U bent hier:

Amsterdam krijgt eerste bio-LNG-installatie van Nederland

Klimaatneutraal

 16 december 2020  Leestijd: 4 minuten

Amsterdam heeft een primeur: in juni 2021 staat de eerste bio-LNG-installatie van Nederland in de haven. De installatie produceert 3,4 kiloton bio-LNG per jaar, zonder dat daarbij CO2 vrijkomt. Met de bio-LNG uit Amsterdam kan jaarlijks meer dan 13 miljoen kilometer CO2-neutraal worden gereden. Dat is zo’n 370 keer de aarde rond!

 

Belangrijke transitiebrandstof

Hoewel alternatieve brandstoffen volop in ontwikkeling zijn, kunnen we ze nog niet op grote schaal inzetten. Zo is het nog niet mogelijk om al onze vrachtwagens en schepen volledig te elektrificeren. Voordat we op voldoende waterstof kunnen produceren, moeten we het Nederlandse elektriciteitsnet uitbreiden. In de tussentijd zetten we in op de productie en het gebruik van transitiebrandstoffen, zoals bio-LNG.

Roon van Maanen, Director Energy & Circular Industry bij Port of Amsterdam, vertelt over de komst van de installatie: “Port of Amsterdam wil voorloper zijn in de energietransitie. In onze nieuwe strategie hebben we verschillende doelstellingen geformuleerd voor de groei van alternatieve brandstoffen en de circulaire procesindustrie. De komst van de bio-LNG-installatie vormt voor ons een bevestiging dat we die voorlopersrol kunnen vervullen. Het is mooi om te zien dat bestaande en nieuwe klanten vanwege onze ambities voor de Amsterdamse haven kiezen.”

Spil in een circulair ecosysteem

Met de beperkte ruimte in het havengebied is het niet altijd eenvoudig om een geschikte plek te vinden voor dit soort innovatieve installaties. We moeten creatieve oplossingen bedenken. Van Maanen: “In de buurt van de bio-LNG-installatie bouwt Renewi een hal om organische reststromen om te zetten in een vloeistof die de basis vormt voor de bio-LNG. Tegelijkertijd willen we het truckverkeer op het terrein voldoende ruimte blijven bieden. In de nabijgelegen afwateringssloot plaatsen we daarom een krattensysteem met daarop een opstelstrook waar trucks kunnen parkeren. Zo maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, want de afwatering wordt gewoon behouden.”

Wat is bio-LNG eigenlijk?  

LNG staat voor Liquified Natural Gas, dus vloeibaar gemaakt gas. In de meeste gevallen is dit aardgas. In het geval van bio-LNG is het gas afkomstig uit organisch materiaal, zoals planten. Bio-LNG heeft dezelfde voordelen als reguliere LNG: het is schoner, stiller en heeft een grotere actieradius dan gewone brandstof. Bio-LNG brengt een aantal extra voordelen met zich mee:

  • Bio-LNG is geschikt voor schepen en vrachtauto’s.
  • Rijden op bio-LNG levert een CO2-reductie op van 80% ten opzichte van diesel. Voor de scheepvaart geldt een reductie van 70%.
  • De brandstof is vloeibaar en neemt dus weinig ruimte in. Daardoor past er extra veel in een tank en kun je op een volle tank een flinke afstand afleggen.
  • Bij de productie komt enkel CO2 van de organische materialen vrij. Dat is veel minder dan de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Vanwege deze grote voordelen is bio-LNG een belangrijke transitiebrandstof, die een grote rol speelt bij de verduurzaming van het zware weg- en watertransport.

Zo wordt de bio-LNG in Amsterdam gemaakt

Bio LNG stap 1

Renewi zamelt biomassa in bij de voedingsmiddelenindustrie, de horeca en de retail. Daarna zet het bedrijf deze afvalstoffen om in biogas.

Bio LNG stap 2

Nordsol zet het biogas in de installatie om tot bio-LNG. Nadat alle vervuiling uit het gas is gefilterd, wordt het afgekoeld. Zo krijgt het een vloeibare vorm. Dat maakt bio-LNG compact en eenvoudig te transporteren.

Bio LNG stap 3

Shell zorgt ervoor dat de bio-LNG uiteindelijk bij de tankstations komt, zodat auto’s en vrachtwagens deze brandstof kunnen tanken.

Bij dit productieproces wordt de vrijgekomen CO2 afgevangen. Deze CO2 wordt geleverd aan diverse bedrijven in de tuinbouw, zodat zij het kunnen gebruiken om bloemen en gewassen te kweken. Zo krijgt de reststroom een nuttige toepassing en is de geproduceerde bio-LNG CO2 vrij.

Meer weten? Neem gerust contact op

Roon van Maanen

Roon van Maanen

Hoofd Energy & Circular Industry