaarheid

Is deze varende batterij de oplossing voor de stad?

CO2-neutraal in 2050… hoe bereiken we dat? Met grote en kleine initiatieven. Van windparken in het havengebied, tot deze compacte drijvende batterij van SKOON, die je overal in Amsterdam kan tegenkomen. Lees verder...

Klimaatneutraal

Straks kun je waterstof tanken in de Amsterdamse haven

Bij Port of Amsterdam geloven we dat waterstof een belangrijke rol speelt in het halen van de klimaatdoelstellingen. Daarom maken we ons sterk voor deze energiedrager en verwelkomen we initiatieven waarmee het op grotere schaal toepasbaar wordt. Zoals dit waterstoftankstation, dat in 2021 in de haven wordt geopend. Lees meer...

Klimaatneutraal

In de Amsterdamse haven komt de energie van het dak

Met het programma ’Zon in de haven’ verlagen we de energierekening van bedrijven in de Amsterdamse haven – en maken we de haven groener. Hoe? Vanaf de daken! Lees verder...

Video's:

Bereikbaar

Amsterdam Vaart!

De haven staat in nauwe verbinding met de stad. Dagelijks worden er grote hoeveelheden goederen over water vervoerd van en naar de haven. De leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad neemt af. Daarom is het slim om goederen zoals bouwmaterialen over de grachten te vervoeren.