Waterschap levert groengas vanuit Amsterdamse haven

Circulair

  4 mei 2021  Leestijd: 2 minuten

Het eerste volume groengas van de nieuwe groengasinstallatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het Westelijk Havengebied is geleverd aan het gasnet. De nieuwe groengasinstallatie is sinds maart 2021 operationeel en levert per jaar 9,7 miljoen m3 groengas aan Amsterdam. Wat zijn precies de voordelen van groengas? En hoe wordt het gemaakt? In dit artikel zetten we de feiten op een rij.

 

Van rioolwater naar groengas

De installatie vind je op het terrein van de waterzuivering in het Westelijk Havengebied, waar elke dag 160 miljoen liter rioolwater wordt schoongemaakt. Bij dit proces blijft slib over. Van dit slib maakte het waterschap al 13 miljoen kuub biogas per jaar. Maar biogas kan niet zomaar aan het gasnet worden toegevoegd, want het heeft een andere samenstelling en kwaliteit dan aardgas. Om dezelfde kwaliteit te krijgen, moet het eerst worden gezuiverd en gedroogd. Met het drogen wordt het water uit het gas verwijderd en bij het zuiveren wordt het gas ontdaan van verontreinigingen, zoals waterstofsulfide en siloxanen. Zo krijgt het biogas dezelfde samenstelling als aardgas en kan het groengas worden genoemd.

Met het opgewekte groengas kunnen in totaal zo’n 8.000 huishoudens van groengas worden voorzien. Een deel van het groengas wordt geleverd aan het nabijgelegen tankstation van OrangeGas.

 

Ideaal voor huizen die nog niet van het gas af kunnen

De kwaliteit van groengas is hetzelfde als aardgas en kan via het ‘gewone’ gasnet worden geleverd. Hierdoor is het ideaal om in te zetten in huizen die nog niet van het gas af kunnen. Daar hebben we er in het eeuwenoude Amsterdam best veel van, dus dat komt goed uit.

Wat zijn verder de voordelen van groengas?

  • Het is een stuk duurzamer dan het nog veelgebruikte aardgas of andere fossiele brandstoffen, omdat het van biogas wordt gemaakt (dat weer van afval is gemaakt);
  • Bij het omzetten van biogas in groengas wordt CO2 teruggewonnen. Dit wordt gebruikt voor de glastuinbouw of voor de koeling van tankwagens;
  • Door te rijden op groengas, stoot je 75% minder CO2 uit dan door te rijden op benzine of diesel.

De circulaire schil

De groengasinstallatie staat op een terrein dat we de ‘circulaire schil’ noemen. Dit gebied is in eigendom van de gemeente Amsterdam en is aangewezen om te ontwikkelen voor circulaire bedrijven. We kijken nu met de gemeente hoe dat het beste kan worden aangepakt. De circulaire schil ligt midden in een cluster van belangrijke circulaire bedrijven, zoals Waternet, AEB Amsterdam, Bio Energy Netherlands, Plastic Recycling Amsterdam, Renewi Organics, ChainCraft en Argent Energy. Hier zijn dus volop kansen om gebruik te maken van elkaars kennis, ervaring en reststromen. Daarnaast kan het terrein worden aangesloten op de energie-infrastructuur van de haven, zoals de stroomkabels van de windmolens, de stoomleiding van het AEB, de toekomstige waterstofinfrastructuur en de CO2-leiding van OCAP die naar tuinders in glastuinbouwgebieden gaat. Dit maakt het de ideale plek om circulaire activiteiten op te schalen en te delen met de hele regio.

Biobased en circulaire brandstoffen in de Amsterdamse haven

Inmiddels zijn er flink wat vernieuwers in de haven, maar ook veel bestaande bedrijven, die afval omzetten in schonere brandstoffen. Zo produceren Nordsol en Renewi Organics vanaf de zomer 2021 bio-LNG van organische reststromen, maken Argent Energy en Greenergy biodiesel van onder andere frituurvet en zet Bio Energy Netherlands houtige reststromen om in biogas. Van klein naar groot, samen werken deze partijen aan het vernieuwen en verschonen van de brandstoffen die wij dagelijks gebruiken.

Volg ons werk aan de toekomst

Ook interessant voor jou

Bio LNG stap 1

Bio-LNG installatie

Interessant als...

Je meer wilt weten over de nieuwe bio-LNG installatie van Renewi waar organisch afval wordt omgezet in bio-LNG.

Lees verder

Waterstoftankstation van OrangeGas

Waterstof tankstation

Interessant als...

Je meer wilt weten over het waterstoftankstation van OrangeGas, waar ook het groengas van het waterschap getankt kan worden

Lees verder

Vragen? Neem contact op