Fabriek voor synthetische kerosine bezorgt Amsterdam primeur

Klimaatneutraal

 1 maart 2021  Leestijd: 3 minuten

Drie procent van de wereldwijde C02-uitstoot is afkomstig van de luchtvaart. Als we de klimaatdoelen willen halen, moet dat percentage naar beneden. Daarom gaan we in de Amsterdamse haven een fabriek bouwen die duurzame kerosine maakt. Dat doen we samen met de gemeente Amsterdam, Synkero en de luchtvaartindustrie. Hoe? Dat vragen we Eric Warners, die vanuit Port of Amsterdam nauw betrokken is bij dit baanbrekende project.

 

Waarom is dit project zo baanbrekend?

”Op commerciële schaal wordt nog geen synthetische, non-fossiele kerosine geproduceerd. Dat gaat Synkero in onze haven wel doen. Op maandag 8 februari hebben we dit bekendgemaakt tijdens een internationale conferentie over Sustainable Air Fuels (SAF), georganiseerd door het ministerie van I&W. Dit is een superbelangrijke stap in de vergroening van de luchtvaart. Door de pandemie zijn we tijdelijk minder gaan vliegen, maar de verwachting is dat we straks weer gewoon in het vliegtuig stappen. Met synthetische kerosine kunnen we op termijn klimaatneutraal vliegen.”

Hoe maak je eigenlijk duurzame kerosine?

“Als grondstof wordt CO2 gebruikt. Dat wordt afgevangen vanuit de industrie of direct uit de lucht. Vervolgens wordt het in combinatie met groene waterstof omgezet naar synthetische kerosine. Groene waterstof is een essentieel element in de productie van deze duurzame kerosine. Er is een flinke hoeveelheid van nodig, maar het is technisch en economisch haalbaar. Dat bleek in 2018 uit onderzoek van Quintel Intelligence en Kalavasta.”

Wat zijn de grootste uitdagingen?

“De techniek is er, maar er is nog geen markt. De lage olieprijs werkt ook niet echt mee. Die maakt alternatieven zoals synthetische kerosine duurder, terwijl ze kostencompetitief moeten zijn. Het zou helpen als er internationaal een bijmengverplichting komt. Er zijn nog veel meer hordes te nemen. Zo moeten we financiers vinden die in dit project willen investeren. Ook timing is cruciaal: de eerste inkomsten moeten snel volgen op de investering, anders houd je het niet lang vol.

Daarnaast is het project complex, omdat we veel partners nodig hebben. Die hebben allemaal een eigen visie en verschillende ideeën van hoe je dingen moet aanpakken. Er is dan wel een breed draagvlak, maar het kost tijd om dat draagvlak te smeden. Tot slot moeten we onderzoeken wat de investeringskosten zijn en hoe een fabriek in de omgeving past. Al deze zaken gaan we de komende jaren uitzoeken en regelen. Dan weten we ook op welke locatie in de haven de fabriek gaat komen.”

Hoeveel synthetische kerosine gaat deze fabriek produceren?

“In eerste instantie gaat de fabriek 50.000 ton synthetische kerosine maken. Dat is ongeveer één procent van de totale jaarbehoefte van Schiphol voor corona. We starten met de bouw van de fabriek in 2025. Daarna zal het zeker een jaar kosten voordat de synthetische kerosine wordt geproduceerd. Dat zal dus in 2026 of 2027 zijn.”

Zet dit zoden aan de dijk?

“Het begin is er. Met de techniek die Synkero gebruikt kan er bovendien worden opgeschaald. In 2030 moet de wereld klimaatneutraal zijn. Daar zijn veel grote en kleine stappen voor nodig. In plaats van er alleen over te praten, zijn we nu begonnen. Het is technisch haalbaar en wij gaan laten zien dat je er ook geld mee kan verdienen. We moeten echt het wiel uitvinden en dat vergt tijd, maar wij zijn ervan overtuigd dat synthetische kerosine cruciaal is om de luchtvaart klimaatneutraal te maken.”

Wat is de rol van de Amsterdamse haven in dit project?

“We hebben de ambitie om voorloper te zijn in de energietransitie. Daar past de fabriek die we met Synkero bouwen heel goed bij – ook omdat we willen groeien in non-fossiele brandstoffen. Die ambitie hebben we al een paar jaar geleden uitgesproken en bouwen we nu verder uit. Daarnaast ligt in het Amsterdamse havengebied al een hele infrastructuur, waaronder een pijpleiding naar Schiphol, om de kerosine te transporteren. Ook de opslagtanks zijn al aanwezig in de haven. We zijn dus een natuurlijke partner in dit project.”

Volg ons werk aan de toekomst

Meer weten? Neem gerust contact op

Eduard de Visser

Eduard de Visser

Hoofd Strategie & Innovatie
Strategie en Klimaattafel NZKG